Klasické zobrazení

Postup modelování rukojeti větráku #2

    / 19. 7. 2019
             
93-Mujsolidworks-rukojet-vetrak-postup-navod-tutorial

Na modelu rukojeti si vyzkoušíte praktické možnosti pokročilého nastavení prvků Přidání vysunutím, Odebrání vysunutím a Úkos. Podívejte se na konstrukci rukojeti krok za krokem.

Otevřete si model 201810-07.SLDPRT a pokračujte v modelování podle návodu.

Tip: Pokud model nemáte, postupujte podle prvního dílu návodu nebo podle poslední fáze modelu, u které jste s konstruováním skončili. Zadání k modelování sestavy větráku je dostupné on-line.

Ve FeatureManageru vyberte rovinu Horní a z kontextového panelu vyberte příkaz Načrtnout skicu. Změňte orientaci pohledu do pohledu kolmého na rovinu skici.

27-Mujsolidworks-rukojet-vetrak-postup-navod-tutorial

Ze záložky Skica vyberte příkaz Oblouk třemi body a nakreslete oblouk podle skici na obrázku. Z Panelu zkratek (klávesa S) vyberte příkaz Osa a nakreslete vodorovnou osu, jejíž počáteční bod umístěte do počátku souřadného systému.

28-Mujsolidworks-rukojet-vetrak-postup-navod-tutorial

Stiskněte klávesu Ctrl, vyberte koncový bod obrysové hrany (1), koncový bod oblouku (2) a z kontextového panelu vyberte vazbu Vodorovná.

29-Mujsolidworks-rukojet-vetrak-postup-navod-tutorial

Horním gestem myši (stiskněte pravé tlačítko myši a táhněte směrem nahoru) vyberte příkaz Inteligentní kóta. Zakótujte skicu podle obrázku.

30-Mujsolidworks-rukojet-vetrak-postup-navod-tutorial

Vyberte příkaz Osa a nakreslete vodorovnou osu, jejíž počáteční bod leží v počátečním bodu oblouku. Přidejte vazbu tečná mezi osu (1) a oblouk (2).

31-Mujsolidworks-rukojet-vetrak-postup-navod-tutorial

Změňte orientaci pohledu do pohledu izometrického (Ctrl + 7). Ze záložky Prvky vyberte příkaz Odebrání vysunutím a v PropertyManageru Odebrat vysunutím vyberte parametr Skrz vše – Oba. Zkontrolujte šipku určující směr odebrání ve směru kolmém na rovinu Přední a v případě potřeby změňte orientaci tlačítkem Opačný směr.

32-Mujsolidworks-rukojet-vetrak-postup-navod-tutorial

Zkontrolujte náhled a dokončete příkaz potvrzovacím tlačítkem. Uložte si dokument (Ctrl + S).

Zkontrolujte vizuálně model.

33-Mujsolidworks-rukojet-vetrak-postup-navod-tutorial

Ze záložky Prvky vyberte příkaz Zaoblit.

34-Mujsolidworks-rukojet-vetrak-postup-navod-tutorial

PropertyManageru Zaoblit zadejte hodnotu poloměru zaoblení 25 mm.

35-Mujsolidworks-rukojet-vetrak-postup-navod-tutorial

Ve FeatureManageru vyberte rovinu Přední a z kontextového panelu vyberte příkaz Načrtnout skicu. Změňte orientaci pohledu do pohledu kolmého na rovinu skici.

36-Mujsolidworks-rukojet-vetrak-postup-navod-tutorial

Vyberte příkaz oblouk třemi body a umístěte počáteční bod do středu svislé obrysové hrany modelu (červená šipka). Koncový bod oblouku umístěte na vodorovnou obrysovou hranu modelu.

37-Mujsolidworks-rukojet-vetrak-postup-navod-tutorial

Stiskněte klávesu Ctrl, vyberte obrysovou hranu (1), oblouk (2) a z kontextového panelu vyberte vazbu Soustředná (3).

38-Mujsolidworks-rukojet-vetrak-postup-navod-tutorial

Zkontrolujte skicu a vazby. Změňte orientaci pohledu do pohledu izometrického (Ctrl + 7).

Ze záložky Prvky vyberte příkaz KřivkaRozdělovací křivka.

