Klasické zobrazení

Postup modelování spínacího knoflíku #1

    / 12. 8. 2019
             
67-Mujsolidworks-navod-tutorial-vertak-spinaci-knoflik

Na modelu spínacího knoflíku se naučíte základní metody skicování, prvky pro tvorbu objemových modelů a pokročilé nastavení vybraných prvků. Podívejte se na postup modelování spínacího knoflíku krok za krokem.

Postup modelování spínacího knoflíku

Založte si nový díl.

Do složky C:\Mujsolidworks.cz\vetrak (1) uložte díl pod názvem 201810-02-05.SLDPRT a do pole Popis uveďte SPÍNACÍ KNOFLÍK (2). Uložte díl tlačítkem Uložit (3).

1-Mujsolidworks-navod-tutorial-vertak-spinaci-knoflik

Vyberte rovinu Přední a z kontextového panelu vyberte příkaz Načrtnout skicu.

68-Mujsolidworks-navod-tutorial-vertak-spinaci-knoflik

Tip: Všimněte si, že se orientace skici natočila do pohledu kolmého na rovinu skici. Takto se změní orientace skici vždy, když vytvoříte první skicu v dílu, pokud nezměníte výchozí nastavení SOLIDWORKSu.

Levým gestem myši – stiskněte pravé tlačítko a táhněte doleva – vyberte příkaz Přímka.

2-Mujsolidworks-navod-tutorial-vertak-spinaci-knoflik

Tip: Příkaz Přímka naleznete i v záložce Skica.

Umístěte počáteční bod přímky do počátku souřadného systému.

3-Mujsolidworks-navod-tutorial-vertak-spinaci-knoflik

Naskicujte svislou přímku a její koncový bod umístěte nad počátek souřadného systému. Stiskněte klávesu A, kterou změníte skicování přímky v oblouk a nakreslete oblouk směrem doprava.

4-Mujsolidworks-navod-tutorial-vertak-spinaci-knoflik

Stiskněte klávesu A, kterou změníte skicování oblouku na přímku a naskicujte šikmou skicu podle obrázku.

5-Mujsolidworks-navod-tutorial-vertak-spinaci-knoflik

Uzavřete skicu vodorovnou přímkou, jejíž koncový bod leží v počátku souřadného systému. Ukončete skicování (Esc).

6-Mujsolidworks-navod-tutorial-vertak-spinaci-knoflik

Stiskněte klávesu S a z Panelu zkratek vyberte příkaz Osa.

8-Mujsolidworks-navod-tutorial-vertak-spinaci-knoflik

Umístěte počáteční bod osy do průsečíku svislé přímky a oblouku (1), koncový bod umístěte vlevo od počátku (2) a dbejte zvýšenou pozornost na vytvoření automatických vazeb VodorovnáTečná (3), pro které je typické žluté pozadí.

9-Mujsolidworks-navod-tutorial-vertak-spinaci-knoflik

Zkontrolujte ve skice vazbu Tečná, která vznikla mezi osou obloukem.

10-Mujsolidworks-navod-tutorial-vertak-spinaci-knoflik

Výše uvedená kontrola tečnosti byla znázorněna pouze z didaktického důvodu, abyste si uvědomili, že skicovaný oblouk je tečný i kdyby zde nebyla naskicována osa. Jinými slovy, v tomto případě bylo skicování osy nadbytečné a skica by byla po doplnění kót plně určená i bez osy.

Horním gestem myši, stiskněte pravé tlačítko a táhněte směrem nahoru, vyberte příkaz Inteligentní kóta.

11-Mujsolidworks-navod-tutorial-vertak-spinaci-knoflik 

Zakótujte šířku 12,5 mm, výšku 16 mm, vzdálenost průsečíku oblouku a šikmé přímky 9,5 mm a úkos.

12-Mujsolidworks-navod-tutorial-vertak-spinaci-knoflik

Ze záložky Prvky vyberte příkaz Přidání rotací.

13-Mujsolidworks-navod-tutorial-vertak-spinaci-knoflik

Tip: Všimněte si, že se orientace pohledu změnila do pohledu Izometrický.

