Jak vymodelovat bit do aku vrtačky #6

Postup modelování bitu zahrnuje základní i pokročilé modelování. Pomocí toho postupu se naučíte vytvářet roviny, používat prvky Přidání rotací, Přidání vysunutím, Zrcadlit, Kruhové pole. Pro tvorbu tvarově komplikovanějších ploch si ukážeme práci s plochami. Podívejte se na tento návod krok za krokem.

Otevřete si model 20190818.SLDPRT a pokračujte v modelování podle návodu.

Tip: Pokud model nemáte, postupujte podle prvního dílu návodu nebo podle poslední fáze modelu, u které jste s konstruováním skončili.

Ze záložky Plochy vyberte příkaz Hraniční povrch.

83-mujsolidworks-bit-aku-vrtacka-postup-tutorial-navod

PropertyManageru Hraniční povrch:

  • klikněte pravým tlačítkem do pole Směr č. 1 a z kontextového panelu nástrojů vyberte příkaz SelectionManager (Správce výběru),

84-mujsolidworks-bit-aku-vrtacka-postup-tutorial-navod

  • vyberte tlačítko Vybrat skupinu (1), vyberte entity (2 a 3) a stiskněte tlačítko OK (4) → do pole Směr č. 1 byla přidána skupina Otevřená Skupina<1>,

87-mujsolidworks-bit-aku-vrtacka-postup-tutorial-navod

  • klikněte pravým tlačítkem do pole Směr č. 1 a z kontextového panelu nástrojů vyberte příkaz SelectionManager,
  • vyberte tlačítko Vybrat skupinu, vyberte entity (1 a 2) a stiskněte tlačítko OK (3) → do pole Směr č. 1 byla přidána skupina Otevřená Skupina<2>,

88-mujsolidworks-bit-aku-vrtacka-postup-tutorial-navod

  • zkontrolujte vizuálně provedení hraniční plochy. Pokud nejsou plochy na první pohled v pořádku (1), jsou přetočeny spojky. Klikněte pravým tlačítkem na růžovou spojku (2) a z místní nabídky vyberte příkaz Obrátit spojky (3),

89-mujsolidworks-bit-aku-vrtacka-postup-tutorial-navod

  • pokud je výběr provedený správně a nejsou přetočeny spojky, vypadá náhled jako na obrázku níže,

90-mujsolidworks-bit-aku-vrtacka-postup-tutorial-navod

PropertyManageru Hraniční povrch klikněte pravým tlačítkem do pole Směr č. 2 a vyberte příkaz SelectionManager. V SelectionManageru (2) vyberte tlačítko Vybrat otevřenou smyčku (3), vyberte skicu s obloukem (4) a dokončete výběr potvrzovacím tlačítkem (5).

91-mujsolidworks-bit-aku-vrtacka-postup-tutorial-navod

Zkontrolujte náhled a dokončete příkaz potvrzovacím tlačítkem.

92-mujsolidworks-bit-aku-vrtacka-postup-tutorial-navod

Zkontrolujte vizuálně model a uložte si dokument (Ctrl + S).

93-mujsolidworks-bit-aku-vrtacka-postup-tutorial-navod

Z panelu Průhledné zobrazení vyberte příkaz Řez.

94-mujsolidworks-bit-aku-vrtacka-postup-tutorial-navod

PropertyManageru Řez:

  • změňte rovinu řezu → Horní,
  • nastavte vzdálenost řezu od počátku → 9 mm.

95-mujsolidworks-bit-aku-vrtacka-postup-tutorial-navod

Dokončete řez potvrzovacím tlačítkem. Z řezu je patrné, že model obsahuje objemové a plošné těla. Abychom mohli vytvořit jedno objemové tělo, musíme vytvořit několik plošných těl, které sešijeme a vytvoříme z nich objem.

96-mujsolidworks-bit-aku-vrtacka-postup-tutorial-navod

Skryjte si křivku Křivka1, tu už pro další práci nebudeme potřebovat.

96-mujsolidworks-bit-aku-vrtacka-postup-tutorial-navod

Vytvořte novou skicu na ploše označené červenou šipkou.

97-mujsolidworks-bit-aku-vrtacka-postup-tutorial-navod

Plocha by měla zůstat nadále ve výběru, proto stiskněte klávesu S a z Panelu zkratek vyberte příkaz Převést entity.

98-mujsolidworks-bit-aku-vrtacka-postup-tutorial-navod

Ukončete skicu (klávesa D). Zkontrolujte vizuálně model a uložte si jej (Ctrl + S).

99-mujsolidworks-bit-aku-vrtacka-postup-tutorial-navod

Pokračujte v modelování podle sedmého dílu návodu (připravujeme).

Komentáře k článku (0)

Reklama

Reklama