Kotoučová spojka: Matice a podložka

V dalším díle Kotoučové spojky se naučíte modelovat matici s podložkou. Obě součástky slouží pro šroubové spojení kotoučů spojky.

Matice i podložka jsou normalizované součásti a z tohoto důvodu jsou jejich rozměry dány normou a naleznete je ve Strojnických tabulkách. Pro uvedený příklad bylo zvoleno šroubové spojení M10.

Tip: Tento postup vychází ze zadání cvičení 6.11 z Učebnice SOLIDWORKS. Pokud máte o knihu zájem, pokračujte na stránku Mujsolidworks.czUčebnice.

Matice

V rovině Přední založte náčrt. Nakreslete šestiúhelník, jehož protilehlé strany jsou od sebe vzdáleny šestnáct milimetrů. Šestiúhelník vysuňte do vzdálenosti devět celých tři milimetrů.

Na čelní straně matice založte novou skicu a nakreslete kružnici o průměru deset milimetrů.

V rovině Pravá založte novou skicu. Nakreslete dva trojúhelníky a zakótujte velikost úhlu patnáct stupňů. Tyto trojúhelníky budou sloužit pro odebrání rotací, čímž se zkosí ostré hrany na matici.

Vyberte příkaz Odebrání rotací a vyberte oba uzavřené obrysy. Zkontrolujte náhled a dokončete příkaz.

Z nabídky Prvky vyberte příkaz Průvodce dírami.

Typ díry zvolte se závitem a velikost díry nastavte na M10.

Přepněte se do záložky Polohy a označte čelní plochu matice a vyberte středový bod. V náhledu zkontrolujte umístění otvoru se závitem a dokončete příkaz.

Model matice je hotov.

Podložka

V Přední rovině nakreslete dvě kružnice o velikosti dvacet milimetrů a deset a půl milimetru.

Vysuňte mezikruží příkazem Přidání vysunutím do vzdálenosti dva milimetry.

Příkazem Zkosit srazte jednu hranu podložky. Velikost zkosení je půl milimetru.

Model podložky je hotov.

Komentáře k článku (0)