Hydraulický válec: Pístní tyč a těsnící kroužek

Součástí hydraulického válce je válec, píst, pístní tyč, těsnící kroužek a šroub s válcovou hlavou a vnitřním šestihranem. V dnešním díle seriálu Hydraulický válec se naučíte modelovat pístní tyč a těsnící kroužek.

Pístní tyč

V Přední rovině načrtněte obdélník, jehož délka je devadesát milimetrů a průměrová kóta čtyřicet pět milimetrů. Náčrt proveďte tak, aby jeden ze spodních koncových bodů byl sloučený s počátkem souřadného systému.

Náčrt rotujte kolem vodorovné osy příkazem Přidání rotací.

Pístní tyč je konstruována s dírou a závitem. Pro tvorbu díry s metrickým závitem použijeme příkaz Průvodce dírami.

Alternativní řešení vyhledání příkazu Průvodce dírami je přes nabídku Vložit, Prvky a Díra.

Z tabulky příkazů pro definici díry vyberte díru se závitem. Rozměry díry se závitem budou řízeny normou ISO. Velikost závitu volte M30.

Dále definujte hloubku díry, která je pro tento případ sedmdesát milimetrů a závit sahá do hloubky šedesát milimetrů.

Přejděte do záložky Polohy a označte střed čela pístní tyče. Náhledem je možné ověřit správnost definovaných podmínek pro vytvoření otvoru se závitem.

Model pístní tyče je hotový a je připraven pro vložení do sestavy.

Velikost díry a hloubky závitu je možné ověřit řezem modelu.

Těsnící kroužek

V Přední rovině založte náčrt a nakreslete uvedenou skicu. Rozměry těsnícího kroužku jsou normovány a je nutné vyhledat rozměry kroužku pro konkrétní případ.

Rotujte náčrt příkazem Přidání rotací kolem vodorovné osy.

Přiřaďte modelu materiál Lesklá guma.

Model těsnícího kroužku je hotový a připravený pro složení sestavy hydromotoru.

Komentáře k článku (0)

Reklama

Reklama