Jak rozdělit entity na stejně dlouhé úseky

Podívejte se s námi, jaké jsou možnosti nastavení i pokročilé funkce nástroje Úsek a jak jej efektivně používat.

Nástroj Úsek se nachází v záložce Nástroje > Nástroje pro skici a obsahuje dva parametry rozdělení – Body skici a Úseky skici. Oba způsoby si popíšeme podrobněji a s uvedením názorných příkladů.

0-SolidWorks-2016-nastroj-usek-jak-rozdelit-entity

Body skici

Použijete-li nástroj Úsek a nastavení Body skici pro úsečku, oblouk nebo kružnici…

1-SolidWorks-2016-nastroj-usek-jak-rozdelit-entity-1

… umístí se na entitu body s ekvidistantním vztahem.

2-SolidWorks-2016-nastroj-usek-jak-rozdelit-entity

Body skici vytvoří prostor mezi body skici na úsečce, oblouku nebo kružnici. Přetažením nebo změnou velikosti úsečky, oblouku nebo kružnice jsou body skici automaticky upraveny tak, aby byly stále ekvidistantní vůči danému úseku.

Odstraníte-li kterýkoli z ekvidistantních vztahů ze skupiny bodů skici, je odstraněna celá skupina ekvidistantních vztahů. Po odstranění vztahu zůstanou body skici na původních místech se vztahem Stejnolehlost vůči entitě, na které jsou umístěny.

3-SolidWorks-2016-nastroj-usek-jak-rozdelit-entity

Zpětná úprava počtu bodů skici

V SOLIDWORKSu 2016 je možné změnit počet bodů skici. Ve verzích starších bylo nutné body odstranit a postup rozdělení zopakovat.

Pozn.: Úpravu je možné provést pouze u skici vytvořené v SOLIDWORKSu 2016.

Postup úpravy počtu bodů skici

1. Otevřete skicu, na kterou jste použili nástroj Úsek a nastavení Body skici.

2. Klikněte pravým tlačítkem na ikonu vztahu Ekvidistantní a vyberte možnost Upravit body segmentu.

4-SolidWorks-2016-nastroj-usek-jak-rozdelit-entity

3. V PropertyManageru upravte nastavení Počet instancí a potvrďte úpravy. Skica se aktualizuje podle zadaného počtu úseků.

5-SolidWorks-2016-nastroj-usek-jak-rozdelit-entity

Odstranění bodů skici

Otevřete-li skicu, na kterou jste použili nástroj Úsek a nastavení Body skici, můžete vymazat kterýkoli bod. Rozestupy zbývajících bodů se přizpůsobí délce entity tak, aby měly všechny body stejně velké rozestupy.

Pozn.: Úpravu je možné provést pouze u skici vytvořené v SOLIDWORKSu 2016.

6-SolidWorks-2016-nastroj-usek-jak-rozdelit-entity

Úseky skici

Použijete-li nástroj Úsek a nastavení Úseky skici, rozdělíte přímku, oblouk nebo kružnici na stejně dlouhé úseky.

Nakreslete přímku, oblouk nebo kružnici.

7-SolidWorks-2016-nastroj-usek-jak-rozdelit-entity

Vyberte funkci Úsek ze záložky Nástroje > Nástroje pro skici > Úsek. V PropertyManageru v části Parametry úseků vyberte možnost Úseky skici a nastavte počet bodů.

8-SolidWorks-2016-nastroj-usek-jak-rozdelit-entity

Použijete-li nástroj Úseky skici pro oblouk nebo kružnici, je pro úseky skici nastaven vztah Stejná délka.

10-SolidWorks-2016-nastroj-usek-jak-rozdelit-entity

Nástroj Úsek rozdělil oblouk na pět stejně dlouhých úseků – vazba Stejná délka.

9-SolidWorks-2016-nastroj-usek-jak-rozdelit-entity

Všimli jste si, že způsob rozdělení – Body skici nebo Úseky skici – lze rozeznat podle zobrazení bodů? Body skici se zobrazují jako standardní body (křížek). Úseky skici se chovají jako koncové body – plné provedení (tečka).

12-SolidWorks-2016-nastroj-usek-jak-rozdelit-entity

Komentáře k článku (0)

Reklama

Reklama