Klasické zobrazení

Plechové díly: Postup modelování vědra

    / 2. 9. 2016
                
152-Mujsolidworks-SolidWorks-plechove-dily-vedro

Na modelu vědra si vyzkoušíme pokročilé modelování vícetělových plechových dílů. Připravili jsme pro vás postup krok za krokem, ve kterém se naučíte pracovat s plechy, vytvářet vícetělové díly a přesunovat je. Procvičíte si vkládání a přidávání vlastního profilu do knihovny. Na závěr se dozvíte, k čemu slouží tabulka přířezů a jak se editují a přenášejí její vlastnosti do prostředí výkresu.

Postup modelování vědra

Založte nový dokument Díl a uložte jej pod unikátním názvem. Do pole Description v okně Uložit jako napište velkými písmeny název modelu VĚDRO.

2-Mujsolidworks-SolidWorks-plechove-dily-vedro

Založte náčrt v rovině Horní rovina a nakreslete kružnici se středem v počátku o průměru 175 mm.

1-Mujsolidworks-SolidWorks-plechove-dily-vedro

Klikněte pravým tlačítkem na lištu záložek v CommandManageru a aktivujte panel nástrojů Plechové díly.

4-Mujsolidworks-SolidWorks-plechove-dily-vedro

Vyberte příkaz Základní plech/ouško ze záložky Plechové díly. V PropertyManageru Základní plech upravte nastavení:

 • tloušťka plechu 2 mm,
 • zatrhněte pole Opačný směr,
 • zvolte přídavek na ohyb počítaný z K-faktoru → napište hodnotu 0,33.

5.0-Mujsolidworks-SolidWorks-plechove-dily-vedro

Vyberte příkaz Obruba ze záložky Plechové díly.

5.1-Mujsolidworks-SolidWorks-plechove-dily-vedro

Označte horní kruhovou hranu základní plechu a v PropertyManageru Obruba nastavte:

 • stisknuté tlačítko Materiál uvnitř,
 • stisknuté tlačítko Kapkové,
 • úhel 225 stupňů, poloměr ohybu 1 mm,
 • zatrhněte pole Vlastní přídavek na ohyb a z důvodu rozdílného poloměru zaoblení a poměru R/T (poloměr ohybu vůči tloušťce plechu) změňte hodnotu K-faktor na 0,5.

6-Mujsolidworks-SolidWorks-plechove-dily-vedro

Založte nový náčrt na horní ploše základního plechu. Klikněte pravým tlačítkem na horní plochu a z Místní nabídky Kontextového panelu nástrojů vyberte příkaz Načrtnout skicu.

7-Mujsolidworks-SolidWorks-plechove-dily-vedro

Klikněte pravým tlačítkem na aktivní skicu ve FeatureManageru a z Místní nabídky Kontextového panelu nástrojů vyberte příkaz Kolmý k.

8-Mujsolidworks-SolidWorks-plechove-dily-vedro

Nakreslete kružnici se středem v počátku. Stisknete klávesu Ctrl, vyberte hranu obruby a kružnici a z Místní nabídky vyberte vazbu Koradiální.

9-Mujsolidworks-SolidWorks-plechove-dily-vedro

Nakreslete dvě osy vycházející z počátku. Jednu osu nakreslete vodorovně a koncový bod umístěte na kružnici. Druhou osu nakreslete tak, aby koncový bod ležel na kružnici a mezi koncovými body osy vznikla mezera 0,5 mm. Nástroje Oříznout entity vytvořte otevřený tvar skici → ořežte část kružnice mezi koncovými body os. Ukončete náčrt dvojklikem do prázdného místa grafické plochy.

10-Mujsolidworks-SolidWorks-plechove-dily-vedro

Založte náčrt v rovině Přední rovina.

11-Mujsolidworks-SolidWorks-plechove-dily-vedro

Nakreslete profil lemu podle obrázku.

12-Mujsolidworks-SolidWorks-plechove-dily-vedro

Podívejte se na detail horní část náčrtu. Ukončete jej dvojklikem do prázdného místa grafické plochy.

13-Mujsolidworks-SolidWorks-plechove-dily-vedro

Vyberte příkaz Tažený lem z menu VložitPlechové díly.

