Klasické zobrazení

Hranice 2017: Postup modelování brzdového disku

    / 4. 4. 2017
             
55-SolidWorks-Hranice-2017-soutez-zadani-postup-reseni-tutorial-model1-predstavec

Druhým úkolem studentů během hranické soutěže v CAD modelování bylo zkonstruovat brzdový disk. Hodnotitelé věnovali pozornost správnému umístění počátku a orientaci modelu vůči rovinám souřadného systému. Podívejte se na správný postup modelování.

Než si názorně vyzkoušíte tvorbu modelu podle našeho návodu, podívejte se podrobně na výkres (soutěžní zadání).

Postup modelování brzdového disku

Založení nového dílu a uložení souboru

Založte si nový díl,…

1-SolidWorks-Hranice-2017-soutez-zadani-postup-reseni-tutorial-model2-predstavec

… vyberte z horní nabídky příkaz Uložit jako nebo stiskněte klávesovou zkratku Ctrl + S…

2-ozubene-kolo-konstrukce-SolidWorks-kruznice-rovnice-parametricky-navod-postup-tutorial-on-line

… a uložte jej do složky Mujsolidworks.cz\Hranice-2017\ na disku C: (1). Soubor pojmenujte 2017-03-02.SLDPRT a do pole Popis (Description) napište BRZDOVÝ DISK (2). Díl uložte tlačítkem Uložit (3).

3-SolidWorks-Hranice-2017-soutez-zadani-postup-reseni-tutorial-model1-predstavec

 

Tvorba modelu

Klikněte levým tlačítkem na rovinu Přední ve FeatureManageru a z kontextového panelu nástrojů vyberte příkaz Načrtnout skicu.

4-SolidWorks-Hranice-2017-soutez-zadani-postup-reseni-tutorial-model1-predstavec

Tip: Všimněte si, že se u první vytvářené skici v dílu změní orientace pohledu do pohledu kolmého na rovinu skici.

Pravým gestem myši (stiskněte pravé tlačítko a táhněte myší doprava) vyberte příkaz Kružnice.

5-SolidWorks-Hranice-2017-soutez-zadani-postup-reseni-tutorial-model1-predstavec

Tip: Příkaz kružnice najdete i v Panelu zkratek. Zobrazíte jej u kurzoru v grafické ploše po stisknutí klávesy S.

6-SolidWorks-Hranice-2017-soutez-zadani-postup-reseni-tutorial-model1-predstavec

Nakreslete kružnici se středem v počátku souřadného systému.

6.1-SolidWorks-Hranice-2017-soutez-zadani-postup-reseni-tutorial-model1-predstavec

Horním gestem myši (stiskněte pravé tlačítko a táhněte myší nahoru) vyberte příkaz Inteligentní kóta.

7-SolidWorks-Hranice-2017-soutez-zadani-postup-reseni-tutorial-model1-predstavec

Zakótujte průměr kružnice 150 mm.

8-SolidWorks-Hranice-2017-soutez-zadani-postup-reseni-tutorial-model1-predstavec

Ze záložky CommandManagerPrvky vyberte příkaz Přidání vysunutím.

9-SolidWorks-Hranice-2017-soutez-zadani-postup-reseni-tutorial-model1-predstavec

PropertyManageru Přidat vysunutím zadejte vzdálenost vysunutí 2 mm, zkontrolujte náhled a dokončete příkaz potvrzovacím tlačítkem.

10-SolidWorks-Hranice-2017-soutez-zadani-postup-reseni-tutorial-model1-predstavec

Vytvořte novou skicu v Přední rovině. Pokud jste si nezměnili výchozí nastavení SOLIDWORKSu, orientace pohledu kolmého na rovinu nově vytvořené skici se neprovede automaticky. Klikněte levým tlačítkem na skicu Skica2 ve FeatureManageru a z kontextového panelu nástrojů vyberte příkaz Kolmý k.

