Hranice 2018: Postup modelování segmentu #1

Druhým soutěžním zadáním v Hranicích bylo podle výkresu vymodelovat segment. Hodnotil se čas a postup zpracování. Podívejte se na návod s komentářem krok za krokem.

Předem zahájením modelování se podívejte na zadání → výkres 02. Promyslete si, jak byste při konstrukci postupovali a vyzkoušejte si vahadlo vymodelovat sami. Pokud si nebudete vědět rady, postupujte podle návodu.

 

Postup modelování segmentu #2

Založte si nový díl.

1-SolidWorks-vahadlo-Hranice-2018-postup-tutorial-navod

Uložte dokument do složky C:\Mujsolidworks.cz\Hranice-2018 (1) pod názvem 02.SLDPRT (2). Do pole Popis uveďte název součásti SEGMENT. Dokončete uložení tlačítkem Uložit (3).

1-SolidWorks-segment-Hranice-2018-postup-tutorial-navod

 

Skicování výchozího profilu

Vyberte rovinu Přední a z kontextového panelu nástrojů vyberte příkaz Načrtnout skicu. První skica, kterou v modelu dílu vytvoříte, se automaticky orientuje do pohledu kolmého na rovinu skici.

2-SolidWorks-segment-Hranice-2018-postup-tutorial-navod

Levým gestem myši (stiskněte pravé tlačítko a táhněte doprava) vyberte příkaz Přímka.

3-SolidWorks-segment-Hranice-2018-postup-tutorial-navod

Umístěte vlevo od počátku výchozí bod přímky.

4-SolidWorks-segment-Hranice-2018-postup-tutorial-navod

Druhým kliknutím definujte koncový bod přímky tak, aby se automaticky vytvořily vazby Sjednocená a Vodorovná.

5-SolidWorks-segment-Hranice-2018-postup-tutorial-navod

Klávesou A změňte skicování přímky na oblouk a pokračujte skicováním oblouku. Levým tlačítkem umístěte koncový bod oblouku a zrušte skicování klávesou Esc.

6-SolidWorks-segment-Hranice-2018-postup-tutorial-navod

Stiskněte klávesu Ctrl, vyberte střed oblouku (1), koncový bod oblouku (2) a z kontextového panelu nástrojů vyberte vazbu Vodorovná (3).

7-SolidWorks-segment-Hranice-2018-postup-tutorial-navod

Stiskněte klávesu Ctrl, vyberte počátek souřadného systému (1), středový bod oblouku (2) a z kontextového panelu nástrojů vyberte vazbu Sjednocená (3).

8-SolidWorks-segment-Hranice-2018-postup-tutorial-navod

Horním gestem myši vyberte příkaz Inteligentní kóta.

9-SolidWorks-segment-Hranice-2018-postup-tutorial-navod

Zakótujte skicu:

 • poloměr oblouku 30 mm,
 • vzdálenost koncového bodu přímky od počátku souřadného systému 70 mm.

10-SolidWorks-segment-Hranice-2018-postup-tutorial-navod

Ze záložky Prvky vyberte příkaz Přidání vysunutím.

11-SolidWorks-segment-Hranice-2018-postup-tutorial-navod

PropertyManageru Přidat vysunutím:

 • v poli Směr č. 1 změňte tlačítkem Opačný směr směr vytažení,
 • zadejte vzdálenost vysunutí 70 mm,
 • v poli Tenkostěnný prvek změňte tlačítkem Opačný směr směr vytažení,
 • zadejte tloušťku 10 mm.

12-SolidWorks-segment-Hranice-2018-postup-tutorial-navod

Zkontrolujte náhled a dokončete příkaz potvrzovacím tlačítkem. Uložte dokument (Ctrl + S).

 

Konstrukce zadní stěny

Pootočte modelem, klikněte na zadní stranu a z kontextového panelu nástrojů vyberte příkaz Načrtnout skicu.

13-SolidWorks-segment-Hranice-2018-postup-tutorial-navod

Ve FeatureManageru klikněte pravým tlačítkem na skicu Skica2 a z kontextového panelu nástrojů vyberte příkaz Kolmý k. Orientace skici se změní do pohledu kolmého na rovinu skici.

14-SolidWorks-segment-Hranice-2018-postup-tutorial-navod

Klávesou S si zobrazte Panel zkratek a vyberte příkaz Obdélník s počátkem v rohu.

15-SolidWorks-segment-Hranice-2018-postup-tutorial-navod

Umístěte první roh obdélníku do rohu plochy modelu – místo je znázorněno šipkou. Všimněte si, že se u kurzoru zobrazí vazba Sjednocená ve žlutém poli. Tato vazba se ve skice vytvoří automaticky.

16-SolidWorks-segment-Hranice-2018-postup-tutorial-navod

Druhý roh obdélníku umístěte vlevo nahoru.

17-SolidWorks-segment-Hranice-2018-postup-tutorial-navod

Zakótujte rozměry obdélníku 50 mm a 120 mm.

18-SolidWorks-segment-Hranice-2018-postup-tutorial-navod

Ze záložky Prvky vyberte příkaz Přidání vysunutím. V PropertyManageru Přidat vysunutím změňte směr vytažení a zadejte vzdálenost 10 mm.

19-SolidWorks-segment-Hranice-2018-postup-tutorial-navod

Zkontrolujte náhled a dokončete příkaz potvrzovacím tlačítkem. Uložte dokument (Ctrl + S).

 

Modelování kuželové části

Vytvořte skicu v rovině Horní.

20-SolidWorks-segment-Hranice-2018-postup-tutorial-navod

Změňte orientaci skici do pohledu kolmého na rovinu skici.

21-SolidWorks-segment-Hranice-2018-postup-tutorial-navod

Pravým gestem myši vyberte příkaz Kružnice.

22-SolidWorks-segment-Hranice-2018-postup-tutorial-navod

Nakreslete kružnici.

23-SolidWorks-segment-Hranice-2018-postup-tutorial-navod

Stiskněte klávesu Ctrl, vyberte střed kružnice (1), počátek souřadného systému (2) a kontextového panelu nástrojů vyberte vazbu Svislá (3).

24-SolidWorks-segment-Hranice-2018-postup-tutorial-navod

Zakótujte polohu kružnice vůči počátku souřadného systému kótou 25 mm a průměr kružnice 15 mm.

25-SolidWorks-segment-Hranice-2018-postup-tutorial-navod

Ze záložky Prvky vyberte příkaz Přidání vysunutím.

PropertyManageru Přidat vysunutím:

 • v poli Od vyberte z roletové nabídky možnost Odsazení (1),
 • zadejte vzdálenost odsazení 60 mm (2),
 • v poli Směr č. 1 vyberte možnost Po plochu (3) a vyberte fialově zvýrazněnou plochu (4),
 • po výběru plochy se automaticky vybere tlačítko Opačný směr (5),
 • tlačítkem Zapnout/vypnout úkos zapněte úkos (6),
 • zadejte velikost úkosu 15 stupňů (7),
 • vyberte možnost Úkos vně (8).

26-SolidWorks-segment-Hranice-2018-postup-tutorial-navod

Zkontrolujte náhled a dokončete příkaz potvrzovacím tlačítkem. Uložte dokument (Ctrl + S).

54-SolidWorks-segment-Hranice-2018-postup-tutorial-navod

Pokračujte druhým dílem tohoto návodu.

Komentáře k článku (0)

Reklama

Reklama