převod obrázku

Jak převést obrázek do formátu DXF

3D modelování a digitální přenos v současné době převládá nad tvorbou výkresové dokumentace. Najdou se však uživatelé, kteří preferují 2D prostředí pro přípravu výkresů nebo využívají nákresy nebo obrázky pro skicování…

Reklama

Reklama