Hranice 2017: Postup modelování čela představce

Třetím úkolem studentů na soutěži v CAD modelování v Hranicích bylo zkonstruovat čelo představce. Hodnotitelé věnovali pozornost správnému umístění počátku a orientaci modelu vůči rovinám souřadného systému. Podívejte se na správný postup modelování a vyzkoušejte si jej.

Než si vyzkoušíte tvorbu modelu podle našeho návodu, podívejte se podrobně na výkres (soutěžní zadání).

Postup modelování brzdového disku

Založení a uložení souboru

Založte si nový díl,…

1-SolidWorks-Hranice-2017-soutez-zadani-postup-reseni-tutorial-model3-celo-predstavce

… vyberte z horní nabídky příkaz Uložit jako nebo stiskněte klávesovou zkratku Ctrl + S

2-SolidWorks-Hranice-2017-soutez-zadani-postup-reseni-tutorial-model3-celo-predstavce

… a uložte jej do složky Mujsolidworks.cz\Hranice-2017\ na disku C: (1). Soubor pojmenujte 2017-03-03.SLDPRT a do pole Popis (Description) napište ČELO PŘEDSTAVCE (2). Pokud tento text do pole uvedete, automaticky se pak přenese do popisového pole výkresu. Díl uložte tlačítkem Uložit (3).

3-SolidWorks-Hranice-2017-soutez-zadani-postup-reseni-tutorial-model3-celo-predstavce

 

Tvorba modelu

Klikněte levým tlačítkem na rovinu Pravá ve FeatureManageru a z kontextového panelu nástrojů vyberte příkaz Načrtnout skicu.

4-SolidWorks-Hranice-2017-soutez-zadani-postup-reseni-tutorial-model3-celo-predstavce

Tip: Všimněte si, že u první vytvářené skici v dílu se změní orientace pohledu do pohledu kolmého na rovinu skici.

Klávesou S zobrazte Panel zkratek. Klikněte na malou černou šipku vedle příkazu Přímka a vyberte z nabídky příkaz Osa.

5-SolidWorks-Hranice-2017-soutez-zadani-postup-reseni-tutorial-model3-celo-predstavce

Tip: Příkaz Osa najdete i v CommandManageruSkica.

Nakreslete svislou osu tak, aby její dolní koncový bod ležel v počátku (mezi bodem a počátkem musí být vytvořena vazba Sjednocená).

6-SolidWorks-Hranice-2017-soutez-zadani-postup-reseni-tutorial-model3-celo-predstavce

Levým gestem myši (stiskněte pravé tlačítko a táhněte myší doleva) vyberte příkaz Přímka.

18-SolidWorks-Hranice-2017-soutez-zadani-postup-reseni-tutorial-model1-predstavec

Nakreslete vodorovnou přímku (vazba Vodorovná) vlevo od osy.

8-SolidWorks-Hranice-2017-soutez-zadani-postup-reseni-tutorial-model3-celo-predstavce

Klávesovou zkratkou Ctrl + A proveďte hromadný výběr entit → vybrané entity se zvýrazní.

9-SolidWorks-Hranice-2017-soutez-zadani-postup-reseni-tutorial-model3-celo-predstavce

Hromadný výběr entit je důležitý, abyste mohli provést krok následující → zrcadlení entit (přímky) podle svislé osy se provede automaticky po výběru příkazu Zrcadlit entity. Tento typ výběru nazýváme tzv. předvýběr.

Ze záložky CommandManagerPrvky vyberte příkaz Zrcadlit entity.

10-SolidWorks-Hranice-2017-soutez-zadani-postup-reseni-tutorial-model3-celo-predstavce

Přímka se automaticky zrcadlila podle svislé osy.

Stiskněte klávesu Ctrl, vyberte vodorovné přímky (1 a 2) a z kontextového panelu nástrojů vyberte vazbu Kolineární. Tento typ vazby vytvoří mezi přímkami takový vztah, že jejich body budou ležet na pomyslné čáře.

11-SolidWorks-Hranice-2017-soutez-zadani-postup-reseni-tutorial-model3-celo-predstavce

Klávesou S zobrazte Panel zkratek. Klikněte na malou černou šipku vedle příkazu pro kreslení oblouků a vyberte z nabídky příkaz Středový oblouk.

