Jak vymodelovat láhev s etiketou

Při modelování láhve využijete pokročilé metody modelování, mezi něž patří mj. Přidání spojením profilů nebo Odebrání tažením po křivce. Zároveň si vyzkoušíte praktické využití nového příkazu Závit, který se objevil mezi novinkami v SOLIDWORKSu 2016. Tento návod je určený pro středně pokročilé uživatele SOLIDWORKSu.

Postup modelování těla láhve

Založte náčrt v Přední rovině.

1-solidworks-tutorial-postup-navod-lahev-coca-cola

Vyberte příkaz Obdélník s počátkem v rohu.

2-solidworks-tutorial-postup-navod-lahev-coca-cola

Nakreslete obdélník, jehož pravý dolní roh leží v počátku souřadného systému. Označte všechny entity a aktivujte v PropertyManageru možnost Jako konstrukční.

3-solidworks-tutorial-postup-navod-lahev-coca-cola

Zakótujte výšku 212,5 mm a šířku 30,5 mm obdélníku.

4-solidworks-tutorial-postup-navod-lahev-coca-cola

Tělo modelu vznikne Přidáním rotací. Nejdříve začneme náčrtem hrdla láhve. Nakreslete skicu a zakótujte všechny rozměry. Mezi oblouky a přímky nezapomeňte umístit Tečnou vazbu.

5-solidworks-tutorial-postup-navod-lahev-coca-cola

Pokračujte skicováním střední části láhve.

6-solidworks-tutorial-postup-navod-lahev-coca-cola

Nakreslete, zakótujte a vytvořte vazby ve spodní části láhve.

7-solidworks-tutorial-postup-navod-lahev-coca-cola

Vyberte příkaz Přidání rotací ze záložky Prvky.

8-solidworks-tutorial-postup-navod-lahev-coca-cola

Uzavřete náčrt svislou přímkou a vyberte příkaz Přidání rotací ze záložky Prvky. Zkontrolujte náhled a dokončete příkaz.

9-solidworks-tutorial-postup-navod-lahev-coca-cola

Ze záložky prvky vyberte příkaz Zaoblit.

10-solidworks-tutorial-postup-navod-lahev-coca-cola

Definujte hodnotu poloměru zaoblení 0,24 mm a označte zvýrazněné hrany. Jakmile zkontrolujete náhled, dokončete příkaz.

11-solidworks-tutorial-postup-navod-lahev-coca-cola

Založte náčrt v Pravé rovině.

12-solidworks-tutorial-postup-navod-lahev-coca-cola

Nakreslete náčrt a zakótujte jej. Mezi koncové body oblouku umístěte Vodorovnou vazbu.

13-solidworks-tutorial-postup-navod-lahev-coca-cola

Ze záložky Prvky vyberte příkaz Odebrání vysunutím.

14-solidworks-tutorial-postup-navod-lahev-coca-cola

V poli Směr č. 1 klikněte na roletové menu a vyberte možnost Symetricky. Velikost odebrání nastavte tak, aby byl odebrán všechen materiál. Zkontrolujte náhled a dokončete příkaz.

15-solidworks-tutorial-postup-navod-lahev-coca-cola

Jelikož po odebrání vzniknou dvě objemová tělesa, SOLIDWORKS vás vyzve k upřesnění, která těla mají být zachována. Ponechte předem nastavenou možnost Všechna těla a potvrďte volbu tlačítkem OK.

16-solidworks-tutorial-postup-navod-lahev-coca-cola

Ze záložky Prvky > Referenční geometrie vyberte příkaz Rovina.

17-solidworks-tutorial-postup-navod-lahev-coca-cola

Vyberte Přední a Pravou rovinu, zkontrolujte náhled a dokončete příkaz.

18-solidworks-tutorial-postup-navod-lahev-coca-cola

V nové referenční rovině založte náčrt.

19-solidworks-tutorial-postup-navod-lahev-coca-cola

Nakreslete náčrt a mezi koncové body oblouku umístěte vazbu Vodorovná. Zakótujte náčrt tak, aby byl plně určený.

