Klasické zobrazení

Hranice 2018: Postup modelování vahadla #1

    / 2. 5. 2018
             
15-SolidWorks-vahadlo1-Hranice-2018-postup-tutorial-navod

Šestým soutěžním zadáním v Hranicích bylo podle výkresu vymodelovat rameno a vytvořit výkres. Hodnotil se čas a postup zpracování. Podívejte se na návod s komentářem krok za krokem.

Předem zahájením modelování se podívejte na zadání → výkres HRA-2018. Promyslete si, jak byste při konstrukci postupovali a vyzkoušejte si rameno vymodelovat sami. Pokud si nebudete vědět rady, postupujte podle návodu.

 

Postup modelování vahadla #1

Založte si nový díl.

1-SolidWorks-vahadlo1-Hranice-2018-postup-tutorial-navod

Uložte dokument do složky C:\Mujsolidworks.cz\Hranice-2018 (1) pod názvem HRA-2018.SLDPRT (2). Do pole Popis uveďte název součásti VAHADLO. Dokončete uložení tlačítkem Uložit (3).

2-SolidWorks-vahadlo1-Hranice-2018-postup-tutorial-navod

 

Skicování výchozího profilu

Vyberte rovinu Přední a z kontextového panelu nástrojů vyberte příkaz Načrtnout skicu. První skica, kterou v modelu dílu vytvoříte, se automaticky orientuje do pohledu kolmého na rovinu skici.

3-SolidWorks-vahadlo1-Hranice-2018-postup-tutorial-navod

Pravým gestem (stiskněte pravé tlačítko a táhněte doprava) vyberte příkaz Kružnice.

4-SolidWorks-vahadlo1-Hranice-2018-postup-tutorial-navod

Nakreslete dvě kružnice o různých průměrech, jejichž středy leží v počátku souřadného systému.

54-SolidWorks-vahadlo1-Hranice-2018-postup-tutorial-navod

Levým gestem myši vyberte příkaz Přímka.

5-SolidWorks-vahadlo1-Hranice-2018-postup-tutorial-navod

Umístěte kurzor do místa (1) tak, aby se u kurzoru objevila vazba Sjednocená ve žlutém poli. Tato vazba se do skici přidá automaticky. Umístěte počáteční bod do tohoto místa levým tlačítkem.

6-SolidWorks-vahadlo1-Hranice-2018-postup-tutorial-navod

Pokračujte skicování přímky a umístěte vpravo nahoru koncový bod přímky (2).

7-SolidWorks-vahadlo1-Hranice-2018-postup-tutorial-navod

Stiskněte klávesu A, kterou změníte skicování přímky v oblouk. Levým tlačítkem určete koncový bod oblouku (3).

8-SolidWorks-vahadlo1-Hranice-2018-postup-tutorial-navod

Klávesou A změňte skicování oblouku zpět ve skicování přímky a umístěte koncový bod přímky na větší kružnici tak, aby se ve žlutém poli zobrazily vazby SjednocenáTečná. Tyto vazby budou do skici přidány automaticky. Koncový bod přímky umístěte v tomto místě levým tlačítkem (4).

9-SolidWorks-vahadlo1-Hranice-2018-postup-tutorial-navod

Vyberte levou přímku (1) a z kontextového panelu nástrojů vyberte vazbu Svislá (2).

10-SolidWorks-vahadlo1-Hranice-2018-postup-tutorial-navod

Horním gestem myši vyberte příkaz Inteligentní kóta a zakótujte skicu podle obrázku, který je v souladu se zadáním (výkresem).

11-SolidWorks-vahadlo1-Hranice-2018-postup-tutorial-navod

Skica je v tuto chvíli podurčená, což můžete sledovat v pravé části dolní lišty. Skicu plně určíme přidáním vazby. Stiskněte klávesu Ctrl, vyberte střed oblouku (1), počátek souřadného systému (2) a z kontextového panelu nástrojů vyberte vazbu Sloučit (3).

12-SolidWorks-vahadlo1-Hranice-2018-postup-tutorial-navod

Skica je plně určená.

13-SolidWorks-vahadlo1-Hranice-2018-postup-tutorial-navod

 

Přidání vysunutím

Ze záložky Prvky vyberte příkaz Přidání vysunutím.

14-SolidWorks-vahadlo1-Hranice-2018-postup-tutorial-navod

PropertyManageru Přidat vysunutím:

  • v poli Směr č. 1 vyberte možnost Symetricky,
  • zadejte hodnotu vysunutí 80 mm,
  • do pole Vybrané obrysy vyberte mezikruží.

15-SolidWorks-vahadlo1-Hranice-2018-postup-tutorial-navod

Zkontrolujte náhled a dokončete přidání potvrzovacím tlačítkem. Uložte dokument (Ctrl + S).

 

Přidání vysunutím

Nyní budeme pokračovat ve vysouvání profilů a použijeme k tomu výchozí skicu Skica1. Ve FeatureManageru rozbalte malou černou šipkou (1) složku prvku Přidat vysunutím1 a vyberte skicu Skica1 (2). V záložce Prvky vyberte příkaz Přidání vysunutím (3).

16-SolidWorks-vahadlo1-Hranice-2018-postup-tutorial-navod

PropertyManageru Přidat vysunutím:

  • v poli Směr č. 1 zkontrolujte výchozí proměnnou Naslepo (1),
  • zadejte hodnotu vysunutí 20 mm,
  • do pole Vybrané obrysy vyberte část označenou červenou šipkou (3),
  • tlačítkem Opačný směr změňte směr vysunutí (4).

17-SolidWorks-vahadlo1-Hranice-2018-postup-tutorial-navod

Zkontrolujte náhled a dokončete přidání potvrzovacím tlačítkem. Uložte dokument (Ctrl + S).

 

Zaoblení hran

Ze záložky Prvky vyberte příkaz Zaoblit.

18-SolidWorks-vahadlo1-Hranice-2018-postup-tutorial-navod

Zadejte velikost poloměru zaoblení 40 mm a vyberte hranu označenou červenou šipkou.

19-SolidWorks-vahadlo1-Hranice-2018-postup-tutorial-navod

Zkontrolujte náhled a dokončete přidání potvrzovacím tlačítkem.

Pokračujte podle druhého dílu návodu.

Líbil se vám tento článek?
ANO (2) Udělit kladný hlasUdělit záporný hlas NE (1)
PŘEČTĚTE SI TAKÉ
KOMENTÁŘE K ČLÁNKU ( 0 )

Přidejte komentář

Přidávat komentáře k článku mohou pouze přihlášení uživatelé.
Chcete-li okomentovat tento článek, se nebo se zaregistrujte