Hranice 2018: Postup modelování ramena #1

Prvním soutěžním zadáním v Hranicích bylo podle výkresu vymodelovat rameno. Hodnotil se čas a postup zpracování. Podívejte se na návod s komentářem krok za krokem.

Předem zahájením modelování se podívejte na zadání → výkres 01. Promyslete si, jak byste při konstrukci postupovali a vyzkoušejte si ramena vymodelovat sami. Pokud si nebudete vědět, postupujte podle návodu.

 

Postup modelování ramena #1

Postup modelování se bude skládat z tvorby skici jednoho ramena vahadla, které pomocí kruhové pole zkopírujeme podle osy velkého oka.

Založte si nový díl.

1-SolidWorks-vahadlo-Hranice-2018-postup-tutorial-navod

Uložte dokument do složky C:\Mujsolidworks.cz\Hranice-2018 (1) pod názvem 01.SLDPRT (2). Do pole Popis uveďte název součásti RAMENO. Dokončete uložení tlačítkem Uložit (3).

2-SolidWorks-vahadlo-Hranice-2018-postup-tutorial-navod

 

Skicování výchozího profilu

Vyberte rovinu Horní a z kontextového panelu nástrojů vyberte příkaz Načrtnout skicu.

3-SolidWorks-vahadlo-Hranice-2018-postup-tutorial-navod

Pravým gestem myši (stiskněte pravé tlačítko a táhněte doprava) vyberte příkaz Kružnice.

4-SolidWorks-vahadlo-Hranice-2018-postup-tutorial-navodNakreslete čtyři kružnice. Dvě kružnice o různých průměrech, jejichž středy leží v počátku souřadného systému. Další dvě kružnice umístěte ve svislém směru od počátku.

5-SolidWorks-vahadlo-Hranice-2018-postup-tutorial-navod

Stiskněte klávesu Ctrl, vyberte počátek souřadného systému (1), společný střed kružnic (2) a z kontextového panelu vyberte vazbu Svislá (3).

6-SolidWorks-vahadlo-Hranice-2018-postup-tutorial-navod

Levým gestem myši (stiskněte pravé tlačítko a táhněte doleva) vyberte příkaz Přímka.

7-SolidWorks-vahadlo-Hranice-2018-postup-tutorial-navod

Umístěte kurzor na větší kružnici mírně pod levý úchopový bod kružnice tak, aby se u něj zobrazila vazba Sjednocená ve žlutém poli. Tato vazba bude do skici přidána automaticky.

8-SolidWorks-vahadlo-Hranice-2018-postup-tutorial-navod

Pokračujte ve skicování přímky směrem k dolní kružnici tak, aby se u kurzoru zobrazily vazby Sjednocená a Tečná ve žlutém poli. Tyto vazby budou do skici přidány automaticky.

9-SolidWorks-vahadlo-Hranice-2018-postup-tutorial-navod

Stejným způsobem naskicujte přímku vpravo. Zkontrolujte, zda jsou ve skice tečné a sjednocené vazby. Pokud vazby chybí, zpravidla může chybět tečná vazba, přidejte ji do skici ručně. Stiskněte klávesu Ctrl, vyberte přímku a kružnici a z kontextového panelu vyberte vazbu Tečná.

10-SolidWorks-vahadlo-Hranice-2018-postup-tutorial-navod

Horním gestem myši vyberte příkaz Inteligentní kóta.

11-SolidWorks-vahadlo-Hranice-2018-postup-tutorial-navod

Zakótujte skicu:

  • průměry kružnic – 40 mm, 50 mm, 20 mm a 10 mm,
  • osovou vzdálenost kružnic 80 mm.

12-SolidWorks-vahadlo-Hranice-2018-postup-tutorial-navod

 

Přidání vysunutím

Ze záložky Prvky vyberte příkaz Přidání vysunutím.

13-SolidWorks-vahadlo-Hranice-2018-postup-tutorial-navod

PropertyManageru Přidat vysunutím:

  • vyberte možnost Symetricky,
  • zadejte vzdálenost vysunutí 10 mm,
  • vyberte oblasti pro vysunutí podle šipek na obrázku.

14-SolidWorks-vahadlo-Hranice-2018-postup-tutorial-navod

Zkontrolujte náhled a dokončete příkaz potvrzovacím tlačítkem. Uložte dokument (Ctrl + S).

Pokračujte v modelování podle druhého dílu návodu.

Komentáře k článku (0)

Reklama