14-Mujsolidworks-SolidWorks-plechove-dily-vedro

Označte profil → lem vědra a trasu → otevřený náčrt kružnice. Zkontrolujte náhled a dokončete příkaz potvrzovacím tlačítkem.

15-Mujsolidworks-SolidWorks-plechove-dily-vedro

Ve FeatureManageruTabulka přířezů můžete vidět, že složka obsahuje dva přířezy: základní plech a tažený lem.

151-Mujsolidworks-SolidWorks-plechove-dily-vedro

 

Postup modelování držáku rukojeti

Založte náčrt v rovině Přední rovina a nakreslete profil základního plechu držáku rukojeti.

16-Mujsolidworks-SolidWorks-plechove-dily-vedro

Ze záložky Plechové díly vyberte příkaz Základní plech/ouško. V PropertyManageru Základní plech zadejte parametry:

 • směr vysunutí Symetricky,
 • vzdálenost vysunutí 40 mm.

17-Mujsolidworks-SolidWorks-plechove-dily-vedro

Zkontrolujte náhled a dokončete příkaz potvrzovacím tlačítkem.

Založte náčrt na zadní ploše základního plechu držáku rukojeti.

18-Mujsolidworks-SolidWorks-plechove-dily-vedro

Přepněte se do pohledu kolmého k rovině náčrtu. Nakreslete dva obdélníky a zakótujte náčrt podle obrázku. Pro názornost jsou zobrazeny i vazby skici.

19-Mujsolidworks-SolidWorks-plechove-dily-vedro

Ze záložky Prvky vyberte příkaz Odebrání vysunutím. V PropertyManageru Odebrat vysunutím nastavte:

 • odebrání Skrz vše,
 • zatrhněte pole Normálové odebrání – funkce odebere materiál kolmo k tloušťce ohnutého plechu.

20-Mujsolidworks-SolidWorks-plechove-dily-vedro

Zkontrolujte náhled a dokončete příkaz potvrzovacím tlačítkem.

V záložce Plechové díly rozbalte menu Rohy a vyberte příkaz Sražený/vyseknutý roh.

21-Mujsolidworks-SolidWorks-plechove-dily-vedro

PropertyManageru Srazit roh vyberte do pole Možnosti sražení rohu dvě plochy základního plechu označené červenými šipkami. SOLIDWORKS automaticky rozpozná rohy a zaoblí je. Nastavte typ sražení Zaoblit a zvolte poloměr zaoblení 7,5 mm. Zkontrolujte náhled a dokončete příkaz potvrzovacím tlačítkem.

22-Mujsolidworks-SolidWorks-plechove-dily-vedro

Ze záložky Prvky vyberte příkaz Průvodce dírami.

23-Mujsolidworks-SolidWorks-plechove-dily-vedro

PropertyManageru Specifikace díry nastavte parametry pro odebrání díry o průměru 5 mm do vzdálenosti Skrz vše a přejděte do záložky Polohy.

24-Mujsolidworks-SolidWorks-plechove-dily-vedro

Aktivujte 2D náčrt kliknutím na plochu zvýrazněnou červenou šipkou.

25-Mujsolidworks-SolidWorks-plechove-dily-vedro

Definujte polohy děr ve středech zaoblených ploch, zkontrolujte náhled a dokončete příkaz potvrzovacím tlačítkem.

26-Mujsolidworks-SolidWorks-plechove-dily-vedro

Založte náčrt na ploše zvýrazněné červenou šipkou.

27-Mujsolidworks-SolidWorks-plechove-dily-vedro

Přepněte se do pohledu kolmého na rovinu náčrtu a nakreslete dvě svislé přímky. Polohu přímek zakótujte.

28-Mujsolidworks-SolidWorks-plechove-dily-vedro

Ze záložky Plechové díly vyberte příkaz Ohyb ze skici.

29-Mujsolidworks-SolidWorks-plechove-dily-vedro

Označte plochu základního plechu, nastavte umístění ohybu → aktivujte tlačítko Osa ohybu a nastavte úhel ohybu 10 stupňů.

30-Mujsolidworks-SolidWorks-plechove-dily-vedro

Ze záložky Přímé úpravy vyberte příkaz Přesunout/kopírovat těla.

