Klasické zobrazení

Návody

Učíme se SOLIDWORKS: Postup modelování potrubí #1

Pro začínající uživatele SOLIDWORKSu jsme připravili jednodušší zadání modelu potrubí. Naučíte se  základy skicování, vytváření vazeb, kótování a vytváření pokročilejších entit. Podívejte se na zadání a zkuste si…

   / 24. 2. 2020
+3 / 0

Příklad pro začátečníky: Potrubí (zadání)

Pro začínající uživatele SOLIDWORKSu jsme připravili další zadání, tentokrát se jedná o jednoduchý model potrubí. Při konstrukci si osvojíte základy skicování, vytváření vazeb, kótování a vytváření pokročilejších entit….

   / 20. 2. 2020
+2 / -1

SOLIDWORKS 2020: Jaké jsou nové možnosti přidání směru tloušťky?

V nové verzi SOLDIWORKSu 2020 může určit směr přidání tloušťky než kolmý k ploše. Tato možnost je dostupná pro příkazy Přidání tloušťky a Odebrání tloušťky. Podívejte se na náš krátký…

   / 13. 2. 2020
0 / 0

SOLIDWORKS 2020: Oprava chybějících referencí pro zaoblení a zkosení

V aktuální verzi SOLIDWORKSu byly vylepšeny nástroje pro zaoblení a zkosení. Ty využijete při jejich úpravách, došlo-li ke ztrátě referencí. Podívejme se na novinku podrobněji a vyzkoušejte si funkci…

   / 10. 2. 2020
+1 / 0

SOLIDWORKS 2020: Jak vytvořit odsazených povrch bez chybových ploch

Velmi zajímavou a užitečnou novinkou v SOLIDWORKSu 2020 je možnost odsazený povrch bez chybových ploch. Nástroj Odsazený povrch rozpozná plochy na povrchu, který nedokáže odsadit a umožní vytvořit odsazený…

   / 7. 2. 2020
+1 / 0

SOLIDWORKS 2020: Přestavujeme novinky pro zrcadlení v sestavách

Zrcadlení součástí v sestavách známe jako pokročilý a efektivní nástroj, který umí vytvářet i opačné verze. Podívejme se společně, jaká vylepšení jsou dostupná v SOLIDWORKSu 2020.

   / 5. 2. 2020
+1 / 0

SOLIDWORKS 2020: Představujeme novinky pro díly a sestavy

V nové verzi SOLIDWORKSu 2020 můžete v sestavách a dílech prostřednictvím nástroje Kontrola přesahů izolovat součásti po zavření PropertyManageru nebo uložit soubor jako kopii s podmnožinou konfigurací. V tomto krátkém návodu se…

   / 3. 2. 2020
+1 / 0

SOLIDWORKS 2020: Představujeme novinky pro kótování

V SOLIDWORKSu 2020 jsou dostupné dvě zajímavé novinky, které usnadní práci s kótováním obecných závitů vnitřních a vnějších a možnost vytváření řetězových kót s následnou změnou na kótu…

   / 21. 1. 2020
+2 / 0

SOLIDWORKS 2020: Jak vytvářet pružné součásti v sestavách

Zajímavou novinkou je možnost definovat v sestavě součást tak, aby se chovala jako pružná a aby se geometrie těchto součástí řídila geometrií sestavy. Pro tyto účely slouží zcela nový…

   / 17. 1. 2020
+4 / 0

SOLIDWORKS 2020: Novinky v sestavách #2

Dalšími zajímavými novinkami v SOLIDWORKSu 2020 jsou lepší ovládání automatického rozložení pohledů a opětovné použití rozložení z vícetělového dílu v sestavě. Podívejme se na zajímavé novinky podrobněji.

   / 15. 1. 2020
0 / 0