11-SolidWorks-Hranice-2017-soutez-zadani-postup-reseni-tutorial-model1-predstavec

Panelu zkratek (klávesa S) nebo pravým gestem myši vyberte příkaz Kružnice. Nakreslete dvě kružnice. Ta větší má střed v počátku souřadného systému. Menší leží v pravém horním kvadrantu. Klávesou Esc ukončete skicování kružnice.

12-SolidWorks-Hranice-2017-soutez-zadani-postup-reseni-tutorial-model1-predstavec

Panelu zkratek (klávesa S) nebo levým gestem myši vyberte příkaz Přímka. Najeďte kurzorem na malou kružnici, čímž se zobrazí čtyři úchopové body. Umístěte do pravého úchopového bodu výchozí bod přímky tak, aby se u kurzoru zobrazily symboly vazeb SjednocenáVodorovná ve žlutém poli. Pokud jsou symboly vazeb ve žlutém poli, vytvoří se ve skice automaticky.

13-SolidWorks-Hranice-2017-soutez-zadani-postup-reseni-tutorial-model1-predstavec

Táhněte kurzorem nahoru a umístěte koncový bod přímky na kružnici se středem v počátku tak, aby se u kurzoru zobrazily vazby Sjednocená, Svislá a Tečná:

 • vazba Sjednocená vznikne mezi větší kružnicí a přímkou,
 • vazba Tečná mezi menší kružnicí a přímkou,
 • vazba Svislá se váže k přímce.

Tyto vazby se symboly ve žlutém poli budou ve skice vytvořeny automaticky. Ukončete skicování přímky poklepáním do grafické plochy – skicování přímky zůstane aktivní.

14-SolidWorks-Hranice-2017-soutez-zadani-postup-reseni-tutorial-model1-predstavec

Kliknutím vytvořte výchozí bod nové přímky vlevo na větší kružnici. S výchozím bodem vznikne současně vazba Sjednocená.

15-SolidWorks-Hranice-2017-soutez-zadani-postup-reseni-tutorial-model1-predstavec

Táhněte kurzorem směrem k menší kružnici a vyčkejte, než se u kurzoru objeví vazby SjednocenáTečná ve žlutém poli – potom umístěte koncový bod přímky. Pokud se nevytvořila vazba Tečná automaticky, vytvořte ji ručně. Stiskněte klávesu Ctrl, vyberte přímku a menší kružnici a z kontextového panelu vyberte vazbu Tečná.

16-SolidWorks-Hranice-2017-soutez-zadani-postup-reseni-tutorial-model1-predstavec

Horním gestem nebo z Panelu zkratek vyberte příkaz Inteligentní kóta a zakótujte skicu. Doporučený postup kótování je v tomto pořadí:

 • zakótujte střed malé kružnice vodorovnou a svislou kótou o velikosti 25 mm vůči počátku souřadného systému,
 • průměr malé kružnice 10 mm,
 • průměr velké kružnice 136 mm,
 • poslední kótou zakótujte úhel 35 stupňů výběrem svislé a šikmé přímky.

17-SolidWorks-Hranice-2017-soutez-zadani-postup-reseni-tutorial-model1-predstavec

Před odebráním skici změňte orientaci pohledu do pohledu izometrického. Použít můžete panel Průhledné zobrazeníOrientace pohleduIzometrický,…

18-SolidWorks-Hranice-2017-soutez-zadani-postup-reseni-tutorial-model1-predstavec

Volič pohledů (zobrazíte jej klávesovou zkratkou Ctrl + mezerník)…

19-SolidWorks-Hranice-2017-soutez-zadani-postup-reseni-tutorial-model1-predstavec

… nebo klávesovou zkratku Ctrl + 7.

Ze záložky CommandManagerPrvky vyberte příkaz Odebrání vysunutím.

20-SolidWorks-Hranice-2017-soutez-zadani-postup-reseni-tutorial-model1-predstavec

PropertyManageru Odebrat vysunutím:

 • změňte vzdálenost odebrání → Skrz vše,
 • směr odebrání tlačítkem Opačný směr,
 • jelikož se jedná o skicu z více obrysů, vyberte do pole Vybrané obrysy uzavřené obrysy označené oranžovými šipkami.

