Postup modelování vahadla #5

Nedílnou součástí modelu je i výkresová dokumentace. Podívejte se, jak lze rychle a efektivně v SOLIDWORKSu vytvořit výkres. Postup krok za krokem si ukážeme na modelu vahadla.

Pro tvorbu výkresu budete potřebovat model vahadla: 20201008.SLDPRT. Pokud model nemáte, podívejte se na zadání (výkres) a pokračujte v modelování podle návodu krok za krokem.

 

Postup tvorby výkresu

Otevřete si díl 20201008.SLDPRT. Ze záložky Soubor vyberte příkaz Vytvořit výkres z dílu.

100-ucime-se-solidworks-navod-postup-tutorial

V okně Formát/velikost listu vyberte volbu Zobrazit jen standardní formáty (1). Vyberte formát A3 Mujsolidworks (ISO) – (2) a stiskněte tlačítko OK (3).

101-ucime-se-solidworks-navod-postup-tutorial

Tip: Pokud se vám nezobrazují formáty Mujsolidworks (ISO), přejděte na stránku Učebnice SOLIDWORKSInstrukce ke stažení šablon. Zde naleznete postup, kde si tyto formáty stáhnout a kam je uložit.

 

Rozvržení pohledů

Podokně úloh ze záložky Paleta pohledu vyberte pohled Přední a tažením jej přesuňte do grafické plochy → do plochy výkresu.

102-ucime-se-solidworks-navod-postup-tutorial

Kliknutím umístěte polohu pohledu a klávesou Esc ukončete režim rozmisťování dalších pohledů. Pohled Horní a Pravý zobrazovat nebudeme. Namísto horního pohledu použijeme řez.

103-ucime-se-solidworks-navod-postup-tutorial

Uložte si výkres (Ctrl + S) a v okně Uložit jako potvrďte uložení souboru tlačítkem Uložit.

161-ucime-se-solidworks-navod-postup-tutorial

Tip: Všimněte si, že SOLIDWORKS automaticky vybírá adresář, ve kterém je uložený model. Souvisí to zejména s parametrizací a asociativitou. Pokud provede v modelu změnu, tak ta se automaticky projeví i ve výkresu, pokud SOLIDWORKS zná cestu k modelu. Pokud byste třeba přejmenovali název souboru modelu, změny se neprovedou automaticky, jelikož SOLIDWORKS nebude znát cestu k modelu.

 

Skrytí tečných hran

Všimněte si, že model pohled obsahuje tečné hrany. Vzhledem k tomu, že se takové hrany na výkresech nezobrazují, skryjeme je. Ze záložky ZobrazitZobrazení vyberte příkaz Tečné hrany odstraněné.

104-ucime-se-solidworks-navod-postup-tutorial

 

Řez

Ze záložky Zobrazit rozvržení vyberte příkaz Řez.

105-ucime-se-solidworks-navod-postup-tutorial

PropertyManageru Řez na záložce Řez vyberte v části Řezná čáraVodorovný.

106-ucime-se-solidworks-navod-postup-tutorial

Levým tlačítkem umístěte čáru do středu některé z děr a…

107-ucime-se-solidworks-navod-postup-tutorial

… pokračujte tlačítkem OK.

108-ucime-se-solidworks-navod-postup-tutorial

Tažením pod model umístěte pohled řezu a tlačítkem Esc ukončete PropertyManager Řez A-A.

109-ucime-se-solidworks-navod-postup-tutorial

Tip:PropertyManageru Řez A-A můžete změnit různá nastavení — například označení řezu, vytvořit částečný řez nebo část průřezu.

 

Osy

Ze záložky Popis vyberte příkaz Osa.

110-ucime-se-solidworks-navod-postup-tutorial

Levým tlačítkem klikněte do plochy některé z děr. SOLIDWORKS automaticky přidá svislé osy do děr.

111-ucime-se-solidworks-navod-postup-tutorial

Uložte si výkres (Ctrl + S).

 

Izometrický pohled

Do výkresu přidáme izometrický pohled. V Podokně úloh vyberte záložku Paleta pohledů. Vyberte pohled Izometrická a přetažením…

112-ucime-se-solidworks-navod-postup-tutorial

… a kliknutím umístěte do plochy výkresu izometrický pohled.

113-ucime-se-solidworks-navod-postup-tutorial

PropertyManageru Pohled výkresu3 vyberte v poli Styl zobrazeníStínovaný s hranami.

114-ucime-se-solidworks-navod-postup-tutorial

 

Pootočení izometrického pohledu

Nyní si ukážeme, jak ve výkresu pootočit izometrický pohled. Vyberte izometrický pohled a z panelu Průhledné zobrazení vyberte příkaz 3D pohled výkresu.

116-ucime-se-solidworks-navod-postup-tutorial

Levým tlačítkem proveďte pootočení modelu podobně, jako je uvedeno na obrázku. Úpravy dokončete tlačítkem OK.

117-ucime-se-solidworks-navod-postup-tutorial

Nyní by měl výkres s rozmístěnými pohledy vypadat jako níže obrázku.

162-ucime-se-solidworks-navod-postup-tutorial

Uložte si výkres (Ctrl + S) a pokračujte v tvorbě výkresu podle dalšího dílu návodu.

Komentáře k článku (0)

Reklama

Reklama