Učíme se SOLIDWORKS: Jak rozvinout plechový díl

V praxi se velice často můžete setkat s díly, které jsou vyráběné ohýbáním plechových polotovarů ve formě plátů. Z hlediska konstrukce je nejobtížnější částí návrh tvaru a vypočítání přesných rozměrů přístřihu, který se nazývá Rozvinutý tvar. Postup, jak vytvořit rozvinutý tvar, se dozvíte v tomto příspěvku.

Pro modelování plechový dílů slouží v SOLIDWORKSu nástroje a prvky, které prošly dlouholetým vývojem. Nástroje, prvky a standardní postup pro navrhování plechových dílů jsou detailněji popsány v Učebnici SOLIDWORKS. Ta obsahuje příklady s komentovaným postupem včetně praktických cvičení, při kterých si modelování plechových dílů vyzkoušíte.

Ohnutý (vlevo) a rozvinutý tvar plechového dílu
Ohnutý (vlevo) a rozvinutý tvar plechového dílu

 

Postup vytvoření rozvinutého tvaru

Složka Rozvinutý tvar obsahuje podsložku Rozvinutý tvar1, která zůstává ve výchozím nastavení potlačená. Uvolnit ji můžete prostřednictvím místní nabídky příkazem Uvolnit

4-plechove-dily-solidworks-jak-rozvinout-plech-rozvinuty-tvar

… nebo příkazem Rozvinout ze záložky Plechové díly v CommandManageru. Po uvolnění dojde k rozvinutí ohnutého tvaru plechu.

1-plechove-dily-solidworks-jak-rozvinout-plech-rozvinuty-tvar

Prvek Rozvinutý tvar1 obsahuje položky:

  • čáry ohybu,
  • vymezovací rámeček,
  • rozviny.

2-plechove-dily-solidworks-jak-rozvinout-plech-rozvinuty-tvar

Chcete-li vrátit zobrazení plechového dílu do ohnutého tvaru, stiskněte znovu tlačítko Rozvinout

6-plechove-dily-solidworks-jak-rozvinout-plech-rozvinuty-tvar

… nebo klikněte na položku Rozvinutý tvar1 pravým tlačítkem a z místní nabídky vyberte příkaz Potlačit.

5-plechove-dily-solidworks-jak-rozvinout-plech-rozvinuty-tvar

Komentáře k článku (0)

Reklama

Reklama