SOLIDWORKS 2021: Představujeme novinky v sestavách #2

Ve druhé části vybraných novinek pro práci se sestavami si ukážeme export výsledků kontroly přesahů do tabulky Excel, nové uspořádání PropertyManageru Vazby a co je nového v oblasti zarovnání vazeb.

Export kontroly přesahů včetně obrázků do tabulky Excel

Výsledek kontroly přesahů si v nové verzi SOLIDWORKSu 2021 můžeme vyexportovat do tabulky Excel.

V sestavě vyberte na záložce Analýzy příkaz Kontrola přesahů a v PropertyManageru Kontrola přesahů spusťte u vybrané sestavy kontrolu přesahů tlačítkem Spočítat (1). Výsledky (2) uložte tlačítkem Uložit výsledky (3).

22-SOLIDWORKS-2020-novinky-whats-new-sestavy-assembly

V okně Uložit jako vyberte cílovou složku, uveďte název souboru v datovém formátu XLSX (4). Pokud chcete vygenerovat miniatury, zatrhněte volbu Miniatury (5) a uložte soubor tlačítkem Uložit (6).

23-SOLIDWORKS-2020-novinky-whats-new-sestavy-assembly

Náhled exportovaného souboru můžete vidět na obrázku níže.

30-SOLIDWORKS-2020-novinky-whats-new-sestavy-assembly

 

PropertyManager Vazba

V sestavách došlo k přeuspořádání PropertyManager Vazba. V aktuální verzi SOLIDWORKSu 2021 naleznete vazby Základní, Strojní a Upřesňující naleznete v samostatných záložkách.

Porovnání PropertyManagerů Vazba v SOLIDWORKSu 2021 (vlevo) a SOLIDWORKSu 2020:

PropertyManager Vazba v SOLIDWORKSu 2021 (vlevo) a SOLIDWORKSu 2020
PropertyManager Vazba v SOLIDWORKSu 2021 (vlevo) a SOLIDWORKSu 2020

 

Zarovnání vazeb

Pokud jste ve starších verzích SOLIDWORKSu obrátili směr vazby, SOLIDWORKS obrátil zarovnání vazeb, aby nedošlo k porušení podmínek vazbení. V aktuální verzi SOLIDWORKSu máte možnost vybrat, co má SOLIDWORKS před obrácením směru vazby udělat.

Možnostech systému – Sestavy můžete v sekci Změnit zarovnání vazeb při úpravách vybrat z možností Vždy, Zobrazit výzvu nebo Nikdy.

34-SOLIDWORKS-2020-novinky-whats-new-sestavy-assembly

Pokud vyberete možnost Zobrazit výzvu, SOLIDWORKS zobrazí hlášení: Tato změna bude mít za následek chyby nebo varování ve vazbách. Chcete, aby SOLIDWORKS změnil orientaci vazeb a předešel tak problémům?

33-SOLIDWORKS-2020-novinky-whats-new-sestavy-assembly

Pokud vyberte možnost Ne, vazby se neobrátí a systém zobrazí seznam vazeb, které je potřeba upravit, protože byly ovlivněny obrácením vazby. Při výběru Vždy se SOLIDWORKS neptá, ale přímo provede operaci zarovnání.

Komentáře k článku (0)

Reklama

NABÍDKA PRÁCE

Reklama