Žárovka: Sestava a renderování

K tvorbě sestavy budete potřebovat: kontaktní levé a pravé vlákno, podpůrné vlákno, wolframové vlákno, objímku a skleněnou baňku.

V jednotlivých dílech zaměřujících se na modelování elementů žárovky jste si mohli povšimnout, že  kóty byly vždycky směřované k počátku souřadného systému. Tento nápad zabezpečí, že díky sjednocení počátku sestavy s počátkem elementu, bude tvorba sestavy jednoduchá.

Založte nový dokument sestavy a vložte do ní díl objímky. Tahem myši se přesuňte na počátek souřadného systému ve stromu modelu. Počátek souřadného systému objímky se automaticky sloučí s počátkem souřadného systému sestavy žárovky.

Vložte do sestavy díl skleněné baňky. Stejně jako objímku ji slučte s počátkem souřadného systému.

Vložte další díl, levé kontaktní vlákno. Taktéž ho slučte s počátkem souřadného systému.

Nyní vložte a slučte s počátkem souřadného systému díl pravého kontaktního vlákna.

Následuje díl wolframového vlákna.

Jediný díl, který nebyl orientovaný do počátku sestavy, bylo podpůrné vlákno. Použijte vazbu Soustředná na vystředění válcového těla podpůrného vlákna s otvorem pro podpůrné vlákno ve skleněné baňce. Jelikož se nejedná o funkční návrh součástí, ale o dizajnový návrh žárovky, není nutné, aby bylo podpůrné vlákno plně určené. V panelu Sestava aktivujte funkci Rychlé 3D a napolohujte podpůrné vlákno tak, aby otvorem procházelo kontaktní vlákno (viz obrázek).

Po vytvoření vazby Soustředná a napolohování dílu podpůrného vlákna zrcadlete tento díl podle Pravé roviny.

Sestava žárovky je hotová.

V pravé části obrazovky změňte prostředí. Vyberte kategorii Vzhled studia, Odrazivá černá podlaha.

Aktivujte si modul PhotoView 360 v nabídce Vložit, Doplňkové moduly. Přejděte do záložky Nástroje renderování a nastavte výstupní formát obrázku 1920×1080.

V nabídce Nástroje renderování aktivujte příkaz Konečné renderování.

Nyní probíhá konečné vykreslování fotorealistického snímku.

Finální fotorealistický snímek žárovky.

Zkoušejte si měnit vzhled prostředí, intenzitu osvětlení nebo jiné vlastnosti ovlivňující výsledný snímek.

Komentáře k článku (0)

Reklama

Reklama