Modelování v SOLIDWORKS: Modelování TRUBKY (zadání)

Soutěžní zadání v Hranicích se skládalo ze dvou částí. Tou první bylo vymodelovat díly podle výkresů. Podívejte se na jeden z možných postupů modelování TRUBKY.

Zadání (výkres)

Pohled v řezu A-A

Detail D (M 2:1)

 

Záměr návrhu

Před zahájením modelování doporučujeme udělat krátkou rozvahu nad zadáním, ze kterého vyplyne, jak při modelování postupovat. Postup tvorby modelu je velmi důležitý kvůli případným dodatečným konstrukčním úpravám. Na historii modelování proto velmi záleží.

Uvažovaný postup modelování

  • V tomto postupu vytvoříme trasu trubky v přední rovině.
  • Profil kružnice budeme po této trase táhnout a využijeme možnosti tenkostěnného prvku (použijeme prvek Přidání tažením po křivce).
  • Vytvoříme jeden zub na okraji jednoho z konců trubky pomocí prvku Přidání rotací.
  • Zaoblení hrany zubu (příkaz Zaoblit).
  • Zub se zaoblenou hranou zkopírujeme pomocí prvku Lineární pole.
  • Vytvoříme novou referenční rovinu pro zrcadlení zubů.
  • Tyto zuby následně ozrcadlíme podle referenční roviny pomocí prvku Zrcadlit.

Model trubky lze samozřejmě modelovat několika různými způsoby. Zkuste si vytvořit model sami a pokud si nebudete vědět rady, tak pokračujte podle našeho návodu.

Pokud si vyberete první cestu a budete modelovat sami, tak si po dokončení modelu projděte náš návod a posuďte sami, který postup je rychlejší a efektivnější a v čem jsou jeho výhody a nevýhody. Zpětnou vazbu můžete napsat do komentáře.

Komentáře k článku (0)

Reklama

Reklama