Klasické zobrazení

Konstrukce a práce s vícetělovým dílem #1

    / 9. 8. 2018
                
16-SolidWorks-prace-s-tely-postup-navod-tutorial

Mezi základní konstrukční práce v SOLIDWORKSu patří práce s tělovými díly zejména v případech opakující se geometrie, kdy jsou využívány prvky Lineární pole a Kruhové pole. Sloučením více těl pak vznikne jedno objemové tělo. Výhody tohoto modelování si vyzkoušejte prakticky na uvedeném příkladu.

Před tím než se pustíte do modelování, prostudujte si výkres dílu.

 

Postup modelování

Založte si nový díl.

1-SolidWorks-prace-s-tely-postup-navod-tutorial

Do složky C:\Mujsolidworks.cz\20180806 (1) uložte díl pod názvem 20180806-a.SLDPRT a do pole Popis uveďte PRÁCE S TĚLY (2). Uložte díl tlačítkem Uložit (3).

2-SolidWorks-prace-s-tely-postup-navod-tutorial

Pravým nebo levým tlačítkem vyberte ve FeatureManageru rovinu Přední a z kontextového panelu nástrojů vyberte příkaz Načrtnout skicu. První skica založená v dílu se automaticky natočí do pohledu kolmého na rovinu skici.

3-SolidWorks-prace-s-tely-postup-navod-tutorial

Klávesou S si zobrazte Panel zkratek, vyberte černou šipku vedle příkazu pro skicování kružnic a vyberte příkaz Kružnice.

4-SolidWorks-prace-s-tely-postup-navod-tutorial

Tip: Příkaz Kružnice najdete i v záložce Skica.

Nakreslete kružnici se středem v počátku souřadného systému a příkazem Inteligentní kóta zakótujte její průměr 50 mm. Příkaz Inteligentní kóta najdete v záložce Skica.

7-SolidWorks-prace-s-tely-postup-navod-tutorial

 

Přidání vysunutím

Ze záložky Prvky vyberte příkaz Přidání vysunutím.

8-SolidWorks-prace-s-tely-postup-navod-tutorial

PropertyManageru Přidat vysunutím nastavte vzdálenost vysunutí 80 mm, zkontrolujte náhled a dokončete příkaz potvrzovacím tlačítkem.

9-SolidWorks-prace-s-tely-postup-navod-tutorial

Založte novou skicu v rovině Pravá → klikněte pravým nebo levým tlačítkem na rovinu Pravá ve FeatureManageru a z kontextového panelu nástrojů vyberte příkaz Načrtnout skicu.

10-SolidWorks-prace-s-tely-postup-navod-tutorial

Druhá a další vytvořená skica v dílu se automaticky nenatočí do pohledu kolmého na rovinu skici. Klikněte na skicu Skica2 ve FeatureManageru pravým tlačítkem a vyberte z kontextového panelu nástrojů příkaz Kolmý k. Orientace pohledu se natočí do pohledu kolmého na rovinu skici.

11-SolidWorks-prace-s-tely-postup-navod-tutorial

Přidržte v grafické ploše pravé tlačítko a tažením do leva (levé gesto myši) vyberte příkaz Přímka.

12-SolidWorks-prace-s-tely-postup-navod-tutorial

Nakreslete trojúhelník tak, aby vodorovná přímka ležela pod pláštěm válce → skica by měla být přibližně stejná jako na obrázku. Trojúhelník použijete jako profil kužele, který vznikne rotací profilu kolem svislé přímky.

13-SolidWorks-prace-s-tely-postup-navod-tutorial

Horní gestem myši vyberte příkaz Inteligentní kóta a zakótujte:

  • vzdálenost svislé přímky k hraně válce kótou 5 mm,
  • vrchol vůči počátku souřadného systému 30 mm,
  • vrcholový úhel trojúhelníku 25°.

14-SolidWorks-prace-s-tely-postup-navod-tutorial

 

Přidání rotací

Ze záložky Prvky vyberte příkaz Přidání rotací.

15-SolidWorks-prace-s-tely-postup-navod-tutorial

PropertyManageru Rotovat vyberte do pole Osa rotace svislou přímku (1) a zkontrolujte, zda s v náhledu neprotíná kužel s pravou hranou (boční plochou válce, 2).

16-SolidWorks-prace-s-tely-postup-navod-tutorial

Pokud se kužel protíná s pravou hranou, zrušte příkaz Přidání rotací a posuňte vodorovnou přímku směrem nahoru tak, aby se kužel neprotínal s boční plochou válce.

39-SolidWorks-prace-s-tely-postup-navod-tutorial

Opakujte výběr příkazu. Pokud je vizuální kontrola kuželu v pořádku, potlačte výběr parametru Sloučit výsledek (3). Pokud je tato funkce potlačená, nedoje ke sloučení výsledku a v modelu vzniknou dvě těla.

16-SolidWorks-prace-s-tely-postup-navod-tutorial

Změňte orientaci pohledu do pohledu izometrického (Ctrl + 7).

Ve FeatureManageru rozbalte složku Objemová těla (2), kde můžete vidět dvě těla. Jedno vzniklo vysunutím kružnice (válec) a druhé rotací trojúhelníku kolem svislé přímky (kužel).

17-SolidWorks-prace-s-tely-postup-navod-tutorial

Tip: Pro počet těl v dílu je charakteristické číslo uvedené v závorce za názvem složky Objemová těla.

Uložte si dokument (Ctrl + S).

Pokračujte v modelování podle druhého dílu návodu.

Líbil se vám tento článek?
ANO (0) Udělit kladný hlasUdělit záporný hlas NE (0)
PŘEČTĚTE SI TAKÉ
KOMENTÁŘE K ČLÁNKU ( 0 )

Přidejte komentář

Přidávat komentáře k článku mohou pouze přihlášení uživatelé.
Chcete-li okomentovat tento článek, se nebo se zaregistrujte