21-SolidWorks-Hranice-2017-soutez-zadani-postup-reseni-tutorial-model1-predstavec

Zkontrolujte náhled a dokončete příkaz potvrzovacím tlačítkem.

Stiskněte klávesu S a z Panelu zkratek vyberte příkaz Zaoblit.

22-SolidWorks-Hranice-2017-soutez-zadani-postup-reseni-tutorial-model1-predstavec

Tip: Příkaz Zaoblit najdete i v CommandManagerPrvky.

23-SolidWorks-Hranice-2017-soutez-zadani-postup-reseni-tutorial-model1-predstavec

PropertyManageru Zaoblit změňte poloměr zaoblení 5 mm, vyberte vnitřní hrany v odebrané části (označené červenými šipkami), zkontrolujte náhled a dokončete příkaz potvrzovacím tlačítkem.

24-SolidWorks-Hranice-2017-soutez-zadani-postup-reseni-tutorial-model1-predstavec

Vytvořte novou skicu v rovině Přední a klávesovou zkratkou Ctrl + 1 změňte orientaci pohledu do pohledu kolmého na rovinu skici.

Stiskněte klávesu S a z Panelu zkratek vyberte příkaz Oblouk třemi body.

26-SolidWorks-Hranice-2017-soutez-zadani-postup-reseni-tutorial-model1-predstavec

Umístěte první bod oblouku na obrysovou hranu (1) modelu v místě, jaké je uvedeno na obrázku. Věnujte pozornost automatickému vytvoření vazby Sjednocená.

27-SolidWorks-Hranice-2017-soutez-zadani-postup-reseni-tutorial-model1-predstavec

Umístěte druhý bod oblouku (2)…

28-SolidWorks-Hranice-2017-soutez-zadani-postup-reseni-tutorial-model1-predstavec

a třetím kliknutím (3) určete poloměr zaoblení oblouku.

29-SolidWorks-Hranice-2017-soutez-zadani-postup-reseni-tutorial-model1-predstavec

Oblouk je nutné ve skice zavazbit. Stiskněte klávesu Ctrl, vyberte střed oblouku (1), počátek (2) a z kontextového panelu nástrojů vyberte vazbu Svislá (3).

30-SolidWorks-Hranice-2017-soutez-zadani-postup-reseni-tutorial-model1-predstavec

Stiskněte klávesu Ctrl, vyberte počáteční bod oblouku (1), koncový bod oblouku (2) a z kontextového panelu nástrojů vyberte vazbu Vodorovná (3).

31-SolidWorks-Hranice-2017-soutez-zadani-postup-reseni-tutorial-model1-predstavec

Horním gestem vyberte příkaz Inteligentní kóta. Vyberte počáteční bod oblouku (1), koncový bod oblouku (2) a počátek (3) a zakótujte úhel.

32-SolidWorks-Hranice-2017-soutez-zadani-postup-reseni-tutorial-model1-predstavec

Poklepáním na kótu úhlu kótu aktivujte a změňte hodnotu podle zadání → 40 stupňů.

33-SolidWorks-Hranice-2017-soutez-zadani-postup-reseni-tutorial-model1-predstavec

Vyberte obrysovou hranu modelu označenou červenou šipkou, zobrazte Panel zkratek a vyberte příkaz Převést entity.

34-SolidWorks-Hranice-2017-soutez-zadani-postup-reseni-tutorial-model1-predstavec

Příkazem Inteligentní kóta zakótujte vzdálenost mezi oblouku. Při kótování této vzdálenosti je nutné při výběru entit držet klávesu Shift. Pokud byste ji nedrželi, kótovali byste vzdálenost středů oblouku a kružnice. Vyberte oblouk (1), stiskněte klávesu Shift, vyberte převedenou obrysovou hranu (3) a kliknutím umístěte svislou kótu (3). Velikost kóty zadejte 5 mm.