PropertyManageru Přidat rotací vyberte do pole Osa rotace svislou přímku (označena červenou šipkou), zkontrolujte náhled a dokončete příkaz potvrzovacím tlačítkem.

14-Mujsolidworks-navod-tutorial-vertak-spinaci-knoflik 

Uložte si dokument (Ctrl + S).

Ve FatureManageru vyberte rovinu Horní a z kontextového panelu nástrojů vyberte příkaz Načrtnout skicu.

50-Mujsolidworks-navod-tutorial-vertak-spinaci-knoflik

Tip: Všimněte si, že se nezměnila orientace pohledu do pohledu kolmého, tak jako tomu bylo v případě první vytvořené skici v dílu.

Vyberte ve FeatureManageru skicu Skica2 a z kontextového panelu vyberte příkaz Kolmý k. Orientace pohledu se změnila do pohledu kolmého na rovinu skici. V tomto pohledu se bude lépe vytvářet další skica.

16-Mujsolidworks-navod-tutorial-vertak-spinaci-knoflik

Panelu zkratek (klávesa S) vyberte příkaz Osa a nakreslete svislou osu, která prochází počátkem souřadného systému.

17-Mujsolidworks-navod-tutorial-vertak-spinaci-knoflik

Vyberte vnější obrysovou hranu modelu a…

69-Mujsolidworks-navod-tutorial-vertak-spinaci-knoflik

… z Panelu zkratek vyberte příkaz Převést entity.

18-Mujsolidworks-navod-tutorial-vertak-spinaci-knoflik

Panelu zkratek vyberte příkaz Oblouk třemi body.

19-Mujsolidworks-navod-tutorial-vertak-spinaci-knoflik

Levým tlačítkem umístěte počáteční bod oblouku na převedenou entitu (1),…

20-Mujsolidworks-navod-tutorial-vertak-spinaci-knoflik

umístěte koncový bod oblouku (2) a …

21-Mujsolidworks-navod-tutorial-vertak-spinaci-knoflik

třetím kliknutím nastavte poloměr oblouku (3).

22-Mujsolidworks-navod-tutorial-vertak-spinaci-knoflik

Stiskněte klávesu Ctrl, vyberte počáteční bod oblouku (1), koncový bod oblouku (2) a z kontextového panelu nástrojů vyberte vazbu Svislá (3).

23-Mujsolidworks-navod-tutorial-vertak-spinaci-knoflik

Horním gestem myši vyberte příkaz Inteligentní kóta a zakótujte vzdálenost koncových bodů prostřednictvím výběru osy 12,7 mm a minimální vzdálenost mezi oblouky 9 mm.

Tip: Pro kótování oblouku vůči ose držte klávesu Shift.

24-Mujsolidworks-navod-tutorial-vertak-spinaci-knoflik

Změňte orientaci pohledu do pohledu Izometrický (Ctrl + 7).

Ze záložky Prvky vyberte příkaz Odebrání vysunutím.

25-Mujsolidworks-navod-tutorial-vertak-spinaci-knoflik

PropertyManageru Odebrat vysunutím:

  • v poli Od vyberte parametr Odsazení,
  • nastavte vzdálenost odsazení 6,25 mm,
  • v poli Směr č. 1 nastavte parametr Skrz vše a…
  • … stiskněte tlačítko Opačný směr,
  • do pole Vybrané obrysy vyberte obrys označený červenou šipkou.

26-Mujsolidworks-navod-tutorial-vertak-spinaci-knoflik

Zkontrolujte náhled a dokončete příkaz potvrzovacím tlačítkem.

Uložte si dokument (Ctrl + S) a zkontrolujte vizuálně model.

27-Mujsolidworks-navod-tutorial-vertak-spinaci-knoflik

Pokračujte v modelování podle druhého dílu tohoto návodu.

Líbil se vám tento článek?
ANO (2) Udělit kladný hlasUdělit záporný hlas NE (1)
PŘEČTĚTE SI TAKÉ
KOMENTÁŘE K ČLÁNKU ( 0 )

Přidejte komentář

Přidávat komentáře k článku mohou pouze přihlášení uživatelé.
Chcete-li okomentovat tento článek, se nebo se zaregistrujte