Klasické zobrazení

Jak nastavit a využívat metodu výběru

    / 22. 1. 2016
                
6-MujSolidWorks-Solidworks-nastaveni-vyberu

V SOLIDWORKSu můžete všechny typy entit v dílech, sestavách a výkresech vybírat pomocí metody výběru. Výběr přitom můžete provést rámečkem, nebo lasem.

Výchozí nastavení provedete v nabídce Nástroje > Možnosti > Možnosti systému > Zobrazení/výběr.

0-MujSolidWorks-Solidworks-nastaveni-vyberu

Výběr rámečkem

Pokud provedete výběr zleva doprava (modrý obdélník), budou vybrány všechny položky v rámečku.

1-MujSolidWorks-Solidworks-nastaveni-vyberu

Pokud vyberte výběr zprava doleva (zelený obdélník), budou vybrány i položky překračující rámeček.

2-MujSolidWorks-Solidworks-nastaveni-vyberu

Vybraná výchozí geometrie se vztahuje podle úrovní:

  • díl – hrany,
  • sestava – součásti,
  • výkres – entity skicy, kóty a popisy.

Pomocí filtrů můžete vybrat typy entit odlišné od výchozích nastavení. Při výběru hran a ploch na výkresech nedojde k výběru skrytých hran a ploch. Stisknete-li při výběru klávesu Shift, vyberete v poli vše – nezávisle na tom, jsou-li položky vybrány, nebo ne. Klávesou Ctrl obrátíte stávající výběr v poli. V obou případech zůstanou jakékoli předchozí výběry mimo pole nezměněny.

Výběr lasem

Položky v grafické ploše lze vybrat i v nepravidelném tvaru – pomocí lasa.

3-MujSolidWorks-Solidworks-nastaveni-vyberu

Klikněte v grafické ploše pravým tlačítkem a z plovoucí nabídky aktivujte příkaz Nepravidelný výběr.

5-MujSolidWorks-Solidworks-nastaveni-vyberu

Položky můžete vybrat lasem, aniž byste jej uzavřeli. Vybíráte-li po směru hodinových ručiček, zabírá laso pouze položky uvnitř smyčky. Vybíráte-li proti směru hodinových ručiček (podporováno pouze ve výkresech a skicách), zabírá laso položky uvnitř smyčky i položky protínající laso.

Líbil se vám tento článek?
ANO (0) Udělit kladný hlasUdělit záporný hlas NE (0)
PŘEČTĚTE SI TAKÉ
KOMENTÁŘE K ČLÁNKU ( 0 )

Přidejte komentář

Přidávat komentáře k článku mohou pouze přihlášení uživatelé.
Chcete-li okomentovat tento článek, se nebo se zaregistrujte