Učíme se SOLIDWORKS: Jak se zadávají tolerance

Nezbytnou součástí výkresové dokumentace jsou kóty, které určují rozměry dílů a sestav. Doprovodnou informací jsou tolerance. V tomto dílu našeho seriálu si ukážeme, jak ve výkresu vytvářet tolerance.

Tolerance v technickém použití znamená přípustnou odchylku od předepsané nebo jmenovité hodnoty nějaké veličiny, často rozměru. Obvykle se udává jako toleranční pole, tj. rozsah přípustné odchylky v kladném (větší než jmenovitá hodnota) a v záporném smyslu (menší).

Tolerance se volí s ohledem na funkci díla a s ohledem na to, aby jeho výroba nebyla zbytečně nákladná – nevyrábí se přesněji, než je nutné. Stanovení tolerancí umožňuje následnou zaměnitelnost sériově vyráběných součástí či materiálů.

V SOLIDWORKSu se mohou vytvářet tolerance na úrovni tvorby dílu (sestavy) nebo ve výkresu. Toleranci vytvoříte výběrem kóty (1) a výběrem typu tolerance v poli Tolerance/přesnostPropertyManageru Kóta (2).

1-SOLIDWORKS-tolerance-postup-tutorial-navod

V SOLIDWORKSu jsou dostupné tyto tolerance:

 • Základní,
 • Oboustranná,
 • Mezní,
 • Symetrická,
 • MIN,
 • MAX,
 • Uložení (jen značka),
 • Uložení,
 • Uložení (jen úchylky).

2-SOLIDWORKS-tolerance-postup-tutorial-navod

Postup vytvoření tolerance:

 • vyberte kótu, ke které chcete vytvořit toleranci,
 • PropertyManageru KótaTolerance/přesnost vyberte z roletové nabídky vyberte typ tolerance,
 • do řádku nebo řádků, které se zobrazí v kontextu s vybranou tolerancí, zadejte požadované hodnoty tolerance,
 • dokončete zadání tolerance potvrzovacím tlačítkem v levém horním rohu PropertyManageru Kóta nebo pokračujte výběrem další kóty a vytvořte další toleranci.

3-SOLIDWORKS-tolerance-postup-tutorial-navod

Tip #1: Tolerance můžete zadávat na úrovni tvorby dílu při skicování, viz obrázek níže.

4-SOLIDWORKS-tolerance-postup-tutorial-navod

Komentáře k článku (0)

Reklama

Reklama