Jak změnit vzhledy čar a délky roztečí

SOLIDWORKS má přednastavené vzhledy čar a délky roztečí. V souladu se zásadami a pravidly technického kreslení a měřítkem výkresů je výhodné vzhledy a délky roztečí upravovat.

Pokud se podíváte na bokorys čepu, všimněte si, že čára osy neprotíná obrysovou hranu. Vzniklo to tím, že má osa přednastavený vzhled a délky roztečí. Aby byl výkres v souladu s technickým kreslením, je nutné provést několik změn.

1-velikost-car-tloustka-SolidWorks

Z roletové nabídky Vlastnosti vyberte Možnosti.

2-velikost-car-tloustka-SolidWorks

V záložce Vlastnosti dokumentu vyberte Styly čáry.

3-velikost-car-tloustka-SolidWorks

SOLIDWORKS obsahuje styly čar v souladu s technickým kreslením a to: plná, čárkovaná, dvojitě čerchovaná, čerchovaná, osa, tečkovaná, hrubá nebo tenká čerchovaná a čáry řezu.

4-velikost-car-tloustka-SolidWorks

Pod oknem Styly čar se nachází nabídka pro úpravu délek a roztečí.

5-velikost-car-tloustka-SolidWorks

Upravit vzhled čáry je snadné a pomůže k tomu legenda s uvedenými příklady. Pro úpravu vzhledu a délky čar a roztečí slouží příkazový řádek. Do něj se jako první píše velké písmeno (A = normální čára, B = čára se silnými konci). Následně se uvádí délky čar a roztečí v milimetrech, kde kladná hodnota znamená délku čáry a záporná hodnota mezeru mezi čarami. Písmena a čísla se oddělují čárkou. Příklad zápisu pro osu: A, 3, -0.25, 0.25, -0.25.

6-velikost-car-tloustka-SolidWorks

Pokud provedete jakoukoliv změnu v zápise, projeví se v okně Styly čar.

7-velikost-car-tloustka-SolidWorks

Po změně velikosti délek a roztečí čar osy se kříží s obrysovými hranami.

8-velikost-car-tloustka-SolidWorks

Stejně tak můžete změnit vzhled čáry řezu. SOLIDWORKS má přednastavenou čáru řezu se silnými konci.

9-velikost-car-tloustka-SolidWorks

Zobrazení čar se silnými konci je dáno zápisem v příkazovém řádku u stylu čáry řezu, který obsahuje písmeno B – čára se silnými konci.

10-velikost-car-tloustka-SolidWorks

Změňte v příkazovém řádku čáry řezu zápis tak, aby začínal písmenem A a potvrďte tlačítkem Ok.

11-velikost-car-tloustka-SolidWorks

Čáry řezů se po změně zobrazují bez silných konců.

12-velikost-car-tloustka-SolidWorks

Komentáře k článku (0)

Reklama

Reklama