SOLIDWORKS 2023: Export sestav do samostatných souborů STEP

V aktuální verzi SOLIDWORKS 2023 je nově dostupná funkce pro export velkých sestav do samostatných souborů STEP. Novinku ocení uživatelé, kteří pracují se standardním formátem pro výměnu dat.

Zkratka STEP znamená Standard for the Exchange of Product Data a tento formát je běžně uznávaný jako ISO 10303. Soubory STEP jsou běžným souborovým formátem používaným pro 3D modelování/3D tisk a jsou standardním ISO formátem pro výměnu dat. Soubory STEP můžou číst a ukládat kompletní tělo 3D modelu (nejen základní geometrii), což je nezbytné pro vysokou úroveň přesnosti.

Všechna data 3D modelů se ukládají jako text, který mohou interpretovat různé systémy CAD. Díky souborům STEP lze snadno vytvářet, sdílet a upravovat 3D modely v mnoha různých programech ve standardizovaném formátu.

V SOLIDWORKSu 2023 je dostupná novinka v podobě exportu velkých sestav do samostatných souborů ve formátu STEP.

 

Postup ukládání velkých sestav do samostatných souborů STEP

Z horní lišty vyberte NástrojeMožnosti, čímž si zobrazíte okno Možnosti systému.

V okně Možnosti systému, na záložce Možnosti systému (1), vyberte řádek Export (2) a z roletové nabídky Formát souboru vyberte formát STEP (3). Ve spodní části okna aktivujte volbu Exportovat součásti sestavy jako samostatné soubory STEP (doporučeno pro velké sestavy) (4).

Následně pokud při ukládání sestavy vyberete formát STEP…

… soubory se uloží samostatně do cílové složky.

Tip: Změnu ukládání sestav do souboru STEP (zda chcete uložit sestavu do jednoho souboru nebo samostatných souborů) můžete provádět i z okna Uložit jako. Stačí vybrat tlačítko Možnosti a změnit nastavení v okně Možnosti systému – STEP.

Komentáře k článku (0)

Reklama

Reklama