Modelování v SOLIDWORKS: Postup modelování VYMEZOVAČE #2

Soutěžní zadání v Hranicích se skládalo ze dvou částí. Tou první bylo vymodelovat díly podle výkresů. Podívejte se na jeden z možných postupů modelování VYMEZOVAČE.

Otevřete si soubor HRA-2022-03.SLDPRT a pokračujte ve skicování. Pokud ještě nemáte soubor vytvořený, začněte podle prvního dílu návodu.

Skica by měla vypadat jako na obrázku níže.

24-SOLIDWORKS-SolidVision-soutez-hranice-postup-zadani-vykres-HRA-2022-03

Pravým gestem myši (stiskněte pravé tlačítko myši a táhněte směrem doprava) vyberte příkaz Kružnice.

4-SOLIDWORKS-SolidVision-soutez-hranice-postup-zadani-vykres-HRA-2022-03

Tip: Příkaz kružnice najdete i na záložce Skica nebo v Panelu zkratek (klávesa S).

Nakreslete tři kružnice (1…3) a středy kružnic umístěte do středových oblouků drážky (4 a 6) a do pravého koncového bodu osy/středového bodu drážky (5).

25-SOLIDWORKS-SolidVision-soutez-hranice-postup-zadani-vykres-HRA-2022-03

Pokud jsou ve skice entity, které mají stejnou velikost (délku, poloměr, průměr atd.), tak se tyto entity nekótují separátně. Mezi stejné entity se přidá vazba Stejná a zakótuje se pouze jedna entita. Nyní přidáme mezi kružnice vazbu Stejná. Stiskněte klávesu Ctrl (pro hromadný výběr entit), vyberte kružnice (1…3) a z kontextového panelu nástrojů vyberte vazbu Stejná (4).

26-SOLIDWORKS-SolidVision-soutez-hranice-postup-zadani-vykres-HRA-2022-03

Horním gestem myši vyberte příkaz Inteligentní kóta.

23-SOLIDWORKS-SolidVision-soutez-hranice-postup-zadani-vykres-HRA-2022-03

Zakótujte jednu z kružnic. Průměr je 20 mm.

27-SOLIDWORKS-SolidVision-soutez-hranice-postup-zadani-vykres-HRA-2022-03

Levým gestem myši vyberte příkaz Přímka.

8-SOLIDWORKS-SolidVision-soutez-hranice-postup-zadani-vykres-HRA-2022-03

Naskicujte přímku, jejíž počáteční bod leží na kružnici o průměru 80 mm (1). Koncový bod přímky leží na oblouku drážky (2). Během skicování pozorně sledujte, aby se automaticky vytvořila vazba Vodorovná.

28-SOLIDWORKS-SolidVision-soutez-hranice-postup-zadani-vykres-HRA-2022-03

Přímku ozrcadlíme podle vodorovné osy. Hromadným výběrem (stiskněte klávesu Ctrl) vyberte osu (1) a přímku (2).

29-SOLIDWORKS-SolidVision-soutez-hranice-postup-zadani-vykres-HRA-2022-03

Ze záložky Skica vyberte příkaz Zrcadlit entity.

30-SOLIDWORKS-SolidVision-soutez-hranice-postup-zadani-vykres-HRA-2022-03

Horním gestem myši vyberte příkaz Inteligentní kóta.

23-SOLIDWORKS-SolidVision-soutez-hranice-postup-zadani-vykres-HRA-2022-03

Zakótujte vzdálenost přímek, která je dle zadání 35 mm.

31-SOLIDWORKS-SolidVision-soutez-hranice-postup-zadani-vykres-HRA-2022-03

Uložte si dokument (Ctrl + S).

Poslední obrys, který ve skice chybí, je část drážky pro pero. Dolním gestem myši vyberte příkaz Obdélník s počátkem v rohu.

32-SOLIDWORKS-SolidVision-soutez-hranice-postup-zadani-vykres-HRA-2022-03

Umístěte levý horní roh obdélníku přibližně v místě, jak je uvedeno na obrázku (1).

33-SOLIDWORKS-SolidVision-soutez-hranice-postup-zadani-vykres-HRA-2022-03

Táhněte směrem dolů doprava a umístěte spodní pravý roh obdélníku (2).

34-SOLIDWORKS-SolidVision-soutez-hranice-postup-zadani-vykres-HRA-2022-03

Stiskněte klávesu Ctrl, vyberte spodní vodorovnou přímku obdélníku (1), vyberte počátek (2) a z kontextového panelu nástrojů vyberte vazbu Vazba střední bod.

35-SOLIDWORKS-SolidVision-soutez-hranice-postup-zadani-vykres-HRA-2022-03

Horním gestem myši vyberte příkaz Inteligentní kóta.

23-SOLIDWORKS-SolidVision-soutez-hranice-postup-zadani-vykres-HRA-2022-03

Zakótujte šířku drážky 12 mm a vzdálenost horní vodorovné přímky obdélníku ke vzdálenější části kružnice (2). Během kótování nezapomeňte držet klávesu Shift, aby se kóta nevztahovala k počátku. Vzdálenost zadejte 43,1 mm.

36-SOLIDWORKS-SolidVision-soutez-hranice-postup-zadani-vykres-HRA-2022-03

Skica pro vytváření prvků je hotová. Můžete si všimnout, že se v rámci jedné skici vytvořilo několik obrysů, které postupně budeme používat pro vytváření různých prvků. Taková skica se nazývá sdílená.

37-SOLIDWORKS-SolidVision-soutez-hranice-postup-zadani-vykres-HRA-2022-03

Současně je důležité kontrolovat stav skici. Každá skica by měla být plně určená, a to vazbami a kótami. Zkontrolujte si, že je skica Plně určená, viz spodní panel a informace na stavovém řádku.

38-SOLIDWORKS-SolidVision-soutez-hranice-postup-zadani-vykres-HRA-2022-03

Uložte si dokument (Ctrl + S).

 

Přidání vysunutím

Ze záložky Prvky vyberte příkaz Přidání vysunutím.

39-SOLIDWORKS-SolidVision-soutez-hranice-postup-zadani-vykres-HRA-2022-03

PropertyManageru Přidat vysunutím:

  • v poli Směr č. 1 zadejte vzdálenost vysunutí 40 mm,
  • do pole Vybrané obrysy vyberte obrysy označené červenými šipkami.

40-SOLIDWORKS-SolidVision-soutez-hranice-postup-zadani-vykres-HRA-2022-03

Zkontrolujte náhled a dokončete příkaz potvrzovacím tlačítkem.

41-SOLIDWORKS-SolidVision-soutez-hranice-postup-zadani-vykres-HRA-2022-03

Zkontrolujte vizuálně model a pokračujte v modelování podle třetího dílu návodu.

Komentáře k článku (0)

Reklama

Reklama