Jak automaticky upravit velikost roviny

Velikosti vytvářených rovin a os jsou automaticky upraveny tak, aby odpovídaly buď geometrii, na níž jsou vytvářeny, nebo vymezovacímu rámečku geometrie modelu. Se změnou velikosti geometrie se odpovídajícím způsobem mění roviny a osy.

Vytvořená rovina (Prvky → Referenční geometrie → Rovina) je o 5 % větší než geometrie, na níž je vytvářena, respektive o 5 % větší než vymezovací rámeček. Pomáhá to s orientací a výběrem v případech, kdy se roviny vytvářejí přímo na plochách nebo z ortogonální geometrie.

Automatickou úpravu velikosti můžete potlačit ruční změnou velikosti roviny nebo osy, která znemožní další automatické změny velikosti dané entity. Výchozí nastavení aktivujete volbou Automatická úprava velikosti z místní nabídky.

Postup aktivování automatické úpravy velikosti rovin

Vyberte rovinnou plochu a vytvořte odsazenou rovinu. Velikost odsazené roviny se automaticky přizpůsobí podle geometrie, ze které byla vytvořena.

1-velikost-roviny-jak-upravit-referencni-geometrie

Upravte výchozí skicu modelu – např. šířku. Velikost roviny se automaticky upraví podle změn v geometrii.

2-velikost-roviny-jak-upravit-referencni-geometrie

Přetáhnete-li uchopovacím bodem roviny, vypnete automatickou úpravu velikosti.

3-velikost-roviny-jak-upravit-referencni-geometrie

Upravte náčrt do původní velikosti. Můžete si všimnout, že odsazená rovina nezměnila velikost.

4-velikost-roviny-jak-upravit-referencni-geometrie

Klikněte pravým tlačítek na rovinu a z místní nabídky vyberte příkaz Automatická úprava velikosti.

5-velikost-roviny-jak-upravit-referencni-geometrie

Velikost roviny se změní automaticky podle aktualizované geometrie.

6-velikost-roviny-jak-upravit-referencni-geometrie

Komentáře k článku (0)

Reklama

Reklama