12-SolidWorks-Hranice-2017-soutez-zadani-postup-reseni-tutorial-model3-celo-predstavce

Umístěte střed oblouku do počátku (1),…

13-SolidWorks-Hranice-2017-soutez-zadani-postup-reseni-tutorial-model3-celo-predstavce

… počáteční bod oblouku do koncového bodu levé vodorovné přímky (2),…

14-SolidWorks-Hranice-2017-soutez-zadani-postup-reseni-tutorial-model3-celo-predstavce

… a koncový bod oblouku do počátečního bodu pravé vodorovné přímky 3). Při umístění koncového bodu dbejte na vytvoření vazby Sjednocená mezi koncovým bodem oblouku a počátečním bodem přímky. Aby k vytvoření došlo, musíte kurzor umístit na přímku, až se barva entity změní v oranžovou. Poté umístěte kurzor do jejího koncového bodu. U kurzoru ve žlutém poli musí být symbol vazby Sjednocená (3).

15-SolidWorks-Hranice-2017-soutez-zadani-postup-reseni-tutorial-model3-celo-predstavce

Horním gestem myši vyberte příkaz Inteligentní kóta

7-SolidWorks-Hranice-2017-soutez-zadani-postup-reseni-tutorial-model1-predstavec

… a zakótujte:

 • vzdálenost vodorovné přímky od počátku svislou kótou 2 mm,
 • vzdálenost bodu přímek 55 mm,
 • poloměr oblouku 10 mm.

16-SolidWorks-Hranice-2017-soutez-zadani-postup-reseni-tutorial-model3-celo-predstavce

Ze záložky CommandManagerPrvky vyberte příkaz Přidání vysunutím.

17-SolidWorks-Hranice-2017-soutez-zadani-postup-reseni-tutorial-model3-celo-predstavce

PropertyManageru Přidat vysunutím:

 • vyberte typ UkončeníSymetricky,
 • zadejte vzdálenost vysunutí 55 mm,
 • obrys skici není uzavřený, proto bylo automaticky zatrženo pole Tenkostěnný prvek,
 • v poli Tenkostěnný prvek zadejte tloušťku 7 mm,
 • zkontrolujte směr vysunutí tloušťky, aby směřoval nahoru (v případě potřeby použijte tlačítko Opačný směr).

19-SolidWorks-Hranice-2017-soutez-zadani-postup-reseni-tutorial-model3-celo-predstavce

Tip: Typ ukončení můžete vybrat i v kontextovém menu. Zobrazíte jej kliknutím pravým tlačítkem do grafické plochy.

18-SolidWorks-Hranice-2017-soutez-zadani-postup-reseni-tutorial-model3-celo-predstavce

Zkontrolujte náhled a dokončete příkaz potvrzovacím tlačítkem. Uložte dokument (Ctrl + S).

Klikněte na dolní plochu modelu a z kontextového panelu nástrojů vyberte příkaz Načrtnout skicu.

20-SolidWorks-Hranice-2017-soutez-zadani-postup-reseni-tutorial-model3-celo-predstavce

Vytvořte novou skicu v Přední rovině. Pokud jste si nezměnili výchozí nastavení SOLIDWORKSu, orientace pohledu kolmého na rovinu nově vytvořené skici se neprovede automaticky. Klikněte levým tlačítkem na skicu Skica2 ve FeatureManageru a z kontextového panelu nástrojů vyberte příkaz Kolmý k.

21-SolidWorks-Hranice-2017-soutez-zadani-postup-reseni-tutorial-model3-celo-predstavce

Klávesou S zobrazte Panel zkratek. Klikněte na malou černou šipku vedle příkazu pro kreslení obdélníků a vyberte z nabídky příkaz Obdélník s počátkem ve středu.

22-SolidWorks-Hranice-2017-soutez-zadani-postup-reseni-tutorial-model3-celo-predstavce

Nakreslete obdélník s počátkem ve středu.

Stiskněte klávesu Ctrl a vyberte vodorovné a svislé přímky obdélníku. Z kontextového panelu nástrojů vyberte příkaz Konstrukční geometrie.