31-Mujsolidworks-SolidWorks-plechove-dily-vedro

PropertyManageru zkontrolujte, zda máte zobrazenou kartu Posunout/otočit. Pokud ne, stiskněte tlačítko Posunout/otočit ve spodní části PropertyManageru. Označte tělo – držák rukojeti – a přesuňte jej o 295 mm v ose Y. Zkontrolujte náhled a dokončete příkaz potvrzovacím tlačítkem.

32-Mujsolidworks-SolidWorks-plechove-dily-vedro

Ze záložky Přímé úpravy vyberte příkaz Přesunout/kopírovat těla. Nastavte zobrazení karty, abyste mohli umístit novou polohu držáku rukojeti vazbami. Do pole Těla k přesunutí označte tělo držáku rukojeti. Označte plochu mezi ohnutými oušky a aktivujte vazbu Tečná.

33-Mujsolidworks-SolidWorks-plechove-dily-vedro

Označte vnější plochu vědra a dokončete přidání tečné vazby tlačítkem Přidat. Dokončete přesunutí těla potvrzovacím tlačítkem.

34-Mujsolidworks-SolidWorks-plechove-dily-vedro

Příkazy použité pro tvorbu držáku rukojeti přesuňte do samostatné složky ve FeatureManageru. Klikněte pravým tlačítkem na prvek Základní plech2 a z Místní nabídky vyberte příkaz Přidat k nové složce.

35-Mujsolidworks-SolidWorks-plechove-dily-vedro

Přesuňte prvky do nové složky.

36-Mujsolidworks-SolidWorks-plechove-dily-vedro

 

Postup modelování nýtů

Založte náčrt na ploše držáku rukojeti označené červenou šipkou.

37-Mujsolidworks-SolidWorks-plechove-dily-vedro

Nakreslete kružnici o průměru 7 mm a vysuňte ji do vzdálenosti 1 mm. Deaktivujte možnost Sloučit výsledek → nýt bude vytvořený jako nové tělo. Dokončete příkaz potvrzovacím tlačítkem.

38-Mujsolidworks-SolidWorks-plechove-dily-vedro

Rozbalte ve FeatureManageru složku Tabulka přířezů a s klávesou Ctrl vyberte poslední dvě těla (držák rukojeti a hlava nýtu). Klikněte na jednu z položek pravým tlačítkem a z Místní nabídky vyberte příkaz Izolovat. V izolovaném stavu se bude s modelem lépe pracovat.

39-Mujsolidworks-SolidWorks-plechove-dily-vedro

Založte náčrt na hlavě nýtu (plocha je zvýrazněná červenou šipkou).

40-Mujsolidworks-SolidWorks-plechove-dily-vedro

Nakreslete kružnici o průměru 4,5 mm, jejíž střed leží ve středu hlavy nýtu. Vysuňte kružnici do vzdálenosti 2,5 mm a zatrhněte pole Sloučit výsledek.

41-Mujsolidworks-SolidWorks-plechove-dily-vedro

Ve spodní části PropertyManageru definujte v poli Rozsah prvku rozsah sloučení prvků. Ponechejte pouze prvek Přidat vysunutím1 (hlava nýtu). Dokončete příkaz potvrzovacím tlačítkem.

42-Mujsolidworks-SolidWorks-plechove-dily-vedro

Založte nový náčrt na poslední vysunuté ploše, nakreslete kružnici o průměru 7 mm (nebo ji definujte pomocí vazby Koradiální s hranou hlavy nýtu) a vysuňte ji do vzdálenosti 1 mm. Zkontrolujte, zda je zatržená volba Sloučit výsledek.

43-Mujsolidworks-SolidWorks-plechove-dily-vedro

Ze záložky Prvky vyberte příkaz Zrcadlit.

44-Mujsolidworks-SolidWorks-plechove-dily-vedro

Vyberte rovinu Přední rovina a do pole Těla označte tělo nýtu. Zkontrolujte náhled a dokončete příkaz potvrzovacím tlačítkem.

45-Mujsolidworks-SolidWorks-plechove-dily-vedro

Ukončete izolaci tlačítkem Ukončit izolaci v okně Izolovat.

