SOLIDWORKS 2017 otevírá přímo datové formáty třetích stran

SOLIDWORKS 2017 si klade za cíl zlepšit spolupráci díky vylepšenému navrhování a odstranění překážek v přístupu k datům třetích stran. Uživatelé s CAD řešením SOLIDWORKS mohou v nové verzi používat nástroj 3D Interconnect pro načítání digitálních dat v původních datových formátech z populárních CAD řešení Catia V5, Autodesk Inventor, Pro/Engineer, Creo, Solid Edge či NX. 

Společnost Dassault Systèmes SolidWorks klade řadu let důraz na zpětnou vazbu uživatelů, což dokládá i anketní a diskusní fórum při každoroční příležitosti uživatelského setkání SOLIDWORKS WORLD. Uživatelé mají příležitost prosadit zajímavé nápady a náměty na vylepšení pro snadnější a příjemnější práci. Z jejich podnětů vzešel i požadavek, aby SOLIDWORKS načítal data v původním datovém formátu. To nyní umožňuje funkce 3D Interconnect. Importovaný model lze v průběhu změn aktualizovat funkcí Update Model.

Které datové formáty a CAD řešení jsou podporovány?

SolidWorks 2017 podporuje načítání původních datových formátů z CAD řešení:

  • PTC: PRT a ASM pro řešení Pro/Engineer 16—Creo 3.0,
  • Autodesk Inventor: IPT pro verze V6—2016, IAM pro verze V11—2016,
  • Siemens Solid Edge: PAR, ASM a PSM pro verze V18—ST8,
  • Siemens NX: PRT pro UG 11—NX 10,
  • Catia V5: CATPart, CATProduct pro verze V5R8—V5R2016.

Jak importovat data třetích stran v SOLIDWORKSu 2017?

Příklad importování dat do SolidWorksu si ukážeme na sestavě robotické ortézy Myomo, která pomáhá pacientům s rehabilitacemi. Do sestavy bude vložena podsestava uložení baterií vytvořená v Autodesk Inventoru.

Model robotické ortézy Myomo
Model robotické ortézy Myomo
Podsestava uložení baterií je dokumentem Autodesk Inventoru (datový formát IAM)
Podsestava uložení baterií je dokumentem Autodesk Inventoru (datový formát IAM)
Dialogové okno Otevřít v SolidWorksu 2017 obsahuje výběr datových formátů externích CAD řešení
Dialogové okno Otevřít v SOLIDWORKSu 2017 obsahuje výběr datových formátů externích CAD řešení

Do sestavy robotické ortézy Myomo byla vložena podsestava uložení baterií vymodelovaná v řešení Autodesk Inventor v původním datovém formátu IAM. Umístění podsestavy bylo provedeno pomocí vazeb.

Robotická ortéza Myomo s podsestavou uložení baterií po zavazbení
Robotická ortéza Myomo s podsestavou uložení baterií po zavazbení

Ve FeatureManageru si všimněte, že všechny ikony zahrnují zelenou šipku směřující doleva, což znamená, že se jedná o položku odkazující se na externí zdroj. Klíčové rozdíly spočívají v tom, že se nevytvářejí žádné duplicitní kopie původního modelu a názvy položek obsahují přípony IAM (sestava) a IPT (díl).

FeatureManager sestavy po vložení podsestavy z Autodesk Inventoru. Položky jsou odlišeny zelenou šipkou směřující doleva a příponami IAM a IPT za názvem položek
FeatureManager sestavy po vložení podsestavy z Autodesk Inventoru. Položky jsou odlišeny zelenou šipkou směřující doleva a příponami IAM a IPT za názvem položek

Aktualizace modelu po provedení úpravy v původním CAD řešení

Ukážeme si pokročilou funkci nástroje 3D Interconnect na podsestavě uložení baterií, ve které byly provedeny úpravy v původním CAD řešení (Autodesk Inventor). Baterie jsou tlustší a jejich počet se snížil na šest kusů.

Provedení změny na podsestavě v původním CAD řešení
Provedení změny na podsestavě v původním CAD řešení

Po kliknutí na položku podsestavy ve FeatureManageru se v kontextovém panelu nástrojů zobrazí možnost výběru příkazu Update Model.

Kontextový panel nástrojů importované podsestavy
Kontextový panel nástrojů importované podsestavy

Po výběru příkazu Update Model dojde automaticky k aktualizaci modelu, včetně uspořádání a zarovnání vazeb v souladu s vybranými entitami.

8-SolidWorks-2017-waht-is-new-co-je-noveho-novinky-3D-Interconnect

Postup vložení podsestavy s úpravou modelu v původním CAD řešení můžete vidět ve videu (v angličtině):

Zdroj obrázků: www.engineersrule.com

Komentáře k článku (0)

Reklama

Reklama