20-solidworks-tutorial-postup-navod-lahev-coca-cola

Vyberte příkaz Odebrání vysunutím a jako v předchozím případě odeberte materiál Symetricky skrze celé objemové tělo.

21-solidworks-tutorial-postup-navod-lahev-coca-cola

Založte náčrt na horní ploše modelu.

22-solidworks-tutorial-postup-navod-lahev-coca-cola

Nakreslete kružnici o průměru 59 mm se středem v počátku souřadného systému a ukončete náčrt.

23-solidworks-tutorial-postup-navod-lahev-coca-cola

Ze záložky Prvky > Referenční geometrie vyberte příkaz Rozdělovací křivka.

24-solidworks-tutorial-postup-navod-lahev-coca-cola

Vyberte kružnici a spodní plochu horního těla modelu. Dokončete příkaz.

25-solidworks-tutorial-postup-navod-lahev-coca-cola

Ze Stromové historie označte poslední náčrt (obsahuje kružnici o průměru 59 mm) a opakujte výběr příkazu Rozdělovací křivka.

26-solidworks-tutorial-postup-navod-lahev-coca-cola

Rozdělovací křivku aplikujte na horní plochu spodního těla modelu.

27-solidworks-tutorial-postup-navod-lahev-coca-cola

Založte náčrt v Přední rovině a nakreslete oblouk o poloměru 76 mm.

28-solidworks-tutorial-postup-navod-lahev-coca-cola

Stiskněte a držte klávesu Ctrl. Označte koncový bod oblouku a hranu, jež rozdělila plochu těla modelu. V PropertyManageru vyberte vazbu Průnik.

29-solidworks-tutorial-postup-navod-lahev-coca-cola

Přidejte vazbu Průnik mezi druhý koncový bod oblouku a hranu spodní části modelu.

30-solidworks-tutorial-postup-navod-lahev-coca-cola

Po přidání vazeb je náčrt plně určený. Stiskněte klávesu D a po zobrazení potvrzovacích tlačítek u kurzoru myši uzavřete náčrt.

31-solidworks-tutorial-postup-navod-lahev-coca-cola

Ve stejné rovině nakreslete oblouk. Postup kreslení a umístění vazeb Průnik je totožný.

32-solidworks-tutorial-postup-navod-lahev-coca-cola

Založte náčrt v Pravé rovině.

33-solidworks-tutorial-postup-navod-lahev-coca-cola

Nakreslete oblouk o poloměru 110 mm a přidejte vazby Průnik mezi koncové body rozdělovací křivky.

34-solidworks-tutorial-postup-navod-lahev-coca-cola

Nakreslete poslední oblouk v Pravé rovině.

35-solidworks-tutorial-postup-navod-lahev-coca-cola

Ze záložky Prvky vyberte příkaz Přidání spojením profilů…

36-solidworks-tutorial-postup-navod-lahev-coca-cola

Označte rozdělovací křivky…

37-solidworks-tutorial-postup-navod-lahev-coca-cola

… a postupně všechny oblouky (vodicí křivky). Zkontrolujte náhled a dokončete příkaz.

38-solidworks-tutorial-postup-navod-lahev-coca-cola

Zaoblete zvýrazněné přechodové hrany poloměrem 1 mm.

39-solidworks-tutorial-postup-navod-lahev-coca-cola

Vyberte příkaz Zaoblit, nastavte hodnotu poloměru zaoblení na 0,5 mm a označte zvýrazněné hrany.

40-solidworks-tutorial-postup-navod-lahev-coca-cola

Založte náčrt v Pravé rovině.

41-solidworks-tutorial-postup-navod-lahev-coca-cola

Nakreslete osu vycházející z průsečíku oblouků. Vytvořte vazbu Tečná mezi osou a zaoblením a zakótujte délku osy. Délku volte 19,5 mm.

42-solidworks-tutorial-postup-navod-lahev-coca-cola

Ze záložky Prvky > Referenční geometrie vyberte příkaz Rovina.

43-solidworks-tutorial-postup-navod-lahev-coca-cola

Označte osu a její horní koncový bod. Zkontrolujte náhled a dokončete příkaz.

