Sestavy: Jak vytvořit vazbu mezi válcovými součástmi

V sestavách často vytváříme vazby vzdáleností mezi válcovými plochami. V SOLIDWORKSu 2017 jsou dostupné čtyři možnosti vazbení. Podívejme se, které to jsou.

Vazbu Vzdálenost vytvoříte po výběru dvou entit a její nastavení provedete v PropertyManageru Vzdálenost po výběru tlačítka v poli Standardní vazby.

1-SolidWorks-sestavy-vazba-vzdelnost-valcove-plochy-postup-navod

Výchozím nastavením vazbení válcových součástí v sestavách je Od středu ke středu. S vazbou jste se mohli setkat například při vazbení osové vzdálenosti ozubených kol.

2-SolidWorks-sestavy-vazba-vzdelnost-valcove-plochy-postup-navod

Alternativní řešení vytvoření vazby vzdálenosti je mezi válcovou plochou a osou válcových součástí.

3-SolidWorks-sestavy-vazba-vzdelnost-valcove-plochy-postup-navod

Aby vazba plnila svůj účel – ozubená kola přenášela krouticí moment – je nutné vytvořit vazbu Sjednocená mezi osou ozubeného kola vpravo a rovinou, ve které leží osa levého ozubeného kola.

11-SolidWorks-sestavy-vazba-vzdelnost-valcove-plochy-postup-navod

Tip #1: Pomocné osy si při vazbení zobrazíte prostřednictvím panelu Průhledné zobrazeníZobrazitZobrazit pomocné osy.

10-SolidWorks-sestavy-vazba-vzdelnost-valcove-plochy-postup-navod

Tip #2: V SOLIDWORKSu si můžete zapnout dynamickou vizualizaci referencí rodičů/potomků. Náš tip vám poradí, jak.

Všimněte se, že pro výběr vazby Vzdálenost byly použity výběry dvou válcových ploch nebo válcové plochy a pomocné osy. V aktuální verzi SOLIDWORKSu můžete při přidání vazby použít výběr válcových ploch a hran, čar, vrcholů nebo bodů.

Možnosti umístění vazby Vzdálenost:

  • Od středu ke středu – volba vhodná pro zadávání vzdálenosti os válcových ploch,

5-SolidWorks-sestavy-vazba-vzdelnost-valcove-plochy-postup-navod

Tip: Poslední vybranou možnost nastavení si SOLIDWORKS zapamatuje a v příští spuštěné relaci ji vybere automaticky.

  • Minimální vzdálenost – používá se pro vazbení vzdálenosti místa, kde jsou válce neblíže k sobě,

6-SolidWorks-sestavy-vazba-vzdelnost-valcove-plochy-postup-navod

Maximální vzdálenost – opačný případ předchozí funkce; vytvoří vazbu vzdálenosti v místech válců nejdále od sebe (pozn.: funkce není dostupná, pokud je vzdálenost nižší součet poloměrů obou válců),

7-SolidWorks-sestavy-vazba-vzdelnost-valcove-plochy-postup-navod

Vlastní vzdálenost – používá kombinaci vzdáleností podle vybraných podmínek, kterými mohou být:

  • Střed,
  • Min,
  • Max.

Kombinace Střed a Min:

8-SolidWorks-sestavy-vazba-vzdelnost-valcove-plochy-postup-navod

Kombinace Střed a Max.

9-SolidWorks-sestavy-vazba-vzdelnost-valcove-plochy-postup-navod

Komentáře k článku (0)

Reklama

Reklama