Jak vymodelovat n-boký jehlan

V SOLIDWORKSu se pro modelování zvláštních těles používá příkaz Přidání spojením profilů. Profilem je zpravidla uzavřená skica. Na modelu n-bokého jehlanu si ukážeme, že skicou může být i pouhý bod – vrchol jehlanu. Podívejte se na postup modelování n-bokého jehlanu krok za krokem.

Jehlan je trojrozměrné těleso. Jeho základnu tvoří mnohoúhelník. Vrcholy základny jsou spojeny s jedním bodem mimo rovinu základny – tento bod se obvykle nazývá vrchol jehlanu. Kolmá vzdálenost vrcholu od roviny podstavy se nazývá výška jehlanu. Pro tvorbu modelu je nutné znát počet stran mnohoúhelníku, průměr vepsané kružnice mnohoúhelníku a výška mnohoúhelníku. V tomto návodu si ukážeme tvorbu modelu 10bokého jehlanu s průměrem vepsané kružnice 60 mm a výškou 50 mm.

 

Postup modelování

Spusťte SOLIDWORKS a vytvořte nový dokument dílu.

1-Mujsolidworks-jehlan-n-boky-SOLIDWORKS-postup-tutorial-navod

V novém dokumentu stiskněte klávesovou zkratku Ctrl + S. V okně Uložit jako vytvořte ve složce Mujsolidworks.cz novou složku jehlan (1) a do ní uložte dokument pod názvem 20210805 (2). Do pole Popis: uveďte JEHLAN. Uložte soubor tlačítkem Uložit (3).

2-Mujsolidworks-jehlan-n-boky-SOLIDWORKS-postup-tutorial-navod

Ve FeatureManageru vyberte rovinu Horní a z kontextového panelu nástrojů vyberte příkaz Načrtnout skicu.

3-Mujsolidworks-jehlan-n-boky-SOLIDWORKS-postup-tutorial-navod

Ze záložky Skica vyberte příkaz Mnohoúhelníkové.

4-Mujsolidworks-jehlan-n-boky-SOLIDWORKS-postup-tutorial-navod

PropertyManageru Mnohoúhelník zadejte do pole ParametryPočet stran libovolný počet stran, například 10.

5-Mujsolidworks-jehlan-n-boky-SOLIDWORKS-postup-tutorial-navod

V grafické ploše umístěte levým tlačítkem střed mnohoúhelníku do počátku (1).

6-Mujsolidworks-jehlan-n-boky-SOLIDWORKS-postup-tutorial-navod

Tažením a druhým kliknutím definujte orientační poloměr/průměr vepsané kružnice. Přesný poloměr/průměr určíme kótou.

7-Mujsolidworks-jehlan-n-boky-SOLIDWORKS-postup-tutorial-navod

Jako první přidáme vazbu. Stiskněte klávesu Ctrl, vyberte počátek (1), některý průsečík stran (2) a z kontextového panelu nástrojů vyberte vazbu Vodorovná (3).

8-Mujsolidworks-jehlan-n-boky-SOLIDWORKS-postup-tutorial-navod

Horním gestem myši, stiskněte a držte pravé tlačítko myši a táhněte směrem nahoru, vyberte příkaz Inteligentní kóta.

9-Mujsolidworks-jehlan-n-boky-SOLIDWORKS-postup-tutorial-navod

Zakótujte průměr vepsané kružnice 60 mm.

10-Mujsolidworks-jehlan-n-boky-SOLIDWORKS-postup-tutorial-navod

Stiskněte klávesu D, vyberte příkaz OK, kterým ukončíte první skicu Skica1.

11-Mujsolidworks-jehlan-n-boky-SOLIDWORKS-postup-tutorial-navod

Nyní vytvoříme novou skicu v rovině Přední. Pro lepší přehlednost změníme orientaci pohledu. Klávesovou zkratkou Ctrl + 7 změňte orientaci pohledu do pohledu Izometrického. Ve FeatureManageru vyberte rovinu Přední a z kontextového panelu nástrojů vyberte příkaz Načrtnout skicu.

12-Mujsolidworks-jehlan-n-boky-SOLIDWORKS-postup-tutorial-navod

Orientace pohledu nové skici se nezmění. Pro lepší skicování si změníme orientaci pohledu do pohledu kolmého na rovinu skici. Ve FeatureManageru vyberte skicu Skica2 a z kontextového panelu nástrojů vyberte Kolmý k.

13-Mujsolidworks-jehlan-n-boky-SOLIDWORKS-postup-tutorial-navod

Ze záložky Skica vyberte příkaz Bod.

14-Mujsolidworks-jehlan-n-boky-SOLIDWORKS-postup-tutorial-navod

Vytvořte bod v libovolném místě, kde míří šipka. Přesnou polohu určíme pomocí vazby a kóty.

15-Mujsolidworks-jehlan-n-boky-SOLIDWORKS-postup-tutorial-navod

Jako první přidáme vazbu. Stiskněte klávesu Ctrl, vyberte počátek (1), bod (2) a z kontextového panelu nástrojů vyberte vazbu Svislá (3).

16-Mujsolidworks-jehlan-n-boky-SOLIDWORKS-postup-tutorial-navod

Horním gestem myši nebo ze záložky Skica vyberte příkaz Inteligentní kóta. Zakótujte vzdálenost bodu od entit skici Skica1 50 mm.

17-Mujsolidworks-jehlan-n-boky-SOLIDWORKS-postup-tutorial-navod

Stiskněte klávesu D a tlačítkem OK ukončete skicu Skica2. Nyní si zkontrolujte FeatureManager, zda obsahuje dvě skici Skica1 a Skica2.

18-Mujsolidworks-jehlan-n-boky-SOLIDWORKS-postup-tutorial-navod

Ze záložky Prvky vyberte příkaz Přidání spojením profilů.

19-Mujsolidworks-jehlan-n-boky-SOLIDWORKS-postup-tutorial-navod

PropertyManageru Spojit profily vyberte do pole Profily skicu Skica1 a skicu Skica2. V náhledu se zobrazí budoucí tvar modelu jehlanu.

20-Mujsolidworks-jehlan-n-boky-SOLIDWORKS-postup-tutorial-navod

Pokud je náhled v pořádku, dokončete příkaz potvrzovacím tlačítkem v levém horním rohu PropertyManageru. Model desetibokého jehlanu je hotový. Uložte si dokument (Ctrl + S).

21-Mujsolidworks-jehlan-n-boky-SOLIDWORKS-postup-tutorial-navod

Princip vytvoření jehlanu v podobě spojení profilů, z nichž jeden může pouze bod, můžete aplikovat na celou řadu dalších modelů. Příkladem je například jeřábový hák.

Komentáře k článku (0)

Reklama

Reklama