44-solidworks-tutorial-postup-navod-lahev-coca-cola

V nové rovině založte náčrt.

45-solidworks-tutorial-postup-navod-lahev-coca-cola

Nakreslete a zakótujte náčrt. Vytvořte potřebné vazby (Symetrická a Tečná) a uzavřete náčrt.

46-solidworks-tutorial-postup-navod-lahev-coca-cola

Založte náčrt v Pravé rovině.

47-solidworks-tutorial-postup-navod-lahev-coca-cola

Nakreslete oblouk o poloměru 36 mm. Mezi levý koncový bod a počátek souřadného systému vytvořte vazbu Svislá. Stejnou vazbu vytvořte mezi středem oblouku a počátkem souřadného systému.

48-solidworks-tutorial-postup-navod-lahev-coca-cola

Stiskněte klávesu Ctrl, označte pravý koncový bod oblouku, oblouk a přidejte vazbu Průnik.

49-solidworks-tutorial-postup-navod-lahev-coca-cola

Jakmile je náčrt plně určený, zavřete jej.

50-solidworks-tutorial-postup-navod-lahev-coca-cola

Vyberte příkaz Odebrání tažením po křivce ze záložky Prvky.

51-solidworks-tutorial-postup-navod-lahev-coca-cola

Označte profil a trasu, zkontrolujte náhled a dokončete příkaz.

52-solidworks-tutorial-postup-navod-lahev-coca-cola

Všimněte si, že vznikla dvě problematická místa, ve kterých by se velmi špatně vytvářelo tečné zaoblení. Z tohoto důvodu je nutné provést několik úprav ve skicách, které byly použity pro příkaz Odebrání tažením po křivce.

53-solidworks-tutorial-postup-navod-lahev-coca-cola

Ve stromové historii klikněte na náčrt obsahující oblouk a klikněte na příkaz Upravit skicu.

54-solidworks-tutorial-postup-navod-lahev-coca-cola

Změňte velikost poloměru zaoblení na hodnotu 34 mm. Ukončete náčrt.

55-solidworks-tutorial-postup-navod-lahev-coca-cola

Aktivujte náčrt s osou, v jejímž koncovém bodě leží nová konstrukční rovina. Změňte délku osy na hodnotu 25 mm.

56-solidworks-tutorial-postup-navod-lahev-coca-cola

Upravený model již neobsahuje geometrii, která by měla negativní vliv na průběh zaoblení přechodových hran.

57-solidworks-tutorial-postup-navod-lahev-coca-cola

Vyberte příkaz Zaoblit ze záložky Prvky, změňte velikost poloměru zaoblení na hodnotu 5 mm a označte jednu hranu. Automaticky se vyberou navazující hrany a po kontrole náhledu dokončete příkaz Zaoblit.

58-solidworks-tutorial-postup-navod-lahev-coca-cola

Ze záložky Prvky vyberte příkaz Kruhové pole.

59-solidworks-tutorial-postup-navod-lahev-coca-cola

Označte válcovou plochu nebo kruhovou hranu a nastavte počet instancí na hodnotu pět. Vyberte prvky ke kopírování (Odebrání tažením po křivce a Zaoblení) označením ploch prvků nebo výběrem ze Stromové historie. Zkontrolujte náhled a dokončete příkaz.

60-solidworks-tutorial-postup-navod-lahev-coca-cola

Postup modelování závitu, umístění etikety a výběr materiálu

Vyberte příkaz Skořepina ze záložky Prvky.

61-solidworks-tutorial-postup-navod-lahev-coca-cola

Označte horní plochu hrdla láhve a nastavte tloušťku stěny na hodnotu 0,6 mm. Jelikož potřebujeme silnější místa z důvodu umístění závitu, nastavte hodnotu 0,75 mm v poli Plochy s jinou tloušťkou. Označte plochy zvýrazněné růžovou barvou a dokončete příkaz.

62-solidworks-tutorial-postup-navod-lahev-coca-cola

Proměnlivou tloušťku stěny modelu můžete ověřit řezem tělesa.

