Postup modelování rukojeti větráku #5

Na modelu rukojeti si vyzkoušíte praktické možnosti pokročilého nastavení prvků Přidání vysunutím, Odebrání vysunutím a Úkos. Podívejte se na konstrukci rukojeti krok za krokem.

Otevřete si model 201810-07.SLDPRT a pokračujte v modelování podle návodu.

Tip: Pokud model nemáte, postupujte podle prvního dílu návodu nebo podle poslední fáze modelu, u které jste s konstruováním skončili. Zadání k modelování sestavy větráku je dostupné on-line.

Vytvořte novou skicu v rovině Přední. Upravte orientaci skici do pohledu kolmého na rovinu skici. Vyberte příkaz Přímka a načrtněte skicu podle obrázku.

82-Mujsolidworks-rukojet-vetrak-postup-navod-tutorial

Zakótujte skicu a upravte vazby tak, aby byla skica podle obrázku. Vodorovné přímky mají vazbu Vodorovná (1). Druhé přímky (2) jsou pod úkosem 2 stupně. Pomocí této skici bude provedeno celkem  vybrání.

83-Mujsolidworks-rukojet-vetrak-postup-navod-tutorial

Ze záložky Prvky vyberte příkaz Odebrání vysunutím. V PropertyManageru Odebrat vysunutím vyberte v poli Směr č. 1 parametr Skrz vše – Oba.

84-Mujsolidworks-rukojet-vetrak-postup-navod-tutorial

Zkontrolujte směr odebrání pomocí šedých šipek, zkontrolujte náhled a dokončete příkaz potvrzovacím tlačítkem.

Zkontrolujte vizuálně model. Uložte si dokument (Ctrl + S).

85-Mujsolidworks-rukojet-vetrak-postup-navod-tutorial

Ze záložky Prvky vyberte příkaz Zaoblit. V PropertyManageru Zaoblit upravte hodnotu poloměru zaoblení na 1 mm a vyberte hrany podle obrázku.

86-Mujsolidworks-rukojet-vetrak-postup-navod-tutorial

Zkontrolujte náhled a dokončete příkaz potvrzovacím tlačítkem.

Ze záložky Prvky vyberte příkaz Zaoblit. V PropertyManageru Zaoblit upravte hodnotu poloměru zaoblení na 0,85 mm a vyberte hranu podle obrázku. Zkontrolujte náhled a dokončete příkaz potvrzovacím tlačítkem.

87-Mujsolidworks-rukojet-vetrak-postup-navod-tutorial

Ze záložky Prvky vyberte příkaz Zaoblit. V PropertyManageru Zaoblit upravte hodnotu poloměru zaoblení na 0,5 mm a vyberte hranu podle obrázku. Zkontrolujte náhled a dokončete příkaz potvrzovacím tlačítkem.

88-Mujsolidworks-rukojet-vetrak-postup-navod-tutorial

Ze záložky Prvky vyberte příkaz Zaoblit. V PropertyManageru Zaoblit upravte hodnotu poloměru zaoblení na 0,5 mm a vyberte hranu podle obrázku. Zkontrolujte náhled a dokončete příkaz potvrzovacím tlačítkem.

89-Mujsolidworks-rukojet-vetrak-postup-navod-tutorial

Ze záložky Prvky vyberte příkaz Zrcadlit.

90-Mujsolidworks-rukojet-vetrak-postup-navod-tutorial

PropertyManageru Zrcadlit:

  • do pole Plocha/rovina zrcadlení vyberte z FeatureManageru rovinu Přední,
  • do pole Těla k zrcadlení vyberte model z grafické plochy.

91-Mujsolidworks-rukojet-vetrak-postup-navod-tutorial

Zkontrolujte náhled a dokončete příkaz potvrzovacím tlačítkem.

Ze záložky Prvky vyberte příkaz Zrcadlit. V PropertyManageru Zrcadlit:

  • do pole Plocha/rovina zrcadlení vyberte plochu označenou červenou šipkou,
  • do pole Těla k zrcadlení vyberte model z grafické plochy.

92-Mujsolidworks-rukojet-vetrak-postup-navod-tutorial

Zkontrolujte náhled a dokončete příkaz potvrzovacím tlačítkem. Uložte si dokument (Ctrl + S).

93-Mujsolidworks-rukojet-vetrak-postup-navod-tutorial

Model je hotový. Proveďte vizuální kontrolu.

Komentáře k článku (0)

Reklama

Reklama