Kotoučová spojka: Hřídel

Ve třetím díle seriálu Kotoučová spojka je popsán návod pro modelování hřídele s drážkou pro pero. Naučíte se pracovat s konstrukční rovinou a odebráním drážky pro pero.

V Přední rovině načrtněte kružnici o průměru čtyřicet pět milimetrů.

Vysuňte kružnici do vzdálenosti sedmdesát pět milimetrů příkazem Přidání vysunutím.

Nyní vyberte příkaz Rovina z panelu Referenční geometrie.

Pro definici nové konstrukční roviny označte ve stromové struktuře rovinu Přední a dále označte plochu vysunutého válce. V náhledu můžete zkontrolovat návrh nové roviny. Potvrďte příkaz Rovina.

V nové rovině založte náčrt a přepněte se do kolmého pohledu.

Příkazem Drážka, který naleznete v panelu Náčrt, nakreslete drážku pro pero. Velikost drážky je čtyřicet pět milimetrů, šířka čtrnáct milimetrů a vzdálenost okraje drážky od čelní strany hřídele je pět milimetrů. Pro uchycení kóty od čela hřídele k oblouku drážky použijte při kótování klávesu Shift.

Odeberte drážku do vzdálenosti pět a půl milimetru. Vzdálenost odebrání je dle příslušné normy týkající se drážky pro těsné pero.

Vytvořte úkos jeden krát čtyřicet pět milimetrů na hraně, která je blíže k drážce pro pero.

Definujte materiál hřídeli a zvolte Obyčejná uhlíková ocel.

Model konce hřídele je připraven pro tvorbu sestavy kotoučové spojky.

Komentáře k článku (0)

Reklama

Reklama