63-solidworks-tutorial-postup-navod-lahev-coca-cola

Založte náčrt v Přední rovině a nakreslete skicu. Umístěte geometrické vazby a zakótujte náčrt tak, aby byl plně určený.

64-solidworks-tutorial-postup-navod-lahev-coca-cola

Detailní pohled na náčrt:

65-solidworks-tutorial-postup-navod-lahev-coca-cola

Vyberte příkaz Přidání rotací ze záložky Prvky. Zkontrolujte náhled a dokončete příkaz.

66-solidworks-tutorial-postup-navod-lahev-coca-cola

Vyberte příkaz Závit ze záložky Vložit > Prvky.

Pozn.: Prvek Závit je dostupný od verze SOLIDWORKSu 2016.

82-solidworks-tutorial-postup-navod-lahev-coca-cola

Označte kruhovou hranu hrdla láhve, aktivujte pole Odsazení a nastavte velikost odsazení na hodnotu 1 mm. V poli Ukončení nastavte vzdálenost na hodnotu 8 mm. V poli Velikost vyberte typ závitu Metrický a definujte ručně průměr 25 mm a stoupání 3 mm. Aktivujte pole Vysunout závit v poli Metoda závitu. Zkontrolujte náhled a dokončete příkaz.

67-solidworks-tutorial-postup-navod-lahev-coca-cola

Ze záložky Prvky vyberte příkaz Zkosit.

68-solidworks-tutorial-postup-navod-lahev-coca-cola

Nastavte parametr Úhel – délka a definujte hodnotu délky 1,5 mm a úhel 5 stupňů. Vyberte plochy, zkontrolujte náhled a dokončete příkaz.

69-solidworks-tutorial-postup-navod-lahev-coca-cola

Příkazem Zaoblit zaoblete zvýrazněné přechodové hrany. Poloměr zaoblení zvolte 10 mm.

70-solidworks-tutorial-postup-navod-lahev-coca-cola

Poloměrem zaoblení o velikosti 8 mm upravte přechodovou hranu náběhové a výběhové části závitu.

71-solidworks-tutorial-postup-navod-lahev-coca-cola

Zaoblete přechodovou hranu mezi závitem a hrdlem. Velikost poloměru zaoblení zvolte 0,25 mm.

72-solidworks-tutorial-postup-navod-lahev-coca-cola

Postup opakujte pro přechodové hrany na velkém průměru závitu.

73-solidworks-tutorial-postup-navod-lahev-coca-cola

Založte náčrt na horní ploše hrdla láhve a nakreslete tento náčrt.

74-solidworks-tutorial-postup-navod-lahev-coca-cola

Vyberte příkaz Odebrání vysunutím a nastavte vzdálenost vysunutí na hodnotu 12 mm. Zkontrolujte náhled a dokončete příkaz.

75-solidworks-tutorial-postup-navod-lahev-coca-cola

Vyberte příkaz Zrcadlit ze záložky Prvky. Vyberte odebranou drážku a Přední rovinu. Zkontrolujte náhled a dokončete příkaz.

76-solidworks-tutorial-postup-navod-lahev-coca-cola

Podle Pravé roviny zrcadlete odebrané drážky.

77-solidworks-tutorial-postup-navod-lahev-coca-cola

Model láhve je téměř hotový. Zbývá jen umístit nálepku a definovat materiál.

78-solidworks-tutorial-postup-navod-lahev-coca-cola

Na model umístěte nálepku.

79-solidworks-tutorial-postup-navod-lahev-coca-cola

Definujte druh materiálu – texturu. Pro tento případ zvolme například matný plast.

80-solidworks-tutorial-postup-navod-lahev-coca-cola

Model láhve s etiketou v prostředí SOLIDWORKSu.

81-solidworks-tutorial-postup-navod-lahev-coca-cola

Láhev s etiketou renderovaná ve PhotoView 360.

83-solidworks-tutorial-postup-navod-lahev-coca-cola

Fotorealistický vzhled sestavy lahví.

84-solidworks-tutorial-postup-navod-lahev-coca-cola

Komentáře k článku (0)

Reklama

Reklama