Jak vkládat symboly ke kótám a poznámkám

SOLIDWORKS pokrývá základní kategorie symbolů v Knihovně symbolů a použijete je nejčastěji při tvorbě výkresů a poznámek. V tomto návodu si vysvětlíme základní práci se symboly a také to, kde Knihovnu symbolů najdete.  

Výchozí symboly v SOLIDWORKSu

SOLIDWORKS obsahuje databázi standardních symbolů, které použijete při tvorbě výkresů a poznámek. Mezi ně patří například osa, průměr, plus/mínus, zahloubení atd.

13-SolidWorks-vlastni-znacky-gtolsym-jak-vytvorit

Tyto symboly můžete vkládat ručně ze seznamu nebo se v některých případech vytváří automaticky. Typicky se jedná o symbol průměru, který se objeví u kóty — viz obrázek níže a kóta díry o průměru 17 mm.

19-SolidWorks-vlastni-znacky-gtolsym-jak-vytvorit

Po výběru kóty si můžete v PropertyManageru Kóta všimnout, že symbol s kótou je ve skutečnosti vytvořený ze syntaxe <MOD-DIAM>, kde MOD značí kategorii a DIAM tvoří symbol.

20-SolidWorks-vlastni-znacky-gtolsym-jak-vytvorit

Symboly se vkládají například i při zadávání geometrických tolerancí…

4-SolidWorks-vlastni-znacky-gtolsym-jak-vytvorit

… nebo při popisu díry.

7-SolidWorks-vlastni-znacky-gtolsym-jak-vytvorit

Tip: Popis díry je názornou ukázkou zápisu syntaxe <MOD-DIAM> <hw-thruholedia> <hw-thru> <HOLE-SPOT><MOD-DIAM> <hw-cbdia> <HOLE-DEPTH> <hw-cbdepth>, kde každé spojení mezi hranatými závorkami definuje znázornění symbolu nebo číselnou hodnotu. Na hodnotu se pak odkazuje parametr definovaný v prvku Průvodce děr, pomocí kterého byla díra vytvořena. Takto funguje parametrizace SOLIDWORKSu. Změníte-li velikost nebo hloubku díry v dílu/sestavě, změní se tato hodnota na výkresu.

20-SolidWorks-vlastni-znacky-gtolsym-jak-vytvorit

Sami vidíte, že automatická tvorba symbolů obsažených v SOLIDWORKSu je praktická a snadná.

 

Nejčastěji používané symboly a Knihovna symbolů

PropertyManageru Kóta si všimněte, že jsou dostupné další, nejčastěji používané symboly (stupeň, plus/mínus, kuželové zahloubení, válcové zahloubení apod.), které můžete přidávat podle potřeby ke kótám nebo poznámkám, pokud se nevytvoří automaticky po vložení kóty.

21-SolidWorks-vlastni-znacky-gtolsym-jak-vytvorit

Pokud potřebujete vložit symbol, který není v PropertyManageru mezi nejpoužívanějšími, vyhledejte si potřebný symbol v Knihovně symbolů.

Vyberte tlačítko Více značek (1) a vyberte si symbol z aktuální nabídky (Značky změn) nebo si vyberte jinou kategorii po stisknutí tlačítka Více symbolů (2).

9-SolidWorks-vlastni-znacky-gtolsym-jak-vytvorit

Po stisknutí tlačítka Více symbolů se zobrazí dialogové okno Knihovna symbolů, které obsahuje seznam symbolů podle dané kategorie.

10-SolidWorks-vlastni-znacky-gtolsym-jak-vytvorit

Po výběru kategorie (například Značky děr) a stisknutí tlačítka OK se aktualizuje seznam symbolů.

14-SolidWorks-vlastni-znacky-gtolsym-jak-vytvorit

Vyberte opětovně v PropertyManageru Poznámka tlačítko Přidat značku a ze seznamu Značky děr si vyberte požadovaný symbol. Kliknutím na tlačítko se vloží symbol do poznámky.

15-SolidWorks-vlastni-znacky-gtolsym-jak-vytvorit

Tip: Tyto symboly jsou dostupné, jak už bylo zmíněno, pokud vkládáte do výkresu poznámky. Jedná se o poznámky, které vložíte do výkresu pomocí příkazu PopisPoznámky a v PropertyManageru Poznámka v části Formát textu vyberete tlačítko Přidat značku (1). Další symboly jsou dostupné opět v Knihovně symbolůVíce symbolů (2).

22-SolidWorks-vlastni-znacky-gtolsym-jak-vytvorit

Co ale dělat v případech, kdy nenajdete požadovaný symbol v dialogovém okně Knihovna symbolů? Symbol si můžete vytvořit pomocí našeho návodu krok za krokem a přidat jej trvale do Knihovny symbolů pro další využití.

Komentáře k článku (0)

Reklama

Reklama