Postup modelování odšťavňovače #3

Modelování odšťavňovače vyžaduje pokročilé znalosti ve skicování a tvorbě prvků. V tomto postupu se naučíte skicovat, ovládat a kótovat splajn, základní práce s plochami a odebrání spojením profilu. Vše je v tomto návodu popsáno krok za krokem.

 

Pro pokračování v modelování odšťavňovače podle třetího dílu budete potřebovat díl 2018-04-04.SLDPRT, který jste si vymodelovali podle předchozího návrhu. Pokud model nemáte, pokračujte k prvnímu dílu Postup modelování odšťavňovače #1 nebo podle toho, v jaké fázi máte rozpracovaný model.

 

Skicování pomocných skic pro odebrání spojením profilu (Skica3)

Otevřete si díl 2018-04-04.SLDPRT.

Vyberte rovinu Pravá a z kontextového panelu nástrojů vyberte příkaz Načrtnout skicu.

39-Mujsolidworks-odstavnovac-navod-postup-tutorial-pro-pokrocile-modelovani-CAD

Ve FeatureManageru vyberte skicu Skica3 a z kontextového panelu nástrojů vyberte příkaz Kolmý k. Orientace pohledu se změní do pohledu kolmého na rovinu skici.

40-Mujsolidworks-odstavnovac-navod-postup-tutorial-pro-pokrocile-modelovani-CAD

Pro konstrukci skici využijeme již existující skici Skica1, jejíž entity si do skici převedeme. Rozbalte složku Rotovat1 (1), vyberte skicu Skica1 a v záložce Skica vyberte příkaz Převést entity (3).

41-Mujsolidworks-odstavnovac-navod-postup-tutorial-pro-pokrocile-modelovani-CAD

Klávesovou zkratkou Ctrl + A vyberte všechny převedené entity a z kontextového panelu nástrojů nebo v PropertyManageru změňte entity v konstrukční.

42-Mujsolidworks-odstavnovac-navod-postup-tutorial-pro-pokrocile-modelovani-CAD

Levým gestem myši vyberte příkaz Přímka. Nakreslete přímku vycházející z průsečíku přímky a splajny směrem šikmo dolů doleva. Koncový bod přímky zakótujte ve vzdálenosti 10 mm od spodní hrany a převeďte přímku v konstrukční.

43-Mujsolidworks-odstavnovac-navod-postup-tutorial-pro-pokrocile-modelovani-CAD

Stiskněte klávesu D a ukončete skicu Skica3 potvrzovacím tlačítkem.

44-Mujsolidworks-odstavnovac-navod-postup-tutorial-pro-pokrocile-modelovani-CAD

 

Skicování skici Skica4

Vyberte rovinu Přední a z kontextového panelu nástrojů vyberte příkaz Načrtnout skicu.

45-Mujsolidworks-odstavnovac-navod-postup-tutorial-pro-pokrocile-modelovani-CAD

Ve FeatureManageru vyberte skicu Skica4 a z kontextového panelu nástrojů vyberte příkaz Kolmý k. Orientace pohledu se změní do pohledu kolmého na rovinu skici.

46-Mujsolidworks-odstavnovac-navod-postup-tutorial-pro-pokrocile-modelovani-CAD

Klávesou S zobrazte Panel zkratek a vyberte příkaz Obdélník s počátkem ve středu.

47-Mujsolidworks-odstavnovac-navod-postup-tutorial-pro-pokrocile-modelovani-CAD

Umístěte střed obdélníku na svislou osu (dbejte pozornost na automatickou tvorbu vazby Sjednocená).

48-Mujsolidworks-odstavnovac-navod-postup-tutorial-pro-pokrocile-modelovani-CAD

Pokračujte ve skicování obdélníku.

49-Mujsolidworks-odstavnovac-navod-postup-tutorial-pro-pokrocile-modelovani-CAD

Zakótujte šířku obdélníku 15 mm a výšku 20 mm.

50-Mujsolidworks-odstavnovac-navod-postup-tutorial-pro-pokrocile-modelovani-CAD

Změňte orientaci pohledu kolmého na rovinu skici do pohledu Izometrického. Vyberte koncový bod osy ze skici Skica3 (1), vodorovnou spodní přímku obdélníku (2) a z kontextového panelu nástrojů vyberte vazbu Sjednocená.

51-Mujsolidworks-odstavnovac-navod-postup-tutorial-pro-pokrocile-modelovani-CAD

Stiskněte klávesu Ctrl, vyberte všechny přímky (strany) obdélníku a z kontextového panelu nástrojů vyberte příkaz Konstrukční geometrie.

52-Mujsolidworks-odstavnovac-navod-postup-tutorial-pro-pokrocile-modelovani-CAD

Ze záložky Skica vyberte příkaz Bod.

53-Mujsolidworks-odstavnovac-navod-postup-tutorial-pro-pokrocile-modelovani-CAD

Umístěte bod do středového bodu vodorovné spodní přímky obdélníku. Vazba Sjednocená se do skici přidá automaticky.

54-Mujsolidworks-odstavnovac-navod-postup-tutorial-pro-pokrocile-modelovani-CAD

Stiskněte klávesu D a ukončete skicování skici Skica4.

Uložte dokument (Ctrl + S).

Pokračujte v modelování podle dalšího dílu Postup modelování odšťavňovače #4.

Komentáře k článku (0)

Reklama

Reklama