Postup modelování kuželového kola s přímými zuby (parametricky) #5

Kuželová soukolí slouží k přenosu krouticího momentu mezi dvěma hřídeli s různoběžnými osami a vyrábí se s přímým a šikmým ozubením. V tomto návodu si ukážeme pokročilý postup modelování, ve kterém použijeme rovnice, globální proměnné a parametrizaci pro konstrukci kuželová kola s přímými zuby.


Postup modelování kuželového kola:


Konstrukce zubové mezery

Otevřete si díl 20180326-01.SLDPRT.

Tip: Pro konstrukci kuželového kola budete potřebovat rozpracovaný model 20180326-01.SLDPRT z předchozího postupu.

Vytvořte novou skicu v rovině Rovina1.

100-Mujsolidworks-kuzelove-kolo-konstrukce-evolventa-prime-zuby

Změňte orientaci pohledu do pohledu kolmého na rovinu skici.

Stiskněte klávesu Ctrl, vyberte patní a hlavovou kružnici, obě evolventy a ze záložky Skica vyberte příkaz Převést entity.

101-Mujsolidworks-kuzelove-kolo-konstrukce-evolventa-prime-zuby

Ze záložky Skica vyberte příkaz Oříznout entity a ořežte entity tak, aby zůstal profil zubové mezery.

102-Mujsolidworks-kuzelove-kolo-konstrukce-evolventa-prime-zuby

Ukončete skicu a uložte dokument (Ctrl + S).

Skryjte skici Skica1, Skica2 a Skica5.

106-Mujsolidworks-kuzelove-kolo-konstrukce-evolventa-prime-zuby

Vyberte skicu Skica3 a z kontextového panelu nástrojů vyberte příkaz Upravit skicu.

108-Mujsolidworks-kuzelove-kolo-konstrukce-evolventa-prime-zuby

Převeďte přímku v konstrukční geometrii. Použijte k tomu PropertyManager nebo kontextový panel nástrojů.

109-Mujsolidworks-kuzelove-kolo-konstrukce-evolventa-prime-zuby

Ze záložky Skica vyberte příkaz Bod a umístěte jej do počátku souřadného systému.

110-Mujsolidworks-kuzelove-kolo-konstrukce-evolventa-prime-zuby

Ukončete skicu.

Ze záložky Prvky vyberte příkaz Odebrání spojením profilů.

115-Mujsolidworks-kuzelove-kolo-konstrukce-evolventa-prime-zuby

V PropertyManageru vyberte do pole profily skici Skica3 (bod) a Skica5 (profil zubové mezery).

Tip: Všimněte si, že pro definování profilu může sloužit u bod.

119-Mujsolidworks-kuzelove-kolo-konstrukce-evolventa-prime-zuby

Zkontrolujte náhled a dokončete příkaz potvrzovacím tlačítkem. Uložte dokument (Ctrl + S).

Vizuálně zkontrolujte náhled na odebranou mezeru kuželového kola.

121-Mujsolidworks-kuzelove-kolo-konstrukce-evolventa-prime-zuby

 

Zaoblení paty zubu

Ze záložky Prvky vyberte příkaz Zaoblit.

122-Mujsolidworks-kuzelove-kolo-konstrukce-evolventa-prime-zuby

PropertyManageru Zaoblit do pole Parametry zaoblení definujte poloměr zaoblení prostřednictvím rovnice =“rf“*“m_et“. Vyberte hrany v patě zubu, zkontrolujte náhled a dokončete zaoblení potvrzovacím tlačítkem.

123-Mujsolidworks-kuzelove-kolo-konstrukce-evolventa-prime-zuby

 

Kruhové pole

Ze záložky Prvky vyberte příkaz Kruhové pole.

124-Mujsolidworks-kuzelove-kolo-konstrukce-evolventa-prime-zuby

PropertyManageru Kruhové pole:

  • vyberte plochu (1) nebo kruhovou hranu pro určení kruhové pole,
  • vyberte možnost Stejné odstupy (2),
  • do pole počet instancí zadejte hodnotu pomocí rovnice =“z2“ (3),
  • malou černou šipkou (4) v levém rohu grafické plochy rozbalte FeatureManager…
  • … a vyberte prvky Odebrat spojením profilů1 a Zaoblit1.

125-Mujsolidworks-kuzelove-kolo-konstrukce-evolventa-prime-zuby

Zkontrolujte náhled a dokončete příkaz potvrzovacím tlačítkem. Uložte dokument (Ctrl + S).

Základní část ozubeného kola je hotové. Pokračovat můžete v konstrukci díry pro uložení na hřídel a drážky pro pery, které zajistí přenos krouticího momentu.

126-Mujsolidworks-kuzelove-kolo-konstrukce-evolventa-prime-zuby

 

Ověření postupu parametrického modelování a tvorby globálních proměnných a rovnic změnou vstupních údajů

Ze záložky Nástroje vyberte Rovnice.

V tabulce Rovnice změňte:

  • modul vnější čelní – “m_et“ = 2 → 1,75,
  • počet zubů kola – “z2“ = 34.

Upozornění: Při určitých hodnotách modelu může přepočet a konstrukce selhat a to v případě, že patní kružnice bude větší než základní. V takových případech je nutno upravit patřičné skici a přistupovat k úpravám velmi zodpovědně a promítnutou zubovou mezeru a entity ořezat do požadovaného tvaru tak, aby byl model kuželového kola korektní.

Model pastorku po změně vstupních údajů a přidání materiálu obyčejná uhlíková ocel.

127-Mujsolidworks-kuzelove-kolo-konstrukce-evolventa-prime-zuby

Komentáře k článku (0)

Reklama

Reklama