Výkresy: Režim Detailování – jaké jsou jeho výhody a nevýhody

Režim Detailování je určený pro zvýšení efektivity a produktivity práce zejména s velkými výkresy. Jeho skrytý potenciál v mnoha případech uživatelé nevyužívají. Podívejte se, co vám může tento speciální režim pro otevírání a práci s výkresy přinést, jak se změny projevily v SOLIDWORKSu 2020 a novějších verzích a co opravil čtvrtý servisní balíček SOLIDWORKS 2020 SP4.

Jak režim Detailování zrychluje práci

Pro práci s výkresy byl ve verzi SOLIDWORKS 2020 zaveden nový způsob otevírání výkresů, tzv. režim Detailování. Jeho hlavním přínosem je dramatické zrychlení otevírání výkresů, zejména pak výkresů velkých sestav nebo výkresů s mnoha listy, konfiguracemi nebo pohledy náročnými na regeneraci. Rychlost otevírání a zobrazování v režimu Detailování je srovnatelná s rychlostí v režimu Rychlé zobrazení nebo obecně s rychlostí v prohlížečích (jako je třeba eDrawings).

Na druhou stranu v režimu Detailování je stále možné s výkresem pracovat – byť v omezeném režimu, kdy není možné vytvářet nové pohledy. Můžete však do výkresu vkládat:

  • nové kóty a částečně upravovat ty stávající,
  • různé typy popisů (jako poznámky, pozice, tabulky atd.),
  • entity skici,
  • nové listy a kopie stávajících pohledů.

Výkres můžete v režimu Detailování vytisknout a po provedení úprav i plnohodnotně uložit (tedy po zavření a novém otevření zůstanou úpravy, např. přidané kóty, ve výkresu zachovány).

Praktické využití režimu Detailování je tedy zejména při provádění drobných úprav velkých výkresů. Důležité je také zmínit, že režim je dostupný pouze pro výkresy, které jsou uloženy v SOLIDWORKSu 2020 a novějších verzích (při ukládání starších dat do nové verze je nutné mít plně načtený a vyřešený model/sestavu).

Tip: Podívejte se, jaké novinky pro režim Detailování přináší SOLIDWORKS 2021.

 

Jak ukládání výkresů pro režim Detailování ovlivňuje výkon

Celé kouzlo fungování režimu Detailování spočívá v tom, že při ukládání se do výkresů (souborů .SLDDRW) navíc uloží unikátní informace o všech hranách modelu. Díky tomu je pak možné v režimu Detailování provádět operace, kvůli kterým musel být v předešlých verzích načtený model (typicky např. kótování, připojení popisu k hraně/ploše atd.).

Nová funkce má však docela logicky za následek dvě potenciálně problematické věci:

  1. Nárůst velikosti souboru výkresu (SLDDRW)
  2. Delší čas ukládání výkresu

Zkušenosti ukazují, že specificky v případech, kdy výkres obsahuje pohledy s nastaveným stylem zobrazení na Skryté hrany viditelné (SHV) nebo Stínovaný s hranami, dochází k enormnímu nárůstu času ukládání (z jednotek či desítek vteřin na desítky minut)! Tento problém je popsaný ve znalostní databázi SOLIDWORKS pod číslem SPR 1174189.

5-SOLIDWORKS-rezim-detailovani-

 

Co opravil čtvrtý servisní balíček pro SOLIDWORKS 2020

Výše popsané chování nebylo možné v SOLIDWORKS 2020 v servicepacku SP0 až SP3 nijak ovlivnit. Nicméně v opravném balíčku SP4 pro SOLIDWORKS 2020 byla doplněna možnost režim Detailování systémově vypnout. To můžete provést vyčištěním zatržítka Při ukládání zahrnout data režimu detailování, které najdete v menu Možnosti systémuVýkresyVýkon.

2-SOLIDWORKS-rezim-detailovani-

Z hlediska dalšího vývoje SOLIDWORKSu je docela pravděpodobné, že možnost zapnutí či vypnutí režimu Detailování bude časem k dispozici i jako nastavení jednotlivého výkresu (tedy jako Vlastnost dokumentu) a nikoliv jen jako systémové nastavení.

Komentáře k článku (0)

Reklama

Reklama