láhev

Jak vymodelovat láhev s etiketou

Při modelování láhve využijete pokročilé metody modelování, mezi něž patří mj. Přidání spojením profilů nebo Odebrání tažením po křivce. Zároveň si vyzkoušíte praktické využití nového příkazu Závit, který se objevil…

Láhev na pivo

V návodu se naučíte vytvářet skicu podle předem známého náčrtu, který vložíte do požadované roviny. Tvorba náčrtu není náročná a tento příspěvek je vhodný i pro začátečníky.

Láhev

Láhev má mnoho různých tvarů a záleží pouze na konstruktérovi a jeho představivosti. Model láhve v našem případě budeme řešit především z hlediska postupu modelování nežli designu.

Pozvánka

Reklama