Klasické zobrazení

Postup modelování rukojeti větráku #1

    / 17. 7. 2019
             
93-Mujsolidworks-rukojet-vetrak-postup-navod-tutorial

Na modelu rukojeti si vyzkoušíte praktické možnosti pokročilého nastavení prvků Přidání vysunutím, Odebrání vysunutím a Úkos. Podívejte se na konstrukci rukojeti krok za krokem.

Tip: Podívejte se na zadání tohoto seriálu a obrázky modelu skříně.

 

Postup modelování rukojeti větráku

Založte si nový díl.

Do složky C:\Mujsolidworks.cz\vetrak (1) uložte díl pod názvem 201810-07.SLDPRT a do pole Popis uveďte RUKOJEŤ (2). Uložte díl tlačítkem Uložit (3).

1-Mujsolidworks-rukojet-vetrak-postup-navod-tutorial

Vyberte rovinu Horní a z kontextového panelu vyberte příkaz Načrtnout skicu.

2-Mujsolidworks-rukojet-vetrak-postup-navod-tutorial

Stiskněte klávesu S a z panelu zkratek vyberte příkaz Osa. Nakreslete svislou osu, jejíž počáteční bod umístěte do počátku souřadného systému. Koncový bod umístěte nahoře od počátku souřadného systému tak, aby vznikla automatická vazba Svislá.

Tip: Příkaz Osa naleznete i v záložce Skica.

3-Mujsolidworks-rukojet-vetrak-postup-navod-tutorial

Stiskněte klávesu S a z Panelu zkratek vyberte příkaz Přímka.

4-Mujsolidworks-rukojet-vetrak-postup-navod-tutorial

Nakreslete skicu podle obrázku a pro kreslení oblouku využijte klávesu A, která změní kreslení přímky v oblouk.

5-Mujsolidworks-rukojet-vetrak-postup-navod-tutorial

Stiskněte klávesu Ctrl, vyberte střed oblouku (1), počátek souřadného systému (2) a z kontextového panelu nástrojů vyberte vazbu Vodorovná (3).

6-Mujsolidworks-rukojet-vetrak-postup-navod-tutorial

Horním gestem myši, stiskněte pravé tlačítko a táhněte směrem nahoru, vyberte příkaz Inteligentní kóta. Zakótujte šířku 43,2 mm a délku 172,8 mm.

Tip: Pro kótování oblouku vůči ose držte klávesu Shift.

7-Mujsolidworks-rukojet-vetrak-postup-navod-tutorial

Ze záložky Prvky vyberte příkaz Přidání vysunutím.

8-Mujsolidworks-rukojet-vetrak-postup-navod-tutorial

PropertyManageru Přidat vysunutím ponechejte výchozí parametr Naslepo a zadejte vzdálenost vysunutí 38 mm.

9-Mujsolidworks-rukojet-vetrak-postup-navod-tutorial

Zkontrolujte náhled a dokončete příkaz potvrzovacím tlačítkem. Uložte si dokument (Ctrl + S).

Ze záložky Prvky vyberte příkaz Úkos.

10-Mujsolidworks-rukojet-vetrak-postup-navod-tutorial

PropertyManageru Úkos:

  • vyberte možnost Dělicí křivka (1),
  • zadejte úhel 2 stupně,
  • klikněte na malou černou šipku v levém horním rohu grafické plochy (3), čímž rozbalíte FeatureManager pro výběr prvků,
  • FeatureManageru vyberte do pole Směr otevření rovinu Horní (4),
  • do pole Dělicí křivky vyberte křivky podle obrázku (5).

11-Mujsolidworks-rukojet-vetrak-postup-navod-tutorial

Zkontrolujte náhled a dokončete příkaz potvrzovacím tlačítkem. Uložte si dokument (Ctrl + S).

Zkontrolujte vizuálně zkosení bočních hran modelu.

12-Mujsolidworks-rukojet-vetrak-postup-navod-tutorial

Z menu VložitOdebrání vyberte příkaz Plochou/rovinou…

13-Mujsolidworks-rukojet-vetrak-postup-navod-tutorial

Rozbalte si FeatureManager malou černou šipkou v levém horním rohu grafické plochy a z FeatureManageru vyberte rovinu Přední.

14-Mujsolidworks-rukojet-vetrak-postup-navod-tutorial

Dokončete příkaz potvrzovacím tlačítkem.

Vytvořte si novou skicu v rovině Přední.

15-Mujsolidworks-rukojet-vetrak-postup-navod-tutorial

Změňte orientaci pohledu do pohledu kolmého na rovinu skici příkaze Kolmý k.

16-Mujsolidworks-rukojet-vetrak-postup-navod-tutorial

Nakreslete skicu podle obrázku, přičemž dbejte pozornost na vytvoření vazby Vodorovná (oblouk) a Sjednocená (koncový bod oblouku).

17-Mujsolidworks-rukojet-vetrak-postup-navod-tutorial

Stiskněte klávesu Ctrl, vyberte oblouk (1), obrysovou hranu modelu (2) a z kontextového panelu nástrojů vyberte vazbu Tečná (3).

18-Mujsolidworks-rukojet-vetrak-postup-navod-tutorial

Zakótujte skicu podle obrázku.

19-Mujsolidworks-rukojet-vetrak-postup-navod-tutorial

Ze záložky Prvky vyberte příkaz Odebrání vysunutím.

20-Mujsolidworks-rukojet-vetrak-postup-navod-tutorial

PropertyManageru Odebrat vysunutím vyberte v poli Směr č. 1 parametr Skrz vše – Oba.

21-Mujsolidworks-rukojet-vetrak-postup-navod-tutorial

Zkontrolujte náhled a dokončete příkaz potvrzovacím tlačítkem. Uložte si dokument (Ctrl + S).

Pokračujte v modelování podle druhého dílu návodu.

Líbil se vám tento článek?
ANO (0) Udělit kladný hlasUdělit záporný hlas NE (0)
PŘEČTĚTE SI TAKÉ
KOMENTÁŘE K ČLÁNKU ( 0 )

Přidejte komentář

Přidávat komentáře k článku mohou pouze přihlášení uživatelé.
Chcete-li okomentovat tento článek, se nebo se zaregistrujte