Klasické zobrazení

Klikový mechanizmus: Ojniční šroub a matice

    / 16. 4. 2013
             
22-matice-SolidWorks-Caxmix-rotace.jpg

Další díl klikového mechanizmu navazuje na sestavu ojnice. V tomto díle se budeme zabývat modelem šroubu a matice pro spojení tělesa a hlavy ojnice.

Šroub M16x121

První obrázek zobrazuje rozpracovanou sestavu ojnice.

Založte nový díl a v Přední rovině načrtněte profil šroubu dle obrázku.

Zkontrolujte uzavření skici, náhled a rotujte náčrt o 360 stupňů.

Zaoblete ostré hrany dříku poloměr zaoblení 5 mm.

Srazte ostrou hranu na konci dříku velikostí 1 x 45 °.

V rovině Pravá načrtněte kružnici o průměru 4 mm ve vzdálenosti 113,5 mm od hlavy šrouby. Tento otvor bude sloužit pro závlačku.

Odeberte otvor příkazem Odebrat vysunutím symetricky do takové vzdálenosti, aby byl otvor průchozí z obou stran.

V rovině Horní nakreslete obdélník, jehož spodní strana leží 9 mm od počátku. Tato odebraná část spolu s kolíkem zabrání pootočení šroubu.

Odeberte obdélník symetricky do vzdálenosti 5 mm.

Model šroubu je hotový.

Čtěte také:

Matice M16

Tento typ matice se dle jejího tvaru nazývá korunová. Jelikož se však v našem případě nejedná o normalizovanou součást, je nutné vytvořit její model. Založte nový díl. V Přední rovině načrtněte dvě kružnice o průměrech 16 a 22 mm. Vysuňte mezikruží do vzdálenosti 15 mm.

Založte novou skicu na přední straně mezikruží. Nakreslete kružnici o průměru 16 mm a šestiúhelník, jehož dvě protilehlé strany od sebe leží ve vzdálenosti 28 mm.

Vysuňte tento obrys do vzdálenosti 15 mm.

Dále vysuňte další mezikruží se stejnými rozměry jako v předchozím případě do vzdálenosti 6 mm.

V rovině Pravá načrtněte drážku o šířce 4 mm. Oblouk leží tečně ke stěně vysunutého šestihranu.

Odeberte drážku skrz vše nebo do takové vzdálenosti, aby se vytvořila průchozí část.

Tuto odebranou drážku pomocí příkazu Kruhové pole kopírujte po obvodu matice osmkrát.

V rovině Pravá načrtněte skicu, pak ji zrcadlete podél svislé osy.

Odeberte rotací skicu.

Korunová matice s nenormalizovanými rozměry je hotová.

Matici společně se šroubem budeme potřebovat pro vytvoření sestavy ojnice, která bude podsestavou sestavy klikového mechanizmu.

Líbil se vám tento článek?
ANO (0) Udělit kladný hlasUdělit záporný hlas NE (0)
PŘEČTĚTE SI TAKÉ
KOMENTÁŘE K ČLÁNKU ( 0 )

    Přidejte komentář

    Přidávat komentáře k článku mohou pouze přihlášení uživatelé.
    Chcete-li okomentovat tento článek, se nebo se zaregistrujte