Jaké novinky přinese SOLIDWORKS 2022?

Každý rok se na celosvětovém setkání uživatelů 3DEXPERIENCE World představují novinky pro nadcházející verzi SOLIDWORKSu. Ačkoliv některá vylepšení nemusí být do nové verze zahrnuta, představujeme vám ty nejzajímavější.

Sestavy

Pohyb a rotace součástí

Po výběru součásti ve FeatureManageru se aktivuje souřadnicový kříž, kterým můžete součást přesunout vybraným směrem nebo pomocí kolečka otočit kolem vybrané osy.

12-SOLIDWORKS-2022-whats-new-novinky-3DExperience

 

Kopírování s inteligentním vazbením

Kopírování součástí v sestavě bude snadnější pomocí odkazu na existující vazby. SOLIDWORKS 2022 po výběru součástí a referenční plochy zkopíruje součásti do míst, které mají stejnou plochu jako ta referenční včetně vytvoření vazeb.

14-SOLIDWORKS-2022-whats-new-novinky-3DExperience

 

Vložení součásti do sestavy přetažením

Přetažením z okna můžete vložit součást do sestavy. Navíc pomocí chytrých vazeb vložíte součást přesně tam, kam potřebujete – včetně vytvoření vazeb.

23-SOLIDWORKS-2022-whats-new-novinky-3DExperience

 

 

Vložení součásti ze sdílené knihovny

Součást můžete vyhledat ve sdílené knihovně, která je propojena na cloudu na platformě 3DExperience. Vyhledanou součást snadno vložíte přetažením do sestavy.

24-SOLIDWORKS-2022-whats-new-novinky-3DExperience

 

Uložení kusovníku

Kusovník ve výkresu SOLIDWORSu můžete uložit do cloudu prostřednictvím platformy 3DExperience.

25-SOLIDWORKS-2022-whats-new-novinky-3DExperience

 

Vytváření souřadnicového systému z absolutních souřadnic

Vytváření souřadnicového systému z absolutních souřadnic v sestavě využijete například pro rychlé vazbení vkládaných součástí.

11-SOLIDWORKS-2022-whats-new-novinky-3DExperience

 

Svařence

Nové spojovací prvky pro Konstrukční systém

Navrhování svařenců je efektivní díky Konstrukčnímu systému. V SOLIDWORKSu 2022 bude možné vkládat do svařovaných dílů nové spojovací prvky.

5-SOLIDWORKS-2022-whats-new-novinky-3DExperience

1-SOLIDWORKS-2022-whats-new-novinky-3DExperience

 

Tabulka přířezů a spojovací prvky

PropertyManageru Tabulka přířezů bude dostupná funkce, pomocí které zahrnete spojovací prvky do tabulky přířezů.

6-SOLIDWORKS-2022-whats-new-novinky-3DExperience

7-SOLIDWORKS-2022-whats-new-novinky-3DExperience

 

Plechové díly

Předdefinované rozvinuté pohledy

V prostředí výkresů plechových dílů bude dostupný nástroj pro předdefinování pohledů a pohledů s rozvinutým tvarem.

9-SOLIDWORKS-2022-whats-new-novinky-3DExperience

10-SOLIDWORKS-2022-whats-new-novinky-3DExperience

 

Zobrazení/skrytí ohybových čar

V panelu Průhledné zobrazeníSkrýt/zobrazit položky bude dostupné tlačítko pro zobrazení/skrytí čar ohybů plechových dílů.

8-SOLIDWORKS-2022-whats-new-novinky-3DExperience

 

Uživatelské rozhraní

Kopírování prvků

Kopírování prvků provedete jednoduše přetažením. Prvky pro kopírování vyberete ve FeatureManageru a přetáhnete je do okna upravovaného dílu.

22-SOLIDWORKS-2022-whats-new-novinky-3DExperience

 

Rychlá změna kóty průměr/poloměr

Novinkou bude rychlá změna zobrazení kóty průměru/poloměru. Po výběru kóty v grafické ploše se zobrazí místní nabídka pro výběr/změnu požadovaného zobrazení kóty.

20-SOLIDWORKS-2022-whats-new-novinky-3DExperience

 

Vyhledávání příkazů v Panelu zkratek

Panel zkratek zobrazíte stisknutím klávesy S. Nově bude panel obsahovat vyhledávací pole pro rychlé vyhledání požadovaného příkazu.

21-SOLIDWORKS-2022-whats-new-novinky-3DExperience

 

Řezy

V SOLIDWORKSu 2022 bude dostupné rychlé nastavení roviny řezu, kterou bude možné rotovat kolem vybrané osy prostřednictvím osového kříže.

15-SOLIDWORKS-2022-whats-new-novinky-3DExperience

 

Ukládání souborů do cloudu

Bezpečné ukládání souborů v cloudu je zásadní.

26-SOLIDWORKS-2022-whats-new-novinky-3DExperience

Během nahrávání dat do cloudu probíhá kontrola geometrie.

27-SOLIDWORKS-2022-whats-new-novinky-3DExperience

Kontrola geometrie zabezpečí, že se do cloudu nenahrají duplikáty.

28-SOLIDWORKS-2022-whats-new-novinky-3DExperience

 

SLIDWORKS Simulation

Nové možnosti nastavení zjednodušeného spojení.

16-SOLIDWORKS-2022-whats-new-novinky-3DExperience

Pokročilejší nastavení ovládacích prvků mesh sítě, které je optimalizováno na základě povrchu.

4-SOLIDWORKS-2022-whats-new-novinky-3DExperience

 

SOLIDWORKS Plastics

V SOLIDWORKSu 2022 bude možné využít symetrie při simulaci vtokové soustavy. Vylepšením prošlo i uživatelské nastavení PropertyManageru.

17-SOLIDWORKS-2022-whats-new-novinky-3DExperience

18-SOLIDWORKS-2022-whats-new-novinky-3DExperience

19-SOLIDWORKS-2022-whats-new-novinky-3DExperience

Komentáře k článku (0)

Reklama

Reklama