23-SolidWorks-Hranice-2017-soutez-zadani-postup-reseni-tutorial-model3-celo-predstavce

Stiskněte klávesu Ctrl, vyberte jednu svislou a jednou vodorovnou přímku obdélníku a vyberte z kontextového panelu nástrojů vazbu Stejná. Výběrem této vazby si usnadníme kótování, jelikož všechny přímky obdélníku budou stejně veliké → prostřednictvím vazeb jsme z obdélníku udělali čtverec.

24-SolidWorks-Hranice-2017-soutez-zadani-postup-reseni-tutorial-model3-celo-predstavce

Zakótujte stranu čtverce 45 mm. V dolním panelu si můžete všimnout textu, že skica je plně určená.

25-SolidWorks-Hranice-2017-soutez-zadani-postup-reseni-tutorial-model3-celo-predstavce

Pravým gestem myši vyberte příkaz Kružnice

5-SolidWorks-Hranice-2017-soutez-zadani-postup-reseni-tutorial-model1-predstavec

… a nakreslete čtyři kružnice, jejichž středy leží v rozích čtverce.

26-SolidWorks-Hranice-2017-soutez-zadani-postup-reseni-tutorial-model3-celo-predstavce

Stiskněte klávesu Ctrl, vyberte všechny kružnice a z kontextového panelu nástrojů vyberte příkaz Stejná. Díky této vazbě zakótujeme průměr pouze jedné z kružnic.

27-SolidWorks-Hranice-2017-soutez-zadani-postup-reseni-tutorial-model3-celo-predstavce

Zakótujte průměr 16 mm jedné z kružnic.

28-SolidWorks-Hranice-2017-soutez-zadani-postup-reseni-tutorial-model3-celo-predstavce

Tip: Při tvorbě výkresu se mohou informace (například kóty) přenášet do výkresu pomocí vkládání popisů z modelu. Pokud byste chtěli přenést do výkresu kótu poloměru kružnice (4), je nutné tuto změnu provést již v části modelu. Vyberte kótu (1), v PropertyManageru Kóta přejděte do záložky Vodící křivky (2) a stiskněte tlačítko Poloměr (3).

29-SolidWorks-Hranice-2017-soutez-zadani-postup-reseni-tutorial-model3-celo-predstavce

Změňte orientaci pohledu do pohledu Izometrický klávesovou zkratkou Ctrl + 7.

Ze záložky CommandManagerPrvky vyberte příkaz Přidání vysunutím.

17-SolidWorks-Hranice-2017-soutez-zadani-postup-reseni-tutorial-model3-celo-predstavce

PropertyManageru Přidat vysunutím vyberte typ UkončeníPo plochu a vyberte plochu označenou červenou šipkou.

30-SolidWorks-Hranice-2017-soutez-zadani-postup-reseni-tutorial-model3-celo-predstavce

Zkontrolujte náhled a dokončete příkaz. Uložte dokument (Ctrl + S).

 

Průvodce dírami

Panelu zkratek (klávesa S) vyberte příkaz Průvodce dírami. Podle zadání obsahuje model čtyři díry pro šrouby M5 – ISO 4762 s válcovou hlavou a vnitřním šestihranem.

31-SolidWorks-Hranice-2017-soutez-zadani-postup-reseni-tutorial-model3-celo-predstavce

PropertyManageru Specifikace díry:

 • vyberte typ díry Válcové zahloubení,
 • norma → ISO,
 • typ → Hlava s vnitřním šestihranem ISO 4762,
 • velikost → M5,
 • ukončení → Skrz vše.

32-SolidWorks-Hranice-2017-soutez-zadani-postup-reseni-tutorial-model3-celo-predstavce

Přepněte se do záložky Polohy a vyberte plochu označenou červenou šipkou.

33-SolidWorks-Hranice-2017-soutez-zadani-postup-reseni-tutorial-model3-celo-predstavce

Kurzorem myši najeďte na obloukovou hranu (1), čímž si zobrazíte středový bod oblouku (2).

34-SolidWorks-Hranice-2017-soutez-zadani-postup-reseni-tutorial-model3-celo-predstavce

Do středového bodu (3) umístěte střed díry s válcovým zahloubením. Dbejte na vytvoření vazby Sjednocená (4; symbol vazby ve žlutém poli se zobrazí u kurzoru).

35-SolidWorks-Hranice-2017-soutez-zadani-postup-reseni-tutorial-model3-celo-predstavce

Postup opakujte i pro další tři díry.

