SOLIDWORKS 2023: Přepisování v kusovnících

V SOLIDWORKSu 2023 je vylepšeno přepisování v kusovnících. Podívejte se podrobněji, co je nového.

Pokud začnete přepisovat v kusovníku hodnotu, která se odkazuje na vlastnosti modelu, zobrazí se upozornění: „Hodnota buňky obsahuje vnořený odkaz na vlastnost v externím modelu. Chcete tento odkaz přerušit a přepsat hodnotu v kusovníku?“.

Přepsaný text se nově liší změnou barvy. Ve výchozím nastavení SOLIDWORKSu je výchozí barva modrá.

 

Změna barvy

V uživatelském nastavení můžete změnit výchozí modrou barvu. Z horní nabídky vyberte tlačítko Možnosti.

V okně Možnosti systému na záložce Možnosti systému (1) vyberte záložku Barvy (2). V nabídce Nastavení barevného schématu vyberte možnost Výkresy, upravené buňky (kusovník) – (3). Pokračujte tlačítkem Upravit (4) a z okna Barva (5) vyberte libovolnou barvu.

Změnu barvy potvrďte tlačítkem OK. Nově zvolená barva (v našem případě červená) se projeví v kusovníku.

 

Obnovení původní hodnoty

Pokud si nepřejete přepsaný text zachovat nebo jste jej vymazali, můžete text jednoduše obnovit na původní hodnotu. Tzn., že obnovíte ztracený odkaz. Klikněte pravým tlačítkem na vybranou buňku, kde chcete obnovit původní hodnotu, a z místní nabídky vyberte příkaz Obnovit původní hodnotu.

Po obnovení původní hodnoty obsahuje buňka text (název), který se odkazuje na model.

Komentáře k článku (0)

Reklama

Reklama