Jak vymodelovat bit do aku vrtačky #3

Postup modelování bitu zahrnuje základní i pokročilé modelování. Pomocí toho postupu se naučíte vytvářet roviny, používat prvky Přidání rotací, Přidání vysunutím, Zrcadlit, Kruhové pole. Pro tvorbu tvarově komplikovanějších ploch si ukážeme práci s plochami. Podívejte se na tento návod krok za krokem.

Otevřete si model 20190818.SLDPRT a pokračujte v modelování podle návodu.

Tip: Pokud model nemáte, postupujte podle prvního dílu návodu nebo podle poslední fáze modelu, u které jste s konstruováním skončili.

Odebraný čtverec zkopírujeme pomocí kruhového pole. Ze záložky Prvky vyberte příkaz Kruhové pole.

38-mujsolidworks-bit-aku-vrtacka-postup-tutorial-navod

PropertyManageru Kruhové pole:

  • pro směr rotace vyberte do pole Směr 1 válcovou plochu (1),
  • zkontrolujte úhel a počet instancí → 4 (2),
  • malou černou šipkou v levém horním rohu grafické plochy (3) rozbalte FeatureManager,
  • do pole Prvky a plochy vyberte prvek Odebrat vysunutím1 (4).

39-mujsolidworks-bit-aku-vrtacka-postup-tutorial-navod

Zkontrolujte náhled a dokončete příkaz potvrzovacím tlačítkem.

Ve FeatureManageru vyberte rovinu Přední a z kontextového panelu nástrojů vyberte příkaz Načrtnout skicu.

40-mujsolidworks-bit-aku-vrtacka-postup-tutorial-navod

Změňte orientaci pohledu do pohledu kolmého na rovinu skici.

41-mujsolidworks-bit-aku-vrtacka-postup-tutorial-navod

Levým gestem myši (stiskněte pravé tlačítko a táhněte myší doleva) vyberte příkaz Přímka.

42-mujsolidworks-bit-aku-vrtacka-postup-tutorial-navod

Nakreslete šikmou přímku, jejíž počáteční a koncový bod leží na obrysových hranách modelu. Horní bod leží v průsečíku hran, proto je plně určený. Druhý bod je nutné zakótovat vůči horní vodorovné hraně. Vyberte příkaz Inteligentní kóta a zakótujte vzdálenost 4,5 mm.

43-mujsolidworks-bit-aku-vrtacka-postup-tutorial-navod

Ze záložky Prvky vyberte příkaz Odebrání vysunutím.

44-mujsolidworks-bit-aku-vrtacka-postup-tutorial-navod

PropertyManageru Odebrat vysunutím v poli Směr č. 1 vyberte parametr Skrz vše – Oba.

45-mujsolidworks-bit-aku-vrtacka-postup-tutorial-navod

Zkontrolujte náhled – zejména směr šipek, které musí směřovat od modelu – a dokončete příkaz potvrzovacím tlačítkem.

Tip: Všimněte si, že pro odebrání není nutné, aby skica obsahovala uzavřený obrys.

Zkontrolujte vizuálně model a uložte si dokument (Ctrl + S).

46-mujsolidworks-bit-aku-vrtacka-postup-tutorial-navod

Ze záložky Prvky vyberte příkaz Kruhové pole.

47-mujsolidworks-bit-aku-vrtacka-postup-tutorial-navod

PropertyManageru Kruhové pole:

  • do pole Směr 1 vyberte kruhovou hranu (1),
  • zkontrolujte úhel 360 stupňů a počet instancí 4 (2),
  • stiskněte malou černou šipku v levém horním rohu grafické plochy (3),
  • FeatureManageru vyberte do pole Prvky a plochy prvek Odebrat vysunutím2 (4).

48-mujsolidworks-bit-aku-vrtacka-postup-tutorial-navod

Zkontrolujte náhled a dokončete příkaz potvrzovacím tlačítkem. Uložte si dokument (Ctrl + S).

Pokračujte v modelování podle čtvrtého dílu tohoto návodu.

Komentáře k článku (0)

Reklama

Reklama