Jak otevřít model na pozici

Otevřete-li díl či podsestavu ze sestavy nebo dokumentu výkresu, můžete otevřít model se stejným umístěním pohledu a s orientací, jako je zobrazen v sestavě nebo v dokumentu výkresu. Poradíme vám, jak.

Otevřete si libovolnou sestavu. V tomto tipu představíme funkci Otevřít díl na pozici na sestavě odstředivého lopatkového čerpadla.

1-MujSolidWorks-SolidWorks-otevrit-na-pozici

V jakémkoli pohledu a orientaci sestavy klikněte ve FeatureManageru nebo grafické ploše levým nebo pravým tlačítkem na libovolný díl nebo podsestavu a z Kontextového panelu nástrojů v horní části Místní nabídky vyberte funkci Otevřít díl na pozici nebo Otevřít sestavu na pozici.

2-MujSolidWorks-SolidWorks-otevrit-na-pozici

Ačkoli jsou pohled a orientace dílu uloženy podle poslední uložené relace (např. v izometrickém pohledu)…

3-MujSolidWorks-SolidWorks-otevrit-na-pozici

… SOLIDWORKS přehraje krátkou animaci a natočí díl do pohledu a orientace, jako jsou v sestavě.

4-MujSolidWorks-SolidWorks-otevrit-na-pozici

Funkce platí i pro modely ve výkresech. Klikněte ve FeatureManageru nebo v grafické ploše pravým tlačítkem na díl nebo podsestavu a z Kontextového panelu nástrojů v horní části Místní nabídky vyberte funkci Otevřít díl na pozici nebo Otevřít sestavu na pozici.

5-MujSolidWorks-SolidWorks-otevrit-na-pozici

Model otevřený na pozici z výkresu.

6-MujSolidWorks-SolidWorks-otevrit-na-pozici

Komentáře k článku (0)

Reklama

Reklama