Příklad k procvičení: Vahadlo #2

Učíte se pracovat v SOLIDWORKSu a hledáte zadání pro začátečníky? Připravili jsme zadání (výkres), podle kterého si můžete procvičit znalosti skicování a modelování. Podívejte se na výkresovou dokumentaci a vyzkoušejte si zkonstruovat model sami. Pokud si nebudete vědět rady, připravili jsme návod s komentáři krok za krokem.

Pokračujte ve skicováno z předchozího dílu. Pokud nemáte soubor otevřený, vyhledejte si soubor 20210519-001.SLDPRT a pokračujte ve skicování podle našeho návodu. V případě, kdy nemáte soubor vytvořený, postupujte nejdříve studiem zadání (výkresu) a následně podle prvního dílu návodu.

Kótování úhlu vyžaduje výběr dvou mimoběžných entit (entitami mohou přímky, osy nebo jejich kombinace). Skica obsahuje osu, ale druhá entita (pomocná osa) chybí. V SOLIDWORKSu lze vytvořit pomyslnou entitu, která vychází z koncového bodu entity a ten můžete použít pro určení úhlové kóty. Ukážeme si, jak kótu vytvořit, aniž bychom skicovali pomocnou osu.

Horním gestem myši nebo z Panelu zkratek (klávesa S) vyberte příkaz Inteligentní kóta.

32-Ucime-se-SOLIDWORKS-navod-postup-tutorial-krok-za-krokem-cviceni-beginner

Stiskněte klávesu Ctrl a vyberte osu (1).

37-Ucime-se-SOLIDWORKS-navod-postup-tutorial-krok-za-krokem-cviceni-beginner

Pokračujte výběrem počátku (2).

38-Ucime-se-SOLIDWORKS-navod-postup-tutorial-krok-za-krokem-cviceni-beginner

Po výběru počátku se zobrazí modré šipky, které znázorňují osy, ze kterých povede vynášecí čára. Vyberte šipku směřující vpravo (3).

39-Ucime-se-SOLIDWORKS-navod-postup-tutorial-krok-za-krokem-cviceni-beginner

Přesuňte kurzor myši doprava, aby kóta ležela mimo entity (4). Levým tlačítkem umístěte pozici kóty.

40-Ucime-se-SOLIDWORKS-navod-postup-tutorial-krok-za-krokem-cviceni-beginner

V okně Upravit zadejte velikost úhlu 5 (bez stupně).

41-Ucime-se-SOLIDWORKS-navod-postup-tutorial-krok-za-krokem-cviceni-beginner

Druhou úhlovou kótu (72°) vytvoříme výběrem dvou mimoběžných os. Ponechejte si vybraný příkaz Inteligentní kóta. Pokud není příkaz aktivní (u kurzoru myši se nezobrazuje symbol kóty), vyberte příkaz Inteligentní kóta.

Vyberte spodní osu (1),…

42-Ucime-se-SOLIDWORKS-navod-postup-tutorial-krok-za-krokem-cviceni-beginner

… horní osu (2) a…

43-Ucime-se-SOLIDWORKS-navod-postup-tutorial-krok-za-krokem-cviceni-beginner

… umístěte pozici kóty podle obrázku (3).

44-Ucime-se-SOLIDWORKS-navod-postup-tutorial-krok-za-krokem-cviceni-beginner

V okně Upravit změňte hodnotu na 72° (bez znaku stupě) a dokončete příkaz potvrzovacím tlačítkem.

45-Ucime-se-SOLIDWORKS-navod-postup-tutorial-krok-za-krokem-cviceni-beginner

Nyní zakótujte osovou vzdálenost levé a horní kružnice. Pokud nemáte aktivní příkaz Inteligentní kóta (u kurzoru myši se nezobrazuje symbol kótování), vyberte jej z panelu Skica nebo horním gestem myši nebo z Panelu zkratek. Vyberte levou kružnici (1), ….

46-Ucime-se-SOLIDWORKS-navod-postup-tutorial-krok-za-krokem-cviceni-beginner

… vyberte horní kružnici (2) a…

47-Ucime-se-SOLIDWORKS-navod-postup-tutorial-krok-za-krokem-cviceni-beginner

… vyneste kótu a levým tlačítkem umístěte její pozici přibližně v místě, kde ukazuje šipka (3). V okně upravit zadejte hodnotu kóty 125 mm a potvrďte úpravy tlačítkem OK.

48-Ucime-se-SOLIDWORKS-navod-postup-tutorial-krok-za-krokem-cviceni-beginner

Příkaz Inteligentní kóta je dále aktivní, proto pokračujte v kótován druhé osové vzdálenosti. Vyberte osu (1) a…

49-Ucime-se-SOLIDWORKS-navod-postup-tutorial-krok-za-krokem-cviceni-beginner

… vyneste kótu do místa, kam ukazuje šipka (2) tak, aby byly vynášecí čáry kolmé na osu (viz znázornění 3).

50-Ucime-se-SOLIDWORKS-navod-postup-tutorial-krok-za-krokem-cviceni-beginner

V okně upravit zadejte velikost 100 mm a potvrďte hodnotu tlačítkem OK. V dolním panelu zkontrolujte, že je skica Plně určená. V opačném případě si zkontrolujte vazby a kóty, aby byly v souladu se skicou a zadáním modelovacího návodu.

51-Ucime-se-SOLIDWORKS-navod-postup-tutorial-krok-za-krokem-cviceni-beginner

Uložte si dokument (Ctrl + S) a pokračujte v modelování podle třetího dílu návodu.

Komentáře k článku (0)

Reklama

Reklama