SOLIDWORKS 2019: Představujeme nový Konstrukční systém pro svařence #1

Definice nové struktury nevychází ze 3D skici, ale z mnohem jednodušších entit, jako jsou plochy, 2D skici a roviny. To usnadňuje realizaci záměru návrhu konstruktéra. Podívejme se, jak efektivně navrhovat svařované konstrukce v SOLIDWORKSu 2019.

V aktuální verzi SOLIDWORKSu 2019 došlo k vylepšení návrhů svařovaných konstrukcí. Zcela nová záložka Konstrukční systémCommandManageru obsahuje pokročilé prostředí, které umožňuje vytvářet a upravovat konstrukční návrh svařované konstrukce v jednom prvku. Pracovní postup usnadňuje vytváření komplexních konstrukcí s flexibilní správou rohů a přířezů.

Záložka Konstrukční systém obsahuje příkazy:

  • Systém struktury,
  • Primární člen,
  • Sekundární člen
  • a Předdefinovat bod průniku profilů.

Primárními členy mohou být entity 2D a 3D skic, body, hrany, referenční roviny a plochy (povrchy). Sekundární členy tvoří spojení dvou primárních členů a definují se výběrem roviny a dvou primárních členů nebo kliknutím na dva primární členy.

Pokud dokončíte definici v PropertyManageru Konstrukční systém, otevře se PropertyManager Řízení rohů, kde se provádí nastavení a úpravy rohů. Parametrizace prostředí SOLIDWORKSU zajišťuje automatickou změnu rohů, pokud dojde ke změně návrhu svařované konstrukce nebo profilů jednotlivých členů.

Pro specifikaci průřezu svařence se používají svařovací konfigurované profily z knihovny nebo můžete použít vlastní profil. Členové skupiny mohou mít různé profily.

 

Funkci konstrukčního systému tvoří následující nástroje:

Vytvořit konstrukční systém Aktivuje režim Konstrukční systém. (Podobně jako kliknutí na možnost Skica pro vstup do režimu Skica.)
Primární konstrukční člen Přidává členy definované entitami skici, body, referenčními rovinami a povrchy.
Sekundární konstrukční člen Přidává členy mezi dva primární členy.
Řízení rohu Seskupuje rohy do jednoduchých typů, typů se dvěma členy a typů složitých rohů a aplikuje zpracování oříznutí.
Předdefinovat bod průniku v profilu Definuje bod průniku ve skice konstrukčního prvku.
Zarovnat člena Přiblíží profil konstrukčního prvku a posunutím vyrovná body průniku se segmentem skici konstrukčního prvku.

 

Tip: Přidejte si záložku Konstrukční systém do CommandManageru. Klikněte pravým tlačítkem na záložky CommandManageru (1) a z kontextového panelu nástrojů vyberte Konstrukční systém (2).

1-SOLIDWORKS-2019-svarovani-welding-Konstrukcni-system

 

Ukázkový postup tvorby svařované konstrukci pomocí příkazu Konstrukční systém

Otevřete si v SOLIDWORKSu 2019 díl structure_system.SLDPRT (2) ze složky C:\Users\Public\Documents\SOLIDWORKS\SOLIDWORKS 2019\samples\whatsnew\parts (1) – (pozn.: písmeno jednotky se může lišit podle toho, na kterém z disků máte nainstalovaný SOLIDWORKS).

2-SOLIDWORKS-2019-svarovani-welding-Konstrukcni-system

Díl obsahuje výchozí skicu a referenční data, které budou sloužit pro tvorbu svařované konstrukce.

5-SOLIDWORKS-2019-svarovani-welding-Konstrukcni-system

Ze záložky Konstrukční systém vyberte příkaz Systém struktury.

3-SOLIDWORKS-2019-svarovani-welding-Konstrukcni-system

Aktivní režim Systém struktury poznáte podle symbolu v pravém horním rohu grafické plochy.

4-SOLIDWORKS-2019-svarovani-welding-Konstrukcni-system

Primárními členy mohou být entity 2D a 3D skic, body, hrany, referenční roviny a plochy (povrchy).

Segment cesty Vytvoří člen u entity skici. Zvolte alespoň jednu entitu skici (podobně jako u svařování). Můžete také zvolit hrany modelu pro segmenty cesty.
Referenční rovina Vytvoří člen u průsečíku dvou nebo více rovin.
Bod a délka Vytvoří člen vycházející z bodu a prodlouží ho na zadanou délku. Vyberte jeden nebo více bodů a upřesněte délku.
Na ploše Vytvoří člen u průsečíku plochy nebo povrchu a roviny.

 

Primární členy

V prostředí Konstrukční systém lze na členy aplikovat různé profily. Chcete-li zadat profil, vyberte ze záložky Konstrukční systém příkaz Primární člen a…

6-SOLIDWORKS-2019-svarovani-welding-Konstrukcni-system

přepněte se do druhé záložky Profil. V PropertyManageru Primární člen vyberte:

  • NormaISO,
  • Typobdélníková trubka,
  • Velikost120 × 80 × 8.

7-SOLIDWORKS-2019-svarovani-welding-Konstrukcni-system

Tip: Nový Konstrukční systém pracuje pouze z konfigurovanými profily. Pokud se vám nezobrazují v roletových nabídkách v PropertyManageru Primární členProfil profily, pravděpodobně složka se šablonami svařovací profilů (cesta  C:\Program Files\SOLIDWORKS Corp\SOLIDWORKS\lang\czech\weldment profiles) neobsahuje konfigurované profily. Příklad konfigurovaných profilů je uvedený na obrázku níže. Pokud složka obsahuje nekonfigurované profily, kontaktujte technickou podporu.

29-SOLIDWORKS-2019-svarovani-welding-Konstrukcni-system

V poli Primární typ člena vyberte tlačítko Člen Délka bodu a…

8-SOLIDWORKS-2019-svarovani-welding-Konstrukcni-system

… v grafické ploše vyberte body skici.

9-SOLIDWORKS-2019-svarovani-welding-Konstrukcni-system

Úpravy prvního primárního členu potvrďte zeleným tlačítkem.

Ze záložky Konstrukční systém vyberte příkaz Primární člen. Vyberte tlačítko Člen úsek trasy. Konfigurace profilu zůstala nezměněna, proto stačí vybrat v grafické ploše entity → přímky.

10-SOLIDWORKS-2019-svarovani-welding-Konstrukcni-system

Úpravy druhého primárního členu potvrďte zeleným tlačítkem.

Ze záložky Konstrukční systém vyberte příkaz Primární člen. Vyberte tlačítko Člen Referenční rovina (1). V PropertyManageru Primární člen dále vyberte:

  • do pole Počáteční/koncová rovina roviny Base a Third (2),
  • do pole Soubor rovin č. 1 vyberte rovinu Right Plane (3),
  • do pole Soubor rovin č. 2 vyberte roviny Front-1 a Back (4).

11-SOLIDWORKS-2019-svarovani-welding-Konstrukcni-system

Dokončete nastavení potvrzovacím tlačítkem.

Tip: Pokud vybíráte více primární nebo sekundárních členů, ponechejte si viditelný PropertyManager.

12-SOLIDWORKS-2019-svarovani-welding-Konstrukcni-system

Pokračujte podle další části příspěvku.

Komentáře k článku (0)

Reklama

Reklama