Jaké novinky přinese SOLIDWORKS 2019?

V rámci celosvětového setkání uživatelů SOLIDWORKSu, které proběhlo začátkem února v Los Angeles, společnost Dassault Systèmes SolidWorks poodhalila, jaké novinky přinese očekávaná verze SOLIDWORKSu 2019, která vyjde letos na podzim. Podívejte se na výběr vylepšených funkcí a novinek, které již brzy pravděpodobně usnadní práci konstruktérům.

Pokročilé nastavení ukládání sestavy jako vícetělového dílu

Při ukládání sestavy jako vícetělového dílu je nově možné přetažením posuvníku vyloučit interní součásti podle jejich velikosti, vyloučit z ukládání součásti, které jsou menší nebo naopak větší než ohraničující rámeček a jediným kliknutím vyloučit součásti Toolbox. Dále je při ukládání možné převést fyzikální vlastnosti sestavy do ukládaného dílu a použité pokročilé nastavení uložit v Možnostech systému.

Pokročilé nastavení ukládání sestavy jako vícetělového dílu
Pokročilé nastavení ukládání sestavy jako vícetělového dílu

 

Kontrola přesahů ve vícetělových dílech

Nástroj zkontroluje přesahy ve vícetělovém dílu prakticky stejným způsobem, jako v sestavě. SOLIDWORKS 2019 budou podporovat i kontrolu svařenců.

Kontrola přesahů ve vícetělových dílech
Kontrola přesahů ve vícetělových dílech

 

Vylepšení dialogu Seznam vnějších odkazů

V SolidWorksu 2019 bude možné přerušit/uzamknout vnější odkazy na bázi jednotlivých prvků (dříve bylo možné odkazy omezit jen pro celý díl naráz).

4-New External reference UI - highlight references

V rámci dialogu bude možné také izolovat součásti s vnějšími odkazy

5-New External reference UI - Isolate components with external references

Přerušení nebo uzamčení vnějších odkazů půjde provést také v režimu dynamického zobrazení referencí

6-Break or Lock external references from the Feature Manager

 

DeNoiser v SOLIDWORKS Visualize

Pro fotorealistické vizualizace je nově podporována inovativní technologie AI od společnosti Nvidia. Vizualizace využívá strojové učení k analýze scény a nalezení a odstranění šumu. Vykreslování vizualizace je 10krát rychlejší v porovnání se starší verzí.

8-denoiser Trakka1
DeNoiser v SOLIDWORKS Visualize

 

Tvorba 3D textury

Na objemovém modelu bude možné vytvořit 3D texturu. Prostřednictvím nálepky se textura vytvoří a upraví na konkrétní ploše. Pomocí nástrojů se upraví velikost elementů a jejich orientace.

Tvorba 3D textury
Tvorba 3D textury

 

Částečné zaoblení/zkosení

Na vybrané entitě vytvoříte zaoblenou nebo zkosenou hranu pouze v určité délce či místě, jak to záměr návrhu vyžaduje. Délku zaoblení lze definovat vzdáleností, přetažením koncových bodů hrany nebo procentuálně

Částečné zaoblení/zkosení
Částečné zaoblení/zkosení

 

Podpora zařízení Microsoftu Surface

Všechna zařízení Microsoft Surface získají podporu ovládání (posouvání, zoom, rotace)

Podpora zařízení Microsoftu Surface
Podpora zařízení Microsoftu Surface

 

Podpora skicování od ruky

SolidWorks 2019 bude podporovat skicování splajnů rukou.
SolidWorks 2019 bude podporovat skicování splajnů rukou…
… a převod do plynulé splajny.
… a převod do plynulé splajny
Automatické rozpoznávání ručně načrtnuté drážky
Automatické rozpoznávání ručně načrtnuté drážky

 

Prostorové značení

SolidWorks 2019 získá i podporu vytváření poznámek od ruky.

Skicování poznámek od roku
Skicování poznámek od ruky

 

Podpora virtuální reality

Podpora virtuální reality v SOLIDWORKS eDrawings.

Podpora virtuální reality v SOLIDWORKS eDrawings
Podpora virtuální reality v SOLIDWORKS eDrawings

 

Topologická optimalizace

Topologická studie bude v SolidWorks 2019 rozšířena o nové možnosti nastavení Cílů a omezení. Konkrétně se jedná o nové:

  • omezení napětí,

17-Stress Constraint

  • omezení součinitele bezpečnosti,

18-FOS Constraint

  • omezení frekvence.

19-Frequency Only Constraint

 

Řezy síťových těl

SolidWorks 2019 bude podporovat vytváření skic představujících průnik mezi síťovým tělem a protínající rovinou. Skicu řezu bude možné nechat vygenerovat buď jako přesnou nebo jako přibližnou a k dispozici bude také seskupení všech skic a rovin řezů do jediné složky FeatureManageru.

Řezy síťových těl
Řezy síťových těl

 

Seskupení vazeb podle stavu

V SolidWorksu 2019 bude možné hromadně seskupit vazby podle chyb, potlačení, zda jsou neaktivní, vyřešené nebo předefinované.

Seskupení vazeb podle stavu
Seskupení vazeb podle stavu

 

Vylepšení Okna náhledu součásti

Pokud často vytváříte vazby pomocí Okna náhledu součásti, tak v SolidWorks 2019 budete moci využít novinky jako synchronizované otáčení či více součásti v okně náhledu.

Vylepšení Okna náhledu součásti
Vylepšení Okna náhledu součásti
Automatické uzamknutí rotace soustředných vazeb u součástí z Toolboxu
Automatické uzamknutí rotace soustředných vazeb u součástí z Toolboxu

 

Defeature v prostředí sestav

Nástroj Defeature určený pro vytváření „zjednodušenin“ jednotlivých dílů bude k dispozici i pro sestavy. Novinka poskytne možnost přesného ovládání míry zjednodušení, včetně možnosti vytvořit extrémně zjednodušené sestavy.

Defeature v prostředí sestav
Defeature v prostředí sestav

Zjednodušené sestavy pak snadno využijete pro ochranu duševního vlastnictví při sdílení modelů, pro vytváření schematických výkresů či jako vstupní model pro analýzy, kde původní model často bývá příliš detailní pro vytvoření vhodné výpočetní sítě.

Komentáře k článku (0)

Reklama

Reklama