36-SolidWorks-Hranice-2017-soutez-zadani-postup-reseni-tutorial-model3-celo-predstavce

Zkontrolujte náhled a dokončete příkaz. Uložte dokument (Ctrl + S).

 

Zaoblení hran

Panelu zkratek (klávesa S) vyberte příkaz Zaoblit.

37-SolidWorks-Hranice-2017-soutez-zadani-postup-reseni-tutorial-model3-celo-predstavce

Zadejte poloměr zaoblení 5 mm a vyberte dvě hrany označené červenými šipkami.

38-SolidWorks-Hranice-2017-soutez-zadani-postup-reseni-tutorial-model3-celo-predstavce

Zkontrolujte náhled a dokončete příkaz.

Opakujte výběr příkazu Zaoblit.

Ponechejte volbu a velikost poloměru zaoblení 5 mm. Vyberte osm hran podle obrázku, zkontrolujte náhled a dokončete příkaz.

39-SolidWorks-Hranice-2017-soutez-zadani-postup-reseni-tutorial-model3-celo-predstavce

 

Odebrání drážky

Klikněte levým tlačítkem na rovinu Horní ve FeatureManageru a z kontextového panelu nástrojů vyberte příkaz Načrtnout skicu. Změňte orientaci pohledu do pohledu kolmého na rovinu skici.

40-SolidWorks-Hranice-2017-soutez-zadani-postup-reseni-tutorial-model3-celo-predstavce

Stiskněte klávesu S a z Panelu zkratek vyberte příkaz Středová rovná drážka.

41-SolidWorks-Hranice-2017-soutez-zadani-postup-reseni-tutorial-model3-celo-predstavce

Zkontrolujte nastavení PropertyManageru Drážka,…

42-SolidWorks-Hranice-2017-soutez-zadani-postup-reseni-tutorial-model3-celo-predstavce

… umístěte první bod drážky (střed) do počátku…

43-SolidWorks-Hranice-2017-soutez-zadani-postup-reseni-tutorial-model3-celo-predstavce

… a druhý bod drážky (středový bod oblouku vpravo nebo vlevo od počátku) a dbejte na vytvoření vazeb Sjednocená a Vodorovná.

44-SolidWorks-Hranice-2017-soutez-zadani-postup-reseni-tutorial-model3-celo-predstavce

Tažením a kliknutím určete velikost (šířku/délku drážky).

45-SolidWorks-Hranice-2017-soutez-zadani-postup-reseni-tutorial-model3-celo-predstavce

Zakótujte šířku drážky 10 mm a rozteč oblouků 25 mm.

46-SolidWorks-Hranice-2017-soutez-zadani-postup-reseni-tutorial-model3-celo-predstavce

Ze záložky CommandManagerPrvky vyberte příkaz Odebrání vysunutím.

47-SolidWorks-Hranice-2017-soutez-zadani-postup-reseni-tutorial-model3-celo-predstavce

PropertyManageru Odebrat vysunutím vyberte typ UkončeníSkrz vše a změňte směr odebrání tlačítkem Opačný směr.

48-SolidWorks-Hranice-2017-soutez-zadani-postup-reseni-tutorial-model3-celo-predstavce

Zkontrolujte náhled a dokončete příkaz. Uložte dokument (Ctrl + S).

 

Volba materiálu

Klikněte pravým tlačítkem na položku Materiál ve FeatureManageru a z místní nabídky vyberte materiál Hladká uhlíková ocel.

49-SolidWorks-Hranice-2017-soutez-zadani-postup-reseni-tutorial-model3-celo-predstavce

Hotový model.

52-SolidWorks-Hranice-2017-soutez-zadani-postup-reseni-tutorial-model3-celo-predstavce

 

Fyzikální vlastnosti

Jak nejrychleji ověřit, že jste modelovali správně, je zobrazit si fyzikální vlastnosti. Ze záložky Analýzy vyberte příkaz Fyzikální vlastnosti.

50-SolidWorks-Hranice-2017-soutez-zadani-postup-reseni-tutorial-model3-celo-predstavce

Porovnejte fyzikální vlastnosti modelu (hmotnost, plošný obsah a umístění těžiště) s modelem vytvořeným v naši redakci.

Komentáře k článku (0)