Žárovka: Skleněná baňka

Konstrukce skleněné baňky vyžaduje použití příkazů Přidání rotací. Uvedené rozměry jsme zvolili především z designového nadhledu na uvedený model.

Načrtněte v Přední rovině profil žárovky. Využívejte tečných vazeb a kót tak, aby byl náčrt plně určený. Tloušťku skla baňky volte 0,1 mm.

Založte novou skicu ve spodní části žárovky a načrtněte kružnici o průměru 0,5 mm, která bude sloužit jako otvor pro kontaktní vlákno. Vyberte příkaz Odebrat vysunutím a odeberte materiál do vzdálenosti 23 mm.

Založte novou rovinu příkazem Rovina, v nabídce Vložit, Referenční geometrie.

Zobrazte si pomocné osy. Vyberte pomocnou osu, Pravou rovinu a nastavte úhel odklonu osy na hodnotu 30°.

Vytvořte si řez tak, abyste viděli vnitřní část skleněné baňky v řezu, který je vytvořený novou referenční rovinou. Založte skicu v nové rovině.

Načrtněte skicu podle obrázku.

Detail rozměrů skici v nové rovině.

Vyberte příkaz Odebrat rotací, zkontrolujte budoucí odebrání náhledem a potvrďte příkaz.

V nabídce Prvky vyberte příkaz Zrcadlit. Označte Pravou rovinu a dvě poslední provedené operace ve stromu modelu. Potvrďte příkaz.

Upravte materiál modelu výběrem ve stromu modelu. Zvolte sklo.

Model skleněné baňky je hotový.

Komentáře k článku (0)

Reklama

Reklama