46-Mujsolidworks-SolidWorks-plechove-dily-vedro

Zrcadlete podle roviny Pravá rovina tři těla: držák rukojeti a dva nýty.

47-Mujsolidworks-SolidWorks-plechove-dily-vedro

 

Postup modelování rukojeti (vložení vlastního profil drátu)

Založte náčrt v rovině Přední rovina. Nakreslete skicu podle obrázku a zakótujte ji. Skica bude sloužit jako trasa pro vložení vlastního profilu.

48-Mujsolidworks-SolidWorks-plechove-dily-vedro

Podle návodu Jak vytvořit a přidat do knihovny vlastní profil vytvořte vlastní profil drátu o průměru 3 mm.

49-Mujsolidworks-SolidWorks-plechove-dily-vedro

Jakmile máte hotový knihovní prvek a ten je vložený do příslušné složky, vyberte příkaz Profil z menu VložitSvařování.

50-Mujsolidworks-SolidWorks-plechove-dily-vedro

PropertyManageru vyberte prostřednictvím roletových nabídek vlastní profil. Klikněte do pole Skupiny a označte entity trasy rukojeti. Zatrhněte pole Sloučit těla úseků oblouků, zkontrolujte náhled a dokončete příkaz.

51-Mujsolidworks-SolidWorks-plechove-dily-vedro

Skryjte skicu trasy rukojeti.

52-Mujsolidworks-SolidWorks-plechove-dily-vedro

Podle roviny Pravá roviny zrcadlete tělo rukojeti. V poli Možnosti nezapomeňte zatrhnout volbu Sloučit těla.

53-Mujsolidworks-SolidWorks-plechove-dily-vedro

Postup skrytí tečných hran a přidání vzhledu

Skryjte tečné hrany v menu ZobrazitZobrazeníTečné hrany odstraněné.

54-Mujsolidworks-SolidWorks-plechove-dily-vedro

Panelu úlohVzhled, prostředí a nálepky vyhledejte vzhled lesklý pozinkovaný. Dvojklikem změňte vzhled modelu.

55-Mujsolidworks-SolidWorks-plechove-dily-vedro

Hotový model vědra.

149-Mujsolidworks-SolidWorks-plechove-dily-vedro

 

Složka Tabulka přířezů a uživatelské vlastnosti tabulky přířezů

Složka Tabulka přířezů obsahuje celkem devět položek. První tři položky (A) tvoří základní plech ve tvaru kruhu, tažený lem a držák rukojeti. Čtvrtou položkou jsou nýty (B) a pátou drát o průměru 3 mm (C).

60-Mujsolidworks-SolidWorks-plechove-dily-vedro

Klikněte na některou z položek a vyberte z Místní nabídky příkaz Vlastnosti.

61-Mujsolidworks-SolidWorks-plechove-dily-vedro

Dialogové okno Vlastnosti tabulky přířezů obsahuje seznam vlastností, které se přenášejí do tabulky přířezů na výkrese. Pro tabulku přířezů na výkrese je důležité přenést název položky. Zkontrolujte u všech položek vlastnost Description nebo Popis a podle potřeby proveďte změny názvů. U čtvrté položky Položka tabulky přířezů4 dopište popis Nýt (pole Description).

62-Mujsolidworks-SolidWorks-plechove-dily-vedro

Přejděte do záložky Tabulky přířezů, kde můžete vidět, jak bude vypadat tabulka přířezů na výkrese. Ve výchozím nastavení je vybrána šablona tabulky přířezů cut list. Pokud ji chcete nahradit, klikněte na tlačítko se symbolem hvězdy a vyhledejte jinou šablonu v průzkumníku.

63-Mujsolidworks-SolidWorks-plechove-dily-vedro

Výkres vícetělového plechového dílu s vloženou a vyplněnou tabulkou přířezů nad popisovým polem.

64-Mujsolidworks-SolidWorks-plechove-dily-vedro

Líbil se vám tento článek?
ANO (0) Udělit kladný hlasUdělit záporný hlas NE (0)
PŘEČTĚTE SI TAKÉ
KOMENTÁŘE K ČLÁNKU ( 0 )

Přidejte komentář

Přidávat komentáře k článku mohou pouze přihlášení uživatelé.
Chcete-li okomentovat tento článek, se nebo se zaregistrujte