Model Mania 2022: Soutěžní zadání

Na on-line konferenci 3DExperience World 2022 se konala soutěž Model Mania, která porovnala zkušenosti s konstruováním v SOLIDWORKSu. Podívejte se, jaké soutěžní zadání museli zájemci vypracovat.

Letošní soutěžní zadání mělo dvě části. V první, modelovací, bylo úkolem zkonstruovat model podle výkresové dokumentace a zvolit materiál modelu. Ve druhé části soutěžící provedli pevnostní analýzu.

Izometrický pohled na model:

4-SOLIDWORKS-2022-model-mania-modelmania-postup-zadani-tutorial

Výkres se všemi potřebnými pohledy, kótami a instrukcemi pro zpracování pevnostní analýzy:

1-SOLIDWORKS-2022-model-mania-modelmania-postup-zadani-tutorial

Horní pohled:

5-SOLIDWORKS-2022-model-mania-modelmania-postup-zadani-tutorial

Pohled v řezu A-A, který vychází z horního pohledu:

6-SOLIDWORKS-2022-model-mania-modelmania-postup-zadani-tutorial

Dolní pohled:

7-SOLIDWORKS-2022-model-mania-modelmania-postup-zadani-tutorial

Pohled zprava:

11-SOLIDWORKS-2022-model-mania-modelmania-postup-zadani-tutorial

Pohled zleva:

9-SOLIDWORKS-2022-model-mania-modelmania-postup-zadani-tutorial

Pohled na směr zatěžující síly (síla je kolmá na rovinu Horní) a označené fixní plochy – okrajové podmínky pro zpracování pevnostní analýzy:

2-SOLIDWORKS-2022-model-mania-modelmania-postup-zadani-tutorial

Razítko výkresu s uvedením materiálu, který je nutné zvolit pro zpracování pevnostní analýzy (z materiálu plynou fyzikální vlastnosti):

10-SOLIDWORKS-2022-model-mania-modelmania-postup-zadani-tutorial

 

Zkuste si vypracovat soutěžní zadání sami. Pokud si nebudete vědět rady, podívejte se na náš návod krok za krokem.

Komentáře k článku (0)

Reklama

Reklama