35-SolidWorks-Hranice-2017-soutez-zadani-postup-reseni-tutorial-model1-predstavec

Ze záložky CommandManagerPrvky vyberte příkaz Přidání vysunutím.

PropertyManageru Přidat vysunutím:

 • změňte vzdálenost vysunutí → Po plochu,
 • vyberte přední plochu modelu označenou červenou šipkou,
 • jelikož se jedná o skicu z více obrysů, vyberte do pole Vybrané obrysy uzavřený obrys označený červenou šipkou.

36-SolidWorks-Hranice-2017-soutez-zadani-postup-reseni-tutorial-model1-predstavec

Zkontrolujte náhled a dokončete příkaz potvrzovacím tlačítkem.

 

Kruhové pole

V záložce CommandManagerPrvky klikněte na malou černou šipku pod příkazem Lineární pole a vyberte z nabídky příkaz Kruhové pole.

37-SolidWorks-Hranice-2017-soutez-zadani-postup-reseni-tutorial-model1-predstavec

PropertyManageru Kruhové pole:

 • vyberte válcovou plochu označenou červenou šipkou (1),
 • zadejte počet instancí 8 a zkontrolujte, zda je zatržená volba Stejná rozteč (2),
 • klikněte na malou černou šipku v levém horním rohu grafické plochy (3), abyste zobrazily prvky FeatureManageru,
 • do pole Prvky a plochy vyberte poslední tři prvky (4) z FeatureManageru (Odebrat vysunutím1, Zaoblit1Přidat vysunutím2).

38-SolidWorks-Hranice-2017-soutez-zadani-postup-reseni-tutorial-model1-predstavec

Zkontrolujte náhled a dokončete příkaz potvrzovacím tlačítkem.

Vytvořte novou skicu v rovině Přední a klávesovou zkratkou Ctrl + 1 změňte orientaci pohledu do pohledu kolmého na rovinu skici.

Příkazem Kružnice (pravé gesto myši) nakreslete kružnici se středem v počátku a zakótujte její průměr 40 mm.

39-SolidWorks-Hranice-2017-soutez-zadani-postup-reseni-tutorial-model1-predstavec

Vyberte ze záložky CommandManagerPrvky příkaz Odebrání vysunutím.

PropertyManageru Odebrat vysunutím změňte vzdálenost odebrání → Skrz vše a tlačítkem Opačný směr změňte směr odebrání.

40-SolidWorks-Hranice-2017-soutez-zadani-postup-reseni-tutorial-model1-predstavec

Vytvořte novou skicu v rovině Přední a klávesovou zkratkou Ctrl + 1 změňte orientaci pohledu do pohledu kolmého na rovinu skici.

Stiskněte klávesu S a z Panelu zkratek vyberte příkaz Rovná drážka.

41-SolidWorks-Hranice-2017-soutez-zadani-postup-reseni-tutorial-model1-predstavec

Zkontrolujte nastavení PropertyManageru Drážka,…

42-SolidWorks-Hranice-2017-soutez-zadani-postup-reseni-tutorial-model1-predstavec

… umístěte první bod drážky (1; střed levého oblouku)…

43-SolidWorks-Hranice-2017-soutez-zadani-postup-reseni-tutorial-model1-predstavec

… a druhý bod drážky (2; pravý střed oblouku) do úchopového bodu obrysové hrany.

44-SolidWorks-Hranice-2017-soutez-zadani-postup-reseni-tutorial-model1-predstavec

Tažením a kliknutím (3) určete velikost (šířku/délku drážky).

45-SolidWorks-Hranice-2017-soutez-zadani-postup-reseni-tutorial-model1-predstavec

Nakreslete kružnici, jejíž střed leží ve středu levého oblouku.

46-SolidWorks-Hranice-2017-soutez-zadani-postup-reseni-tutorial-model1-predstavec

Zakótujte poloměr levého oblouku 3 mm a průměr kružnice 3 mm.

