Klasické zobrazení

Výroba plechových dílů #7: Tabulky ohybů v SOLIDWORKSu – díl 2.

    / 24. 6. 2019
                
22-Mujsolidworks-SOLIDWORKS-tabulky-ohybu-postup-navod-base-bend-table-bend-allowence-gauge

Při konstrukci plechových dílů v SOLIDWORKSu můžete využít tzv. tabulky ohybů, které slouží k automatizovanému nastavení přídavků na ohyb a tím k uživatelsky snadnějšímu výpočtu délky  rozvinutého tvaru dílu. Podívejme se podrobněji na to, jak se tabulky ohybů používají, odkud se čerpají zdrojová data a jak je lze editovat.

Druhý díl navazuje na tvorbu a konfiguraci tabulky ohybů. Pokud nemáte vytvořenou tabulku a cvičný model, postupujte nejdříve podle prvního dílu tohoto návodu.

Kontrola rozměrů plechu v ohnutém a rozvinutém tvaru

Nyní provedeme kontrolu rozměrů plechu v ohnutém a rozvinutém tvaru. Vyberte entitu označenou červenou šipku. V dolní liště můžete vidět, že její délka je 48,4 mm.

13-Mujsolidworks-SOLIDWORKS-tabulky-ohybu-postup-navod-base-bend-table-bend-allowence-gauge

Vyberte entitu označenou červenou šipku. V dolní liště můžete vidět, že její délka je 96,8 mm.

14-Mujsolidworks-SOLIDWORKS-tabulky-ohybu-postup-navod-base-bend-table-bend-allowence-gauge

Kontrolu lze jednoduše provést součtem délek hran v ohnutém tvaru, ke kterým přičteme délku dvou hran ohybů. V tabulce ohybů odpovídá plechu o tloušťce 1 mm, poloměru ohybu 0,6 mm a úhlu ohybu 90° hodnota 2,57 mm.

15-Mujsolidworks-SOLIDWORKS-tabulky-ohybu-postup-navod-base-bend-table-bend-allowence-gauge

V rozvinutém tvaru musí mít plech délku, která vychází z této rovnice: 2 × 48,4 mm + 96,8 mm + 2 × 2,57 = 198,74 mm.

Proveďte rozvinutí ze záložky Plechové dílyRozvinutý tvar. Vyberte entitu označenou šipkou a zkontrolujte v dolní liště její délku. Délka v rozvinutém tvaru odpovídá hodnotě podle tabulky ohybů.

 16-Mujsolidworks-SOLIDWORKS-tabulky-ohybu-postup-navod-base-bend-table-bend-allowence-gauge

Tip: Tabulku ohybů lze podle potřeby v existujícím plechovém dílu nahradit jinou tabulkou ohybů –klikněte pravým tlačítkem na prvek Plechový díl ve FeatureManager a z kontextového panelu vyberte příkaz Upravit prvek. V PropertyManageru Základní plech můžete změnit tabulku ohybů v poli Přídavek na ohyb. V tomto poli vyberte cílovou složku a vyberte ze seznamu příslušnou tabulku.

17-Mujsolidworks-SOLIDWORKS-tabulky-ohybu-postup-navod-base-bend-table-bend-allowence-gauge

 

Tabulka rozměrů (Sheetmetal Gauge Tables)

Zatímco správně vytvořené tabulky ohybů předepisují konstruktérovi, jaké hodnoty technologických parametrů má použít (resp. automaticky vyberou hodnotu parametru za něj), tak tabulky rozměrů jdou ještě dále a je možné s jejich pomocí vynutit celou výrobní technologii. Tedy použitelnou tloušťku plechu v kombinaci s dovolenými poloměry a úhly ohybu a z nich vyplývajícími technologickými parametry – logicky takové, které budou vyrobitelné existujícím dílenským vybavením a nástroji, kterými daná výroba či společnost disponuje. Tím je zajištěno jak usnadnění a zrychlení návrhu plechového dílu konstruktérem, tak i jeho hladší a levnější výroba bez nutnosti následných technologických oprav a úprav návrhů.

Ve výsledku tak konstruktér nemůže při vytváření plechového prvku libovolně nastavit jeho parametry, ale jen zvolí požadovanou rozměrovou řadu (anglicky gauge) a ta zajistí výběr a přiřazení správných, vhodných parametrů k návrhu plechu.

Například: Rozměrová řada 1 může mít nastavenu tloušťku 0,5mm a povolené poloměry ohybu 0,5mm a 1mm (protože dílna je vybavena jen nástroji s těmi poloměry). Výběrem této řady a jednoho z poloměrů dojde k nastavení všech podstatných parametrů plechu (včetně hodnoty technologického parametru v návaznosti na úhel ohybu daného navrženou geometrií prvku).

Je zřejmé, že takovéto sjednocení používané výrobní technologie pro plechové díly bude vyžadovat určité testování, ladění a vícepráci a bude tak doménou spíše větších společností a návrhářských týmů.

Příklad konkrétní tabulky rozměrů můžete vidět na obrázku níže – v záhlaví tabulky se vybírá typ ohybu/technologického parametru (1) a následné sub-tabulky mají již stejnou strukturu jako v tabulkách ohybů, navíc se zadává jen název příslušné rozměrové řady (2).

18-Mujsolidworks-SOLIDWORKS-tabulky-ohybu-postup-navod-base-bend-table-bend-allowence-gauge

Pokud se rozhodnete použít tabulku rozměrů, musíte v PropertyManageru Základní plech v poli Tabulka rozměrů vybrat možnost Použít tabulku rozměrů. Prostřednictvím tlačítka Procházet můžete vyhledat složku s tabulkami rozměrů nebo použít tabulky, které má SOLIDWORKS ve výchozím nastavení. Tvorba a editace tabulek rozměrů je stejná jako v případě tabulek ohybů a její buňky se řídí obdobnými pravidly.

19-Mujsolidworks-SOLIDWORKS-tabulky-ohybu-postup-navod-base-bend-table-bend-allowence-gauge

Jakmile vyberete možnost Použít tabulku rozměrů a z roletové nabídky vyberte konkrétní tabulku rozměrů (1), zobrazí se v poli Parametry plechového dílu roletová nabídky s výběrem parametrů pro konkrétní typ ohybu a rozměry (2). Vybraný typ rozměru pak odpovídá hodnotám uvedeným v tabulce rozměrů – viz obrázek excelové tabulky.

20-Mujsolidworks-SOLIDWORKS-tabulky-ohybu-postup-navod-base-bend-table-bend-allowence-gauge

Líbil se vám tento článek?
ANO (0) Udělit kladný hlasUdělit záporný hlas NE (0)
PŘEČTĚTE SI TAKÉ
KOMENTÁŘE K ČLÁNKU ( 0 )

Přidejte komentář

Přidávat komentáře k článku mohou pouze přihlášení uživatelé.
Chcete-li okomentovat tento článek, se nebo se zaregistrujte