Jak se zorientovat ve FeatureManageru a tipy pro jeho používání

Strom FeatureManager má velmi důležitou vlastnost pro parametrický modelář SOLIDWORKS. Jeho hlavním úkolem je chronologicky řadit vytvářené prvky modelu, které můžete s odstupem času editovat, upravovat, potlačovat, uvolňovat nebo mazat. Jaké jsou další výhody FeatureManageru se dozvíte v tomto příspěvku.

Strom FeatureManager (historie modelu), je umístěný na levé straně okna SOLIDWORKSu. Vizuálně znázorňuje položky a všechny prvky v daném díle nebo sestavě. U výkresů odkazuje na vytvořené pohledy. FeatureManager představuje chronologický sled operací tvorby modelu a slouží k úpravě prvků (objektů), které obsahuje.

Výchozí FeatureManager (1) dílu:

1-SolidWorks-ucime-se-SolidWorks-FeatureManager

 

Položky ve FeatureManageru lze klasifikovat podle typu souboru:

 • Díl,
 • Sestava,
 • Výkres.

 

Výchozí FeatureManager pro díl (vlevo), sestavu (uprostřed) a výkres

2-SolidWorks-ucime-se-SolidWorks-FeatureManager

 

FeatureManager dílu

FeatureManager dílu se skládá z následujících položek:

 1. Filtr – umožňuje vyhledávat konkrétní prvky dílů a sestav (stačí zadat klíčové slovo)
 2. Název dílu – soubor by měl nést unikátní název, aby nebyly soubory zaměnitelné
 3. Globální složky – do této skupiny řadíme složky Historie, Čidla, Popisy, Objemová těla a Materiál
 4. Počátek dílu a referenční roviny – každý díl a sestava obsahují počátek a referenční geometrie (Přední rovina, Horní rovina a Pravá rovina)
 5. Prvky (objekty) dílu – chronologicky sled vytvářených prvků (objektů) v modelu, které lze zpětně upravovat podle závislosti rodič/potomek
 6. Roleta – roleta slouží k dočasnému vrácení do předchozího stavu; přetahováním rolety ve stromu FeatureManageru nahoru či dolů můžete postupně procházet sekvencí obnovy dopředu nebo dozadu

3-SolidWorks-ucime-se-SolidWorks-FeatureManager

 

FeatureManager sestavy

Strom FeatureManageru sestavy je velmi podobný, jako u dílu. Začátek stromu je stejný a pod počátkem sestavy a referenčními rovinami najdete složky Vazby, do které se chronologicky řadí vytvořené vazby. Následují vložené modely (díly nebo podsestavy).

FeatureManager sestavy se skládá z následujících položek:

 1. Filtr – umožňuje vyhledávat konkrétní prvky dílů a sestav (stačí zadat klíčové slovo)
 2. Název sestavy – soubor by měl nést unikátní název, aby nebyly soubory zaměnitelné
 3. Globální složky – do této skupiny řadíme složky Historie, Čidla, Popisy
 4. Počátek dílu a referenční roviny – každý díl a sestava obsahují počátek a referenční geometrie (Přední rovina, Horní rovina a Pravá rovina)
 5. Prvky (objekty) dílu – chronologicky sled vložených souborů (dílů, podsestav a knihovních prvků)
 6. Vazby – do této složky se chronologicky řadí vytvořené vazby v sestavě
 7. Sestavové prvky – viz informace níže
 8. Roleta – roleta slouží k dočasnému vrácení do předchozího stavu; přetahováním rolety ve stromu FeatureManageru nahoru či dolů můžete postupně procházet sekvencí obnovy dopředu nebo dozadu

5-SolidWorks-ucime-se-SolidWorks-FeatureManager

V některých případech může strom FeatureManageru obsahovat tzv. sestavové prvky vytvořené až v sestavě, nikoliv v dílu. Jedná se například o díry vytvořené pomocí  Průvodce dírami, která se mají z technologického hlediska vrtat až po svaření. V takovém případě se díry vytvářejí až na úrovni sestavy. Pokud otevřete některý z dílů sestavy, nebudou v něm prvky zahrnuty. V praxi to znamená, že se úpravy provedené v sestavě projeví pouze ve výkresu sestavy a nikoliv ve výkresech dílů. Zpravidla se u takových děr vkládá poznámka: VRTÁNO PO SVAŘENÍ.

 

FeatureManager výkresu

FeatureManager výkresu má stejnou úlohu jako ve dílech a sestavách. V praxi se však jeho funkce používají v omezené míře. Všechny prováděné úkony ve výkresu se zpravidla provádějí pouze v grafické ploše (na výkresu) a prostřednictvím PropertyManagerů.

 

FeatureManager svařovaných a plechových dílů

V dílech jsou FeatureManagery strukturované dále podle toho, zda se jedná o:

 • Svařovaný díl (vícetělový díl složený ze svařovaných profilů),
 • Plechový díl (možnost rozvinutého pohledu).

Pro svařované a plechové díly jsou FeatureManagery charakteristické dalšími složkami, na základě kterých lze snadno identifikovat, že se jedná o návrh svařovaného nebo plechového dílu. Složky uchovávají informace o parametrech profilů a plechů, které se dále provazují s tabulkou přířezů. Parametry lze s odstupem času snadno upravovat, jako všechny ostatní prvky ve FeatureManageru.

Podrobné informace o FeatureManagerech pro svařované a plechové díly by překročily rámec informací, které jsou podstatou tohoto příspěvku. Pokud vás zajímají informace o takto specificky navrhovaných modelech, podívejte se do Učebnice SOLIDWORKS. V učebnici najdete důležité informace, jak správně navrhovat v SOLIDWORKSu svařované a plechové díly.

 

Tip: Podívejte se na rozcestník s dalšími příspěvky, ve kterých se dozvíte podrobnější informace a znalosti o SOLIDWORKSu.

Pokud se chcete naučit pracovat v SOLIDWORKSu krok za krokem, včetně pokročilejší práce pro tvorbu výkresů, zprávu dokumentace, tvorbu plechových dílů, svařenců, povrchových modelů a základy pevnostních výpočtů, doporučujeme vám celobarevnou Učebnici SOLIDWORKS.

Komentáře k článku (0)

Reklama

Reklama