47-SolidWorks-Hranice-2017-soutez-zadani-postup-reseni-tutorial-model1-predstavec

Zakótujte vzdálenost počátku a levého oblouku kótou o velikosti 13 mm. Při kótování postupujte takto:

 • vyberte příkaz Inteligentní kóta,
 • vyberte počátek (1),
 • stiskněte klávesu Shift,
 • vyberte levý oblouk drážky (2),
 • umístěte vodorovnou kótu (3).

Pokud byste při kótování nedrželi klávesu Shift, zakótovali byste vzdálenost počátku a středu levého oblouku.

48-SolidWorks-Hranice-2017-soutez-zadani-postup-reseni-tutorial-model1-predstavec

Ze záložky CommandManagerPrvky vyberte příkaz Přidání vysunutím.

PropertyManageru Přidat vysunutím:

 • změňte vzdálenost vysunutí → Po plochu,
 • vyberte přední plochu modelu označenou červenou šipkou,
 • jelikož se jedná o skicu z více obrysů, vyberte do pole Vybrané obrysy uzavřený obrys označený červenou šipkou.

49-SolidWorks-Hranice-2017-soutez-zadani-postup-reseni-tutorial-model1-predstavec

Zkontrolujte náhled a dokončete příkaz potvrzovacím tlačítkem.

Stiskněte klávesu S a z Panelu zkratek vyberte příkaz Zaoblit.

22-SolidWorks-Hranice-2017-soutez-zadani-postup-reseni-tutorial-model1-predstavec

PropertyManageru Zaoblit změňte poloměr zaoblení 2 mm, vyberte hrany označené červenými šipkami, zkontrolujte náhled a dokončete příkaz potvrzovacím tlačítkem.

50-SolidWorks-Hranice-2017-soutez-zadani-postup-reseni-tutorial-model1-predstavec

V záložce CommandManagerPrvky klikněte na malou černou šipku pod příkazem Lineární pole a vyberte z nabídky příkaz Kruhové pole.

37-SolidWorks-Hranice-2017-soutez-zadani-postup-reseni-tutorial-model1-predstavec

PropertyManageru Kruhové pole:

 • vyberte kruhovou hranu označenou červenou šipkou (1),
 • zadejte počet instancí 6 a zkontrolujte, zda je zatržená volba Stejná rozteč (2),
 • klikněte na malou černou šipku v levém horním rohu grafické plochy (3), abyste zobrazily prvky FeatureManageru,
 • do pole Prvky a plochy vyberte poslední dva prvky (4) z FeatureManageru (Přidat vysunutím3 a Zaoblit2).

51-SolidWorks-Hranice-2017-soutez-zadani-postup-reseni-tutorial-model1-predstavec

Zkontrolujte náhled a dokončete příkaz potvrzovacím tlačítkem.

 

Volba materiálu

Klikněte pravým tlačítkem na položku Materiál ve FeatureManageru a z místní nabídky vyberte materiál Hladká uhlíková ocel.

52-SolidWorks-Hranice-2017-soutez-zadani-postup-reseni-tutorial-model1-predstavec

Hotový model.

53-SolidWorks-Hranice-2017-soutez-zadani-postup-reseni-tutorial-model1-predstavec

 

Fyzikální vlastnosti

Jak nejrychleji ověřit, že jste modelovali správně? Zobrazte si fyzikální vlastnosti – záložka AnalýzyFyzikální vlastnosti. Ty porovnejte s vlastnostmi modelu, který jsme konstruovali v redakci.

54-SolidWorks-Hranice-2017-soutez-zadani-postup-reseni-tutorial-model1-predstavec

Líbil se vám tento článek?
ANO (2) Udělit kladný hlasUdělit záporný hlas NE (1)
PŘEČTĚTE SI TAKÉ
KOMENTÁŘE K ČLÁNKU ( 0 )

Přidejte komentář

Přidávat komentáře k článku mohou pouze přihlášení uživatelé.
Chcete-li okomentovat tento článek, se nebo se zaregistrujte