355-SolidWorks-postup-navod-modelani-vetrak-plechove-dily-lopatkove-kolo

PropertyManageru Rozdělovací křivka:

 • vyberte možnost Typ rozděleníPrůmět,
 • do pole výběry vyberte tři modře zvýrazněné plochy.

40-Mujsolidworks-rukojet-vetrak-postup-navod-tutorial

Dokončete příkaz potvrzovacím tlačítkem.

Zkontrolujte vizuálně model a plochy, které rozdělila rozdělovací křivka.

41-Mujsolidworks-rukojet-vetrak-postup-navod-tutorial

Ze záložky Prvky vyberte příkaz Úkos.

42-Mujsolidworks-rukojet-vetrak-postup-navod-tutorial - kopie

PropertyManageru Úkos2:

 • vyberte možnost Dělicí křivka (1),
 • zadejte úhel 2 stupně,
 • klikněte na malou černou šipku v levém horním rohu grafické plochy, čímž rozbalíte FeatureManager pro výběr prvků a z FeatureManageru vyberte do pole Směr otevření rovinu Horní (3) – žluté šipky ukazují směrem nahoru,
 • do pole Dělicí křivky vyberte křivky (hrany z rozdělovací křivky) podle obrázku (4).

43-Mujsolidworks-rukojet-vetrak-postup-navod-tutorial - kopie

Dokončete příkaz potvrzovacím tlačítkem.

Ze záložky Prvky vyberte příkaz Úkos.

PropertyManageru Úkos2:

 • vyberte možnost Dělicí křivka (1),
 • zadejte úhel 2 stupně,
 • klikněte na malou černou šipku v levém horním rohu grafické plochy, čímž rozbalíte FeatureManager pro výběr prvků a z FeatureManageru vyberte do pole Směr otevření rovinu Horní (3),
 • vyberte tlačítko opačný směr (4) a zkontrolujte změnu směru šipky – ty musí ukazovat dolů,
 • do pole Dělicí křivky vyberte křivky (hrany z rozdělovací křivky) podle obrázku (5).

44-Mujsolidworks-rukojet-vetrak-postup-navod-tutorial - kopie

Dokončete příkaz potvrzovacím tlačítkem. Uložte si dokument (Ctrl + S).

Vyberte plochu podle obrázku a z kontextové panelu nástrojů vyberte příkaz Načrtnout skicu. Změňte orientaci pohledu do pohledu kolmého na rovinu skici.

45-Mujsolidworks-rukojet-vetrak-postup-navod-tutorial - kopie

Ze záložky Skica vyberte příkaz Odsadit entity. V PropertyManageru Odsadit entity zadejte vzdálenost odsazení 2 mm, nastavte kurzor pod obrysovou hranu a klikněte do grafické plochy. Tímto se automaticky vytvoří odsazená entita směrem, kde leží kurzor.

46-Mujsolidworks-rukojet-vetrak-postup-navod-tutorial - kopie

Ze záložky Skica nebo z Panelu zkratek (klávesa S) vyberte příkaz Přímka. Dokončete skicu a dbejte zvýšenou pozornost na umístění svislé přímky. Ta musí ležet vpravo od svislé obrysové hrany modelu.

47-Mujsolidworks-rukojet-vetrak-postup-navod-tutorial

Natočte model do polohy, ve které budete moci vybrat zadní plochu. Ze záložky Prvky vyberte příkaz Odebrání vysunutím. V PropertyManageru Odebrat vysunutím:

 • v poli Směr č. 1 vyberte parametr Ekvidistantně od plochy,
 • v grafické ploše vyberte odvrácenou stranu modelu (červená šipka),
 • zadejte vzdálenost 2 mm.

48-Mujsolidworks-rukojet-vetrak-postup-navod-tutorial

Zkontrolujte náhled a dokončete příkaz potvrzovacím tlačítkem.

Uložte si dokument (Ctrl + S).

Pokračujte v modelování podle třetího dílu návodu.

Líbil se vám tento článek?
ANO (0) Udělit kladný hlasUdělit záporný hlas NE (0)
PŘEČTĚTE SI TAKÉ
KOMENTÁŘE K ČLÁNKU ( 0 )

  Přidejte komentář

  Přidávat komentáře k článku mohou pouze přihlášení uživatelé.
  Chcete-li okomentovat tento článek